Theatr Colwyn

PETER RABBIT (PG)

PHANTOM THREAD (15)

Isdeitlau Ebrill 24

Ynghanol chwaeth ar ôl y rhyfel yn 1950’au Llundain, mae’r gwniadur enwog Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) a’i chwaer Cyril (Lesley Manville) yng nghanol ffasiwn Prydain, yn gwisgo’r teulu brenhinol, sêr y byd ffilm, etifeddion, cymdeithaswyr, wynebau newydd a boneddigesau gyda steil unigryw The House of Woodcock.

Mae merched yn mynd a dod trwy fywyd Woodcock, yn darparu’r hen lanc gydag ysbrydoliaeth a chwmnïaeth, nes daw ar draws merch ifanc benderfynol o’r enw Alma (Vicky Krieps), a ddaw yn fuan iawn yn nodwedd sefydlog yn ei fywyd fel ei awen a’i gariad. Unwaith yn ddyn llawn rheolaeth ac yn cynllunio popeth, mae’n darganfod ei fywyd gofalus yn cael ei droi ben uchaf isaf gan gariad.

Gyda’i ffilm ddiweddaraf, mae Paul Thomas Anderson yn paentio darlun goleuedig o artist ar daith greadigol, a’r marched sy’n cadw’i fyd i droi. Phantom Thread yw wythfed ffilm Paul Thomas Anderson a’r eildro iddo gydweithio gyda Daniel Day-Lewis.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 23rd 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Ebrill 24th 2018 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

SYRIA’S DISAPPAEARED – The Case Against Assad

Cyflwynwyd gan gangen Bae Colwyn o Amnesty International UK

Yn dilyn y dangosiad, bydd trafodaeth gyda chydlynydd Syria Amnesty UK

Mae’r rhaglen ddogfen hon yn adrodd y stori gudd miloedd ar filoedd o ddynion, merched a phlant a ddiflannodd mewn i rwydwaith o ganolfannau cadw cyfrinachol o dan gyfundrefn Arlywydd Bashar al Assad. Mae’r ffilm yn plethu straeon personol pwerus tri unigolyn o Syria gyda thystiolaeth a gasglwyd o ddogfennau’r gyfundrefn sydd wedi cael eu smyglo allan o Syria.

Gyda mynediad digynsail, rydym yn dilyn goroeswyr o’r canolfannau cadw, teuluoedd y rhai sy’n cael eu cadw, encilwyr y gyfundrefn, ac ymchwilwyr troseddau rhyfel rhyngwladol wrth iddynt frwydro i ddod â’r troseddwyr o flaen eu gwell ac ymgyrchu’n ddiflino i ryddhau’r rhai sydd wedi diflannu.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 26th 2018 7.30pm £3 | £2 myfyriwr / student

Carpenters Gold

Doniau cerddorol Richard a Karen Carpenter yn fyw mewn cyngerdd. Eu holl ganeuon a fu’n boblogaidd ledled y byd, yn cynnwys Top of the World, We’ve Only Just Begun, Goodbye to Love, Please Mr Postman, Close to You ac Only Yesterday.

Mae seren y West End, Vikki Holland-Bowyer yn dynwared contralto gyfoethog Karen. Mae Greg Stevenson yn ail-greu dull anhygoel Richard o chwarae’r piano, gyda chefnogaeth band sy’n llawn swae’r Saithdegau.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 28th 2018 7.30pm £20

Happy End (15)

NOSON FFILM RIALTO

Yn Ffrangeg gydag is-deitlau Saesneg

Cast: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz a Toby Jones
Cyfarwyddwr: Michael Haneke

Mae’r meistr gyfarwyddwr Michael Haneke (Amour, The Ribbon White, Hidden) yn dychwelyd gyda sarhad brathog ar werthoedd teuluol bourgeois yng nghysgod argyfwng ffoaduriaid Ewropeaidd.

Mae ei gomedi tywyll ar bryderon dall edifeirwch dosbarth canol. Pan mae ei mam yn mynd yn sâl o dan amgylchiadau dirgel, anfonir Eve (Fantine Harduin) i fyw gyda pherthnasau dieithr ei thad yn Calais. 

Mae’r teulu Laurent – cyfoethog, niwrotig a hunan-obsesiynol – yn berchen ar gwmni adeiladu ac yn byw mewn plasty gwasgarog, a gweision yn eu gweini. Ond mae trwbl ar y gorwel, wrth i gyfres o fradwriaethau ôl-genedlaethau fygwth chwalu’r teulu.   

Yn y cyfamser, a’u sylw wedi’i dynnu gan anffyddlondebau a bradychiadau, dydyn nhw ddim yn sylwi ar y ffaith bod gan eu gwestai newydd gyfrinach sinistr ei hun. 

Wedi’i enwebu ar gyfer Palme d’or- yng Ngŵyl Ffilm Cannes yn 2017, mae Happy End yn cynnwys holl nodweddion arddull unigryw o amlwg a digydymdeimlad Haneke. Gan baru hiwmor tywyll iawn gyda chyfeiriad iasol o gywir, mae’n dystiolaeth – os bydd ei angen arnom fyth – ei fod yn un o weledigaethwyr gwirioneddol sinema fodern o hyd.

‘Mae Happy End yn hunllef ddiriaethol o ffyniant haute-bourgeois Ewropeaidd: mor amlwg, gwych ac anfaddeugar â golau halogen ... Mae hefyd mor afaelgar ag opera sebon ysbrydol, llinach o eneidiau coll.’ THE GUARDIAN

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 30th 2018 7.30pm £6.50

DO NOT BEND: THE PHOTOGRAPHIC LIFE OF BILL JAY

Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.

Rydym ni’n falch o gyflwyno dangosiad un noson yn unig o Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay i gyd-fynd ag agor arddangosfa newydd Oriel Colwyn o bortreadau ffotograffwyr Bill Jay.
Roedd Bill Jay yn olygydd cylchgronau, awdur, darlithydd, ffotograffydd, efengylydd ac yn gymeriad bywiog iawn i ddweud y lleiaf.

Cynnodd Bill Jay y tân o dan ffotograffiaeth Brydeinig yn 1968 gyda’i gylchgrawn Creative Camera a lledaenu’r fflamau ar draws cylchgrawn Album, yr ICA, yr RPS a chlybiau camerâu a pholytechnig ar draws y wlad cyn ffoi i Brifysgol Mecsico Newydd ac yna i Brifysgol Talaith Arizona. Magodd ei ddarlithoedd a’i addysgu genhedlaeth o ffotograffwyr, Athrawon, curaduron a chyhoeddwyr Americanaidd.

Ysgrifennodd ugain o lyfrau a thros bedwar cant o erthyglau, gan fyw bywyd llawn dadl a brwdfrydedd. Mae Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay yn dogfennu ei fywyd drwy ddelweddau archif, sain a ffotograffau yn ogystal â chyfweliadau gyda’i gyfeillion, cydweithwyr a’i deulu, gan gynnwys Martin Parr, David Hurn, Homer Sykes, Ralph Gibson, Paul Hill, Brian Griffin, Daniel Meadows, Alex Webb, John Benton-Harris, Sue Davis, a Mary V. Swanson.

Yn dilyn y ffilm bydd y cyd-gynhyrchwyr, Grant Scott a Tim Pellatt yn cynnal trafodaeth ar effaith Bill Jay ar fyd ffotograffiaeth ac yn rhannu eu profiadau o gynhyrchu’r ffilm gyda chyllideb ac adnoddau prin.

6.30pm - 7.30pm: Agor arddangosfa Do Not Bend: Portreadau Ffotograffwyr Bill Jay.
7.30pm - 9.00pm: Dangosiad o ffilm Do Not Bend: The Photographic Life of Bill Jay, wedi ei chynhyrchu a’i chyfarwyddo gan Grant Scott a Tim Pellatt.
9:00pm - 9.30pm: Egwyl
9.30am – 10.30pm: Trafodaeth / sesiwn holi ac ateb gyda chynhyrchwyr Do Not Bend, Grant Scott a Tim Pellatt.

Mae’r ffilm a’r drafodaeth yn addas i bobl 15 oed a hŷn.
www.orielcolwyn.org

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 11th 2018 6.30pm £5

The Woman Who Cooked Her Husband

Comedi dywyll, lawn egni gan Debbie Issit, ysgrifennwr y ffilm nodwedd hynod boblogaidd ‘Nativity’. Hanes gwr, gwraig a meistres. Mae’n hwyl, yn ffres a bydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Archwiliad llawn adloniant a choeglyd o’r hen ddywediad, trwy’r stumog mae mynd at galon dyn. All Kenneth gadw’r gacen a’i bwyta hi?

Cynhyrchwyd gan Little Diamond Theatre Company, a aeth ar daith yn ddiweddar gyda ‘April in Paris’ gan John Godber.

Contains adult topics and some strong language

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 12th 2018 7.30pm £13 | £12 con

Tudalen 3 of 5.
 <  1 2 3 4 5 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn