Theatr Colwyn

Galeri

TESNI JONES - LITTLE BIG VOICE

Ar The Voice UK 2018, llwyddodd Tesni Jones i sicrhau ei lle ar Dîm Jennifer Hudson trwy ganu clasur ACDC ‘Highway to Hell’ ac o’r diwedd mae Tesni yn dod adref i Theatr Colwyn i berfformio yn fyw gyda’i band a gwesteion arbennig iawn.

Ar ôl dechrau ei gyrfa canu yn 14 oed, mae Tesni wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus hyd yma, gan weithio gyda Syr Tom Jones, Gary Barlow, Bryan Adams ac yn fwyaf diweddar, y seren Americanaidd, Jennifer Hudson. Aeth Tesni, sydd wedi ennill ‘Cân i Gymru’, ymlaen i berfformio ar draws y byd gyda Disney ac mae wedi canu yn y cefndir ar gyfer sawl artist, fel Peter Kay, Curiosity Killed the Cat a Craig David. Mae Tesni wedi rhyddhau cerddoriaeth ledled Ewrop a’r DU gan gynnwys y sengl Rhif 1 Body to Body, pedwar sengl yn y 10 uchaf, dau EP yn y 10 uchaf yn Gymraeg, ac albwm yn y 20 uchaf yn yr Iseldiroedd.

Yn ‘Little Miss Big Voice’, bydd Tesni yn perfformio caneuon hen a newydd, ac mae’n argoeli i fod yn noson fythgofiadwy! Am un noson yn unig, dim ond yn Theatr Colwyn, dyma sioe nad ydych eisiau ei cholli.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 23rd 2018 7.30pm £10

SOLO: A Star Wars Story (Tystysgrif i’w gadarnhau)

Ar weth yn fuan

Gydag is-deitlau ar 26 Mehefin
Hyd y ffilm: 135 munud

Gyda: Alden Ehrenreich; Woody Harrelson; Emilia Clarke; Donald Glover; Thandie Newton

Dewch ar y Millennium Falcon a theithio i alaeth pell, bell i ffwrdd yn Solo: A Star Wars Story, antur newydd sbon gyda’r dihiryn mwyaf hoffus yn yr alaeth. Trwy ddireidi mentrus yn ddwfn yn y byd troseddol tywyll a pheryglus, bydd Han Solo yn cyfarfod ei gyd-beilot yn y dyfodol, Chewbacca, ac yn dod wyneb yn wyneb â’r gamblwr drwg-enwog Lando Calrissian, ar daith a fydd yn gosod y llwybr ar gyfer un o arwyr mwyaf annhebygol saga Star Wars.

 

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 25th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 26th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 27th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 28th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s

Beauty & The Beast Jr

Stagecoach yn cyflwyno Beauty and the Beast Jr Disney

Yr haf hwn bydd Stagecoach, sef Ysgol Celfyddydau Theatr Bae Colwyn, yn cyflwyno perfformiad o Beauty and the Beast Jr Disney.

Dewch i wylio pob un o’n myfyrwyr yn cymryd rhan yn y perfformiad hwn i geisio torri record!

Er mwyn dathlu’r ffaith bod Stagecoach wedi bod yn darparu addysg celfyddydau perfformio rhan amser o’r radd flaenaf i bobl ifanc ers 30 o flynyddoedd, bydd nifer o ryddfreintiau Stagecoach o bob cwr o’r byd yn perfformio’r un sioe, ar yr un pryd, er mwyn torri Record Guiness y Byd am y perfformiad mwyaf o un sioe ar yr un pryd.

Mae’n hen, hen stori sy’n dilyn Belle, merch wrthodedig sy’n byw mewn pentref ac sy’n breuddwydio am anturiaethau fel y rhai y mae’n darllen amdanynt yn ei llyfrau; nes iddi gael ei chadw’n garcharor gan Fwystfil dychrynllyd mewn castell dirgel hud. Ond nid yw bywyd yn y castell cynddrwg ag y mae Belle yn dychmygu. Gyda chymorth y preswylwyr hud mae Belle yn dod i sylweddoli nad yw’r Bwystfil mor ddychrynllyd â hynny wedi’r cyfan.

Dewch i wylio ein perfformiad byw o’r chwedl glasurol hon am antur a chariad, sy’n edrych heibio i ymddangosiadau cyntaf ac ar “y brydferth a’r bwystfil” sydd ynom i gyd.

Bydd y perfformiad yn para tua awr a 45 munud, gan gynnwys egwyl. Mae’r sioe yn addas i’r teulu cyfan. Cynhelir y perfformiad ar gyfer Record y Byd am 6pm.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Gorfennaf 01st 2018 2pm / 6pm £8.50 / £6.50 p[lant | child

CABARET Sgriniad Addas i Bobl â Dementia (15)

Liza Minnelli sy’n serennu yn y sioe gerdd hon sydd wedi’i gosod yn y 1930au ym Merlin ac wedi’i choreograffu gan Bob Fosse. Minnelli yw Fraulein Sally Bowles, dawnswraig yn y Kit Kat Club drwgenwog a hynod sosi. Mae’r rhyddhad a’r hedoniaeth y tu mewn i’r clwb yn wrthgyferbyniol iawn â chynnydd Natsïaid yn y ddinas.  Hefyd yn serennu Joel Grey a Michael York.

Yn cynnwys y caneuon ‘Cabaret’, ‘Don’t Tell Mama’, ‘Wilkommen’ a ‘If You Could See Her’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Gorfennaf 12th 2018 2pm £4 (carers free)

RSC LIVE: Romeo and Juliet (Dosbarthiad I'W GADARNHAU)

Dangosiad Encore

Beth os mai rhywun oeddech fod i gasáu oedd eich cariad cyntaf?

Wedi’i osod mewn byd tebyg iawn i’n un ni, mae stori Romeo a Juliet yn sôn am genhedlaeth o bobl ifanc sydd wedi cael eu geni i drais a chael eu gwahanu gan anghydfodau eu rhieni.

Mae’r stori enwocaf hon o gariad ar yr olwg gyntaf yn ffrwydro gydag angerdd nerthol, a dyhead hudolus am newid, ond mae’n arwain yn sydyn at ganlyniadau tor calonnus.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Gorfennaf 19th 2018 7pm ££12 | £11 con

Mamma Mia! Here We Go Again (Certificate TBC)

Tocynnau ar werth Mehefin 1

Isdeitlau

Gyda Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Josh Dylan, Hugh Skinner, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Andy Garcia a Cher.

Byddwch yn barod i ganu a dawnsio, chwerthin a charu unwaith eto. Deg mlynedd ar ôl Mamma Mia! mae’r ffilm wedi llwyddo i wneud mwy na $600 miliwn dros y byd ac fe’ch gwahoddir i ddychwelyd i’r ynys hudol Groegaidd, Kalokairi mewn sioe gerdd newydd yn seiliedig ar ganeuon ABBA. Gyda chast gwreiddiol y ffilm yn dychwelyd yn ogystal ag actorion newydd yn cynnwys Lily James mae’r comedi cerddorol yn dychwelyd i Theatr Colwyn yr haf hwn!

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Gorfennaf 20th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 21st 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 22nd 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 23rd 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 24th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 25th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 26th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 27th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 28th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 29th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Gorfennaf 30th 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Awst 01st 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5
Awst 02nd 2018 12.30 pm / 4 pm / 7.30pm £ 6 | £5

Tudalen 3 of 5.
 <  1 2 3 4 5 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn