Theatr Colwyn

WAR FOR THE PLANET OF THE APES (12a)

FFILM GYFEILLGAR I DDEMENTIA: THE SOUND OF MUSIC (U)

Ymunwch â ni i wylio un o’r ffilmiau cerdd mwyaf poblogaidd erioed!

Mae Julie Andrews yn chwarae rhan Maria, nofyddes sy’n gadael yr eglwys i fod yn nani i Gapten Llong llym (Christopher Plummer) a’i haid o blant.

Gyda’r caneuon tragwyddol boblogaidd, ‘My Favourite Things’, ‘Eidelweiss’ a ‘Climb Ev’ry Mountain’.

—-
Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.

Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 11th 2017 2.30pm £4 | Carers go free - includes refreshments

RSC: CORIOLANUS (Dangosiad Byw 12a)

Yn ddrama llawn rhyfel sy’n datgelu gwres maes y gad, mae Coriolanus yn ein cludo yn ôl i ddechrau gweriniaeth Rhufain.

Milwr eofn ond sy’n amharod i fod yn arweinydd yw Caius Martius Coriolanus. Mae ei fam uchelgeisiol yn ymdrechu i lunio llwybr i’w arwain at rym gwleidyddol, ond mae’n ei chael yn anodd i newid ei natur a gwneud yr hyn sy’n ofynnol i ennill mawredd. Yn y wladwriaeth ddinesig newydd hon sy’n ymdrechu i ymsefydlu, a lle lledaena’r bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd, rhaid i Coriolanus benderfynu pwy ydyw mewn gwirionedd a lle y saif ei deyrngarwch.

Mae Cyfarwyddwr Tymor Rhufain, Angus Jackson, yn cwblhau casgliad y Royal Shakespeare Company o ddramâu Rhufeinig Shakespeare gyda’r cynhyrchiad angerddol hwn gyda Sope Dirisu (One Night in Miami, Donmar Warehouse, 2016) yn ymgymryd â’r brif rôl.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 11th 2017 7pm £12 | £11 con

THE JUNGLE BUNCH (U)

Efallai bod Maurice yn edrych fel pengwin – ond mae ganddo ysbryd fel teigr! Wedi’i fagu gan deigres, Maurice yw’r meistr Kung-Fu mwyaf trwsgl erioed. Gyda’i ffrindiau, The Jungle Bunch, mae’n bwriadu cynnal trefn a chyfiawnder yn y jyngl, fel ei fam o’i flaen.

Ond mae Igor, coala drwg, eisiau dinistrio’r jyngl unwaith ac am byth, gyda chymorth ei fyddin o fabŵns gwirion… Daw The Jungle Bunch i’r adwy.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 16th 2017 5pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 17th 2017 5pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 18th 2017 5pm £5.50 | £4.50 U15s

MY BRILLIANT DIVORCE

Mae cwmni theatr Contrast yn dychwelyd i Theatr Colwyn gyda chynhyrchiad o My Brilliant Divorce gan Geraldine Aron. Yn y ddrama un fenyw hon mae Angela, menyw canol oed, yn ceisio canfod bywyd newydd ar ôl i’w gŵr, Max, ei gadael am fenyw iau a’i hysgaru. Ar ei phen ei hun, gyda’i chi yn unig gwmni iddi, mae hi’n hel atgofion hapus gyda chymysgedd gwych o gomedi a phathos.

Weithiau mae hi’n teimlo’n isel ac yn ffonio’r llinell gymorth leol, dro arall mae hi’n benderfynol ac yn obeithiol. Mae hi’n mynd ar wyliau ar ei phen ei hun, yn ailddarganfod rhyw, yn ymweld â‘i doctor yn aml gydag afiechydon dychmygol ac yn dathlu’r Nadolig a’i phen-blwydd ar ei phen ei hun. Dyma ddrama na ddylech chi ei cholli!

Mae’r ddrama hon yn cynnwys themâu oedolion ac yn anaddas i blant.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 19th 2017 7.45 pm £12 | £11 con
Hydref 20th 2017 7.45 pm £12 | £11 con
Hydref 21st 2017 7.45 pm £12 | £11 con

MWGSI

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

Anaddasi I Dan 14

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 23rd 2017 7.30pm £8 | £6 Students

SLEEPING BEAUTY

Gŵyl Bale Fienna
yn cyflwyno
Sleeping Beauty
Cerddoriaeth gan Tchaikovsky

Adroddir y stori dylwyth teg hon i sgôr fendigedig Tchaikovsky, gyda choreograffi ardderchog a gwisgoedd hardd yn cyfuno’n berffaith i bortreadu’r frwydr rhwng y da a’r drwg.

Mae Carabosse yn bwrw hud ar y Dywysoges Aurora gan ddatgan y bydd un diwrnod yn pigo’i bys – ac yn marw.  Mae’r Dylwythen Deg yn llwyddo i newid y swyn ac yn hytrach, ar y diwrnod anffodus hwnnw, mae’r Dywysoges a phawb yn y Palas yn syrthio i drwmgwsg.  Canrif yn ddiweddarach mae’r Tywysog Florimund yn llwyddo i ddeffro’r Dywysoges â chusan ac mae nifer o gymeriadau’n mynychu’r briodas.

Gan ddilyn stori draddodiadol Sleeping Beauty, mae’r bale hwn yn siŵr o swyno cynulleidfaoedd o bob oedran.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 24th 2017 7.30pm £19.50 | £18.50 con | £17 student | £13.50 child

Tudalen 3 of 5.
 <  1 2 3 4 5 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn