Theatr Colwyn

Galeri

Mark Felt (12a)

Gyda Liam Neeson, Diane Lane, Michael C Hall

Yn seiliedig ar stori wir am y dyn anhysbys enwocaf yn hanes America: Mark Felt, sef y dyn a oedd yn ail swydd uchaf yr FBI a ‘Deep Throat’ a oedd yn datgelu sgandal Watergate yn y 1970au.
Bu enw go iawn yr hysbysydd cudd yn destun chwilfrydedd a dyfalu gan y cyhoedd am dros dri deng mlynedd, tan i Felt ei ddatgelu ei hun mewn erthygl yn Vanity Fair yn 2005.

Er bod y cyhoedd yn gwybod pwy oedd o ers dros ddeng mlynedd, ychydig iawn sy’n gwybod am fywyd personol a phroffesiynol y dyn hynod a digyfaddawd, a fentrodd ei ryddid a phopeth yn y pen draw, i ddod â‘r hyn a wyddai i’r amlwg.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 21st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Mai 24th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Vienna Festival Ballet yn cyflwyno Swan Lake

Cerddoriaeth gan Tchaikovsky

Un o’r straeon serch gorau erioed, wedi ei pherfformio gan gwmni poblogaidd y ‘Vienna Festival Ballet’. Mae’r gwisgoedd mawreddog, y golygfeydd godidog, y sêr rhyngwladol a’r gerddoriaeth hyfryd gan Tchaikovsky yn golygu y bydd hon yn noson a hanner.

Swan Lake yw’r bale mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae’n fale sy’n cipio, fel dim arall, yr ystod lawn o emosiynau dynol - o obaith i anobaith, o arswyd i dynerwch, o’r lleddf i ecstasi.
Peidiwch â cholli’r noson hudol hon.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 23rd 2018 7.30pm ££21 | £20 conc | £15 child

Magical Mystery Tour 2018

copi i ddod

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 26th 2018 7pm £11 / £8 child
Mai 27th 2018 2pm & 7pm £11 / £8 child

A CHORUS OF DISAPPROVAL

A gyflwynir gan CENTRE STAGE THEATRE COMPANY

Mae’r Pendon Players yn ymarfer eu cynhyrchiad cerdd nesaf o dan gyfarwyddyd Dafydd sydd â’i fywyd yn adlewyrchu’r hyn sy’n digwydd yn ei ddrama ei hun. Dringo’r ysgol gymdeithasol, bradychu, caru ar y slei a chyfnewid gwragedd ydi rhai o gynhwysion gwych y comedi yma a ysgrifennwyd gan y dramodydd llwyddiannus Alan Ayckbourn. Peidiwch a’i methu!

Mae Centre Stage yn dychwelyd i Theatr Colwyn yn dilyn llwyddiant diweddar gyda Haggard, Habeus Corpus ac A Tomb with a View.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 30th 2018 7.30pm £10 | £9 con
Mai 31st 2018 7.30pm £10 | £9 con

A FANTASTIC WOMAN (15)

Noson Ffilm Rialto

Enillydd Gwobr Academi 2018 am y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor
Yn Sbaeneg gydag is-deitlau Saesneg104 munud
Cyfarwyddwr: Sebastián Lelio
Yn serennu: Daniela Vega, Francisco Reyes
104 minutes

Mae Marina yn weinyddes ifanc ac yn dyheu am fod yn gantores. Mae Orlando ugain mlynedd yn hŷn na hi, ac yn berchen ar gwmni argraffu.
Ar ôl dathlu pen-blwydd Marina un noson, mae Orlando yn mynd yn wael iawn. Mae Marina yn mynd ag o ar frys i’r ysbyty, ond mae o’n marw ychydig funudau ar ôl cyrraedd.

Yn hytrach na chael cyfle i alaru, mae Marina yn cael ei hamau. Nid yw’r doctoriaid na theulu Orlando yn ymddiried ynddi. Mae ditectif benywaidd yn ymchwilio i weld a oedd gan Marina unrhyw ran ym marwolaeth Orlando. Mae ei gyn-wraig yn ei gwahardd o’r angladd ac, i wneud pethau’n waeth, mae ei fab yn bygwth taflu Marina allan o’r fflat yr oedd hi’n byw ynddo gyda’i dad.

Mae Marina yn ddynes draws ac i ran fwyaf o deulu Orlando mae ei hunaniaeth rywiol yn annormal ac yn groes i’r graen.

‘A Fantastic Woman is a brilliant film: a richly humane, moving study of someone keeping alive the memory and the fact of love.’ THE GUARDIAN

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 01st 2018 7.30pm £6.50

DUCK DUCK GOOSE (PG)

Comedi wedi’i hanimeiddio lle bydd gŵydd gwrywaidd ifanc yn meithrin cyfeillgarwch annhebygol gyda dau gyw hwyaden wrth iddynt deithio tua’r de ar gyfer y gaeaf.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 01st 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Mehefin 02nd 2018 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn