Theatr Colwyn

PETER RABBIT (PG)

PETER RABBIT (PG)

Isdeitlau subtitled Mawrth 20, 27 | 7.30pm

Mae Peter Rabbit, yr arwr drygionus ac anturus sydd wedi swyno cenedlaethau o ddarllenwyr, yn serennu yn ei gomedi amharchus, cyfoes ei hun. Yn y ffilm, mae gelyniaeth Peter gyda Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) yn gwaethygu fwy nag erioed wrth iddynt gystadlu dros hoffter y gwningen sy’n byw drws nesaf sy’n caru anifeiliaid (Rose Byrne).

James Corden sydd yn rhoi llais i Peter gydag ysbryd chwareus a swyn gwyllt, a Margot Robbie, Elizabeth Debicki a Daisy Ridley sydd yn lleisio’r tripledi Flopsy, Mopsy a Cottontail. 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mawrth 16th 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 17th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 18th 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 19th 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 20th 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 21st 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 22nd 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 23rd 2018 1.30pm / 4.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 24th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 25th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 26th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 27th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 28th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mawrth 29th 2018 10am / 2.30pm / 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

MONSTER FAMILY (PG)

Gyda is-deiltau Ebrill 3

Mae teulu Wishbone ymhell o fod yn hapus. Gyda siop lyfrau sydd mewn trafferthion, gŵr sydd yn gweithio gormod, dau blentyn yn eu harddegau sy’n cael eu camddeall, mae Emma wedi cyrraedd pen ei thennyn yn ceisio bod yn fam berffaith.

Ar ôl llusgo ei theulu i barti gwisg ffansi ar Noson Calan Gaeaf, fe gânt eu melltithio gan wrach ddieflig a’u trawsnewid mewn i Fampir, Mymi, Bleidd-ddyn ac anghenfil Frankenstein.  Nawr mae Emma yn mynd ati i gadw ei Theulu Arswydus ynghyd a dadorchuddio cyfrinach eu melltith…gan eu harwain yn y pendraw at Dywysog y Tywyllwch ei hun, Dracula!

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 03rd 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 04th 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 05th 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 06th 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 07th 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s

NT Live: Julius Caesar (15)

Dangosiad Encore

Cast: Ben Wishaw, Michelle Fairley, David Calder, David Morrissey

Mae Caesar yn dychwelyd yn llawn gorfoledd i Rufain ac mae pobl yn rhuthro o’u tai i ddathlu. Wedi eu dychryn gan boblogrwydd yr unben, mae’r elit addysgedig yn cynllwynio i’w ddymchwel. Wedi ei lofruddiaeth, mae’n rhyfel cartref ar strydoedd y brifddinas.

Bydd cynhyrchiad Nicholas Hytner yn taflu’r gynulleidfa i’r parti stryd sy’n cyfarch Caesar wrth iddo ddychwelyd, y gyngres sy’n dyst i’w lofruddiaeth, y fyddin sy’n ymgynnull ar gyfer ei angladd a’r anrhefn a achosir o’i herwydd.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 03rd 2018 7pm £12

Bristol Old Vic - Messiah (PG)

Dangosiad Encore

Wedi ei ysbrydoli gan gampwaith crefyddol dwys Handel, mae’r cynhyrchiad hwn gan y Bristol Old Vic sydd wedi derbyn cryn glod, yn rhoi cyfle prin i brofi cyfrif dramatig grymus o’r Messiah ac i ailddarganfod ysbrydolrwydd dwys ei sawl aria a chorws adnabyddus.

Wedi ei lwyfannu gan y cyfarwyddwr a enillodd Wobr Tony, Tom Morris (War Horse), mae’r cynhyrchiad anhygoel hwn yn cynnwys cerddorfa Baroque enwocaf Ewrop The English Concert, a’r bendigedig Erebus Ensemble a chast o unawdwyr o enwogrwydd rhyngwladol.

Mae’r stori’n archwilio drama a brwydr o ffydd, gan ddangos grŵp o bobl y mae eu galar ar golli eu harweinydd yn cael ei drawsnewid yn obaith drwy naratif o adeni. Drwy eu hanobaith, mae’r Apostolion yn raddol sylweddoli mai eu cenhadaeth yw adfer y byd drwy rannu hanes bywyd a marwolaeth Iesu gyda dynoliaeth gyfan.

Mae’r beirniaid yn ei ddisgrifio fel ‘astonishingly beautiful’ (The Stage), ‘direct and impactful interpretation’ (The Times), mae’r cyngerdd hwn sydd wedi ei ddramateiddio yn gyfle pleserus a phrin i gonnisseurs a rhai brwd fel ei gilydd.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 04th 2018 7pm £12 | £11 con

SING-ALONG WITH THE GREATEST SHOWMAN (PG)

Dewch i gyd-ganu a mwynhau caneuon gwych o ffilm The Greatest Showman.

Fe allwch chithau ganu’r gân ‘This Is Me’, sydd wedi’i henwebu am wobr Oscar, ymysg holl ganeuon gwych eraill y ffilm sydd yn adrodd hanes yr athrylith syrcas Phineas T Barnum, sydd yn cael ei chwarae gan Hugh Jackman.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 05th 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

FINDING YOUR FEET (12a)

Yn serennu Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley
Hyd y ffilm: 111 munud

isdeitlau Ebrill 10
Noswyl ei hymddeoliad mae snob dosbarth canol, beirniadol yn canfod bod ei gŵr wedi bod yn cael perthynas gyda’i ffrind gorau.  Mewn sioc, mae’n canfod ei byd dyheadol ben i waered wrth iddi nesáu at y ‘tri deg rhywbeth’ yn ei bywyd.
Nid yw’n gallu delio gyda’r hyn mae’n ystyried yn gywilydd ei sefyllfa anodd, mae’n mynd i alltudiaeth gyda’i chwaer ddieithr, sy’n byw ar stad cyngor canol dinas tlawd ac mae’n aelod brwdfrydig o grŵp dawnsio dinasyddion hŷn a leolir yn Sadlers Wells, Llundain.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 06th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 07th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 09th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 10th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 12th 2018 7.30pm £5.50

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn