Theatr Colwyn

VICEROY'S HOUSE (12A)

VICEROY'S HOUSE (12A)

Isdeitlau Ebrill 25


Gyda Hugh Bonneville, Michael Gambon a Gillian Anderson
Hyd y ffilm: 106 munud


Hugh Bonneville (Downton Abbey / Notting Hill) yn serennu ochr yn ochr â Michael Gambon (Harry Potter / Sleepy Hollow) a Gillian Anderson (The X Files / The Fall) yn y stori hon sy’n archwilio gwrthdaro gwleidyddol yn yr India annibynnol a’r penderfyniad i rannu’r wlad a chreu mamwlad newydd Fwslimaidd: Pacistan.

Rydym yn teithio’n ôl i Delhi ym 1947 lle bo’r Arglwydd Mountbatten, gor-ŵyr y Frenhines Fictoria a llywodraethwr Prydeinig olaf yr India, yn derbyn y dasg o roi’r India yn ôl i’w phobl. Mae’r ffilm yn archwilio’r digwyddiadau yn Viceroy’s House drwy brism priodas - priodas Dickie ac Edwina Mountbatten, a stori ramant ifanc rhwng gwas Hindŵ, Jeet, a’i ddarpar briodferch Fwslimaidd, Aalia, sy’n cael eu dal yn y gwrthdaro rhwng eu cymunedau.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 21st 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 22nd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 24th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 25th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

RSC yn fyw: Julius Caesar (12A)

Darllediad byw o Stratford-Upon-Avon

Mae Angus Jackson yn cyfarwyddo trasiedi wleidyddol epig Shakespeare, fel mae’r ras i hawlio’r ymerodraeth yn mynd yn afreolus.

Mae Cesar yn dychwelyd o ryfel, wedi trechu pawb, ond mae gwrthryfel yn ymlwybro trwy goridorau grym.

Mae tymor Rhufain yn y Theatr Shakespeare Brenhinol yn agor gyda gwleidyddiaeth sbin a brad yn troi’n drais. Yn dilyn ei gynyrchiadau llwyddiannus o Oppenheimer (2014) Tom Morton-Smith ac addasiad James Fenton o Don Quixote (2016), mae Cyfarwyddwr y Tymor Angus Jackson yn llywio’r actio cyffrous.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 26th 2017 7pm £12 | £11 con

DANGOS 'LADY IN THE VAN’ YN NOSON FFILM ELUSENNOL MAER BAE COLWYN (12A)

Yr Holl Elw Tuag At Elusennau’r Maer - Ty Gobaith ac Ambiwlans Awyr Cymru
Bydd raffl ar y noson


Cyfarwyddwr: Nicholas Hytner
Cast: Maggie Smith; Alex Jennings; Frances de la Tour; Jim Broadbent; Deborah Findlay, Roger Allam, Gwen Taylor
Hyd: 104 munud


Dyma addasiad sgrin fawr o gofiant eiconig ac enwog yr awdur Alan Bennett, wedi’i gyfarwyddo gan ei hen gydweithiwr Nicholas Hytner.
Mae’r ffilm yn adrodd stori go iawn am y berthynas rhwng Alan Bennett a Miss Shepherd (Maggie Smith), gwraig o darddiad ansicr a barciodd ei fan ‘dros dro’ ar rodfa Bennett yn Llundain ac a fu’n byw gydag o am 15 mlynedd. Mae eu stori unigryw yn ddoniol, yn emosiynol ac yn codi calonnau. 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 27th 2017 7.30pm £6

DON'T KNOCK TWICE (15)

Gyda Katee Sackhoff, Lucy Boynton, Nick Moran ac Javier Botet
Hyd y ffilm: 93 munud


I Jess, mae bywyd yn well nag erioed. Yn gerflunydd Americanaidd llwyddiannus, mae hi wedi dychwelyd i’r DU yn ddiweddar, lle treuliodd lawer o’i hieuenctid trwblus. Rŵan yn briod, yn hapus, yn gyfoethog ac wedi setlo, y cyfan mae hi ei angen i wneud ei bywyd yn gyflawn yw i ailadeiladu ei pherthynas gyda Chloe, y ferch y bu rhaid iddi ei gadael naw mlynedd yn ôl. Felly pan mae Chloe yn cytuno i ddod i fyw gyda hi, mae Jess yn ffyddiog y gall hi wneud iawn a bod yn fam dda unwaith eto.

Ond yr hyn nad yw Jess yn ei wybod yw nad yw Chloe wedi dod i aros oherwydd ei bod eisiau dod i adnabod ei mam eto. Mae hi wedi dod oherwydd ei bod ofn bod melltith oruwchnaturiol wedi hawlio bywyd ei chariad, Danny, a’i bod rŵan yn dod ar ei hôl hi. Gwnaeth Chloe a Danny’r camgymeriad o ailymweld â thy gwag, a oedd un tro yn gartref i ‘Ginger’, hen ddynes ddirgel yr oedd rhai yn honni oedd yn wrach.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 28th 2017 7.30pm £5

SULLY (12A)

Gydag Tom Hanks, Aaron Eckhart a Laura Linney
Hyd y ffilm: 96 munud


Mae Tom Hanks (Bridge of Spies / Captain Phillips) yn serennu gydag Aaron Eckhart (The Dark Knight / Olympus Has Fallen) a Laura Linney (The Truman Show / Mystic River) fel yr arwr Americanaidd modern, Capten Chelsey “Sully” Sullenberger, yn y ddrama afaelgar am fywyd go iawn“Miracle on the Hudson”.

Mae’r cyfarwyddwr Clint Eastwood, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn dod â digwyddiadau Ionawr 15 2009 yn fyw, pan welodd y byd Sully yn hedfan ei awyren ddiffygiol ar ddyfroedd Afon Hudson, gan achub bywydau’r 155 ar ei bwrdd. Ond, roedd ymchwiliad ar droed oedd yn bygwth dinistrio ei enw da a’i yrfa.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 29th 2017 7:30pm £5.50 | £4.50 U15s

SING (U)

Gyda Matthew McConaughey, Reese Witherspoon a Scarlett Johansson
Hyd y ffilm: 108 munud


Wedi’i henwebu am ddwy Golden Globe, gan gynnwys y Ffilm Orau wedi’i Hanimeiddio a’r Gân Wreiddiol Orau, mae Sing yn adrodd hanes coala mentrus o’r enw Buster Moon sydd â theatr sydd werth y byd iddo.

Wedi’i gosod mewn byd fel ein byd ni, ond gydag anifeiliaid yn unig yn byw ynddo a chyda lleisiau Matthew McConaughey (Interstellar / The Wolf of Wall Street), Reese Witherspoon (Wild / Legally Blonde) a Scarlett Johansson (Avengers / Lost in Translation), mae uchelgais bywyd Buster ar fin cael ei chwalu ac mae’n rhaid iddo drefnu sioe ganu orau’r byd i adfer hen ogoniant ei theatr fawreddog gynt.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 29th 2017 2.30pm £3

Tudalen 1 of 7.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn