Theatr Colwyn

THE JUNGLE BUNCH (U)

BLADE RUNNER 2049 (15)

Gydag is-deitlau ar 7 Tachwedd

Gyda Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Lennie James, Robin Wright
Hyd y ffilm: 163 munud

Ddeg mlynedd ar hugain ar ôl digwyddiadau’r ffilm gyntaf, mae blade runner newydd, Swyddog LAPD K (Ryan Gosling), yn datgelu hen gyfrinach sydd â’r potensial i beri hafog i’r hyn sy’n weddill o’r gymdeithas.  Mae darganfyddiad K yn ei arwain ar ymgyrch i ddod o hyd i Rick Deckard (Harrison Ford), hen blade runner o’r LAPD sydd wedi bod ar goll am 30 mlynedd.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 04th 2017 7.30pm £5.50
Tachwedd 06th 2017 7.30pm £5.50
Tachwedd 07th 2017 7.30pm £5.50
Tachwedd 08th 2017 7.30pm £5.50
Tachwedd 09th 2017 7.30pm £5.50

ABIGAIL'S PARTY

Mae Cwmni Theatr Purple Dragon yn falch o ddod â chlasur 70au Mike Leigh, Abigail’s Party, i Theatr Colwyn.

Gan archwilio esgyniad y dosbarth canol ym Mhrydain yn y 70au, mae’r comedi sefyllfa hon yn canolbwyntio ar Beverly a Laurence sy’n gwahodd eu cymdogion Tony ac Angela draw am lymed, ynghyd â mam Abigail, Susan, gyda chasgliad dramatig.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 10th 2017 7.30pm £12 | £11 con

WAYNE ELLINGTON YN CANU NAT KING COLE

Roedd Nat King Cole yn un gwreiddiol, a gwerthodd mwy na 30 miliwn o recordiau yn ystod ei yrfa. Mae ei lais yn ddigamsyniol ac yn gwbl unigryw, ac mae pobl yn ei garu dros y byd.

Mae pob cenhedlaeth ers ei farwolaeth wedi disgyn mewn cariad â llais a cherddoriaeth King; bu i’w ddiweddar ferch Natalie Cole dod â cherddoriaeth ei thad i genhedlaeth newydd yn y 90au pan fu i’w thrac lleisiol newydd ei hun gael ei ychwanegu i ail-recordiad 1961 stereo ei thad o’i un gwreiddiol yn 1951 ‘Unforgettable’ 

Mae llais Wayne Ellington yn gynnes, sidanaidd a llyfn; ei dôn yn gweddu i ganeuon Nat King Cole berffaith. Nid yw Wayne yn dynwared Nat King Cole; mae’n talu teyrnged i athrylith a adawodd ni yn llawer rhy gynnar. Mae’n canu’r holl ganeuon rydym yn eu hadnabod ac yn eu caru, gyda gonestrwydd a pharch.
Mae ei sioe yn deyrnged hardd i’r dyn mawr, a bydd ei lais yn eich gadael gyda phinnau bach ac wedi’ch cyfareddu. Mae hon yn sioe na ddylid ei cholli.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 11th 2017 7.30pm £16 | £15 con

IT (15)

Hyd y ffilm: 135 minutes
Yn serennu: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis

Pan mae plant yn dechrau diflannu yn nhref Derry, Maine, mae grŵp o blant ifanc yn wynebu eu hofnau mwyaf wrth iddynt ddechrau sgwario yn erbyn clown cythreulig o’r enw Pennywise, y mae ei hanes o lofruddiaeth a thrais yn dyddio’n ôl ganrifoedd.

Yn seiliedig ar y nofel boblogaidd gan Stephen King.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 13th 2017 7.30pm £5.50
Tachwedd 14th 2017 7.30pm £5.50

Mae Colwyn Abbey Players yn cyflwyno Rumours gan Neil Simon

Mae hi’n ddegfed pen-blwydd priodas Charley a Vivian ac maen nhw wedi gwahodd eu ffrindiau agosaf i’w Tŷ yn Llundain i ddathlu’r digwyddiad….ond….mae’r rhai cyntaf i gyrraedd, Ken a Chris, yn gweld bod staff y gegin wedi mynd, mae Vivian ar goll ac mae Charley wedi saethu ei hun yn ei ben. 

Beth ar y ddaear sy’n digwydd? Mae Colwyn Abbey Players yn mynd i’r afael â’r ddrama gomedi / ffars / gyffrous / ddirgel hon a ysgrifennwyd gan Neil Simon (Barefoot in the Park,The Sunshine Boys, Sweet Charity, Come Blow Your Horn). 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 16th 2017 7.30pm £12.50
Tachwedd 17th 2017 7.30pm £12.50
Tachwedd 18th 2017 7.30pm £12.50

Borg Vs McENROE (Tystysgrif i’w chadarnhau)

Tachwedd 20, 21, 22 | 7.30pm

Hyd y ffilm: 110 munud
Yn serennu: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård

Mae hi’n haf 1980 a Björn Borg (Sverrir Gudnason) yw chwaraewr tennis gorau’r byd, gan ennill y blaen gyda’r chwaraeon ar y cwrt ac oddi ar y cwrt. Yn chwaraewr pwerus a disgyblaethol llym, dim ond un rhwystr sy’n ei wynebu wrth geisio torri’r record ac ennill pencampwriaeth Wimbledon am y pumed tro: yr Americanwr ifanc hynod dalentog ond ffyrnig, John McEnroe (Shia LaBeouf). Gyda thri diwrnod nes i’r twrnamaint ddechrau, mae Borg yn hyfforddi’n galed yn ei gartref crand yn Monaco, gyda chymorth ei hyfforddwr a’i fentor, Lennart (Stellan Skarsgård) a’i gariad Mariana (Tuva Novotny).

Ond mae hyder tanbaid a phersonoliaeth ddinistriol McEnroe yn parhau i dreiddio i natur cŵl braf a di-sigl Borg. Gyda’r naill ddyn y gwrthwyneb i’r llall, mae’r ddau chwaraewr yn cloddio i’w hatgofion ffurfiannol wrth i’r twrnamaint climactig agosáu a’r gwewyr yn cyrraedd lefel annioddefol. Yn angerddol a di-anadl, byddai’r gêm ei hun - a ystyrir yn un o’r goreuon erioed - yn nodi pinacl y gystadleuaeth ‘Tân a Rhew’ rhwng Borg a McEnroe; brwydr gyffrous rhwng dwy bersonoliaeth a daniodd y byd tennis.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 20th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 21st 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

Tudalen 3 of 6.
 <  1 2 3 4 5 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn