Theatr Colwyn

Galeri

Bristol Old Vic - Messiah

Dangosiad Encore

Wedi ei ysbrydoli gan gampwaith crefyddol dwys Handel, mae’r cynhyrchiad hwn gan y Bristol Old Vic sydd wedi derbyn cryn glod, yn rhoi cyfle prin i brofi cyfrif dramatig grymus o’r Messiah ac i ailddarganfod ysbrydolrwydd dwys ei sawl aria a chorws adnabyddus.

Wedi ei lwyfannu gan y cyfarwyddwr a enillodd Wobr Tony, Tom Morris (War Horse), mae’r cynhyrchiad anhygoel hwn yn cynnwys cerddorfa Baroque enwocaf Ewrop The English Concert, a’r bendigedig Erebus Ensemble a chast o unawdwyr o enwogrwydd rhyngwladol.

Mae’r stori’n archwilio drama a brwydr o ffydd, gan ddangos grŵp o bobl y mae eu galar ar golli eu harweinydd yn cael ei drawsnewid yn obaith drwy naratif o adeni. Drwy eu hanobaith, mae’r Apostolion yn raddol sylweddoli mai eu cenhadaeth yw adfer y byd drwy rannu hanes bywyd a marwolaeth Iesu gyda dynoliaeth gyfan.

Mae’r beirniaid yn ei ddisgrifio fel ‘astonishingly beautiful’ (The Stage), ‘direct and impactful interpretation’ (The Times), mae’r cyngerdd hwn sydd wedi ei ddramateiddio yn gyfle pleserus a phrin i gonnisseurs a rhai brwd fel ei gilydd.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 04th 2018 7pm £12 | £11 con

RSC LIVE: Macbeth (Dosbarthiad I'W GADARNHAU)

‘Something wicked this way comes’

Yn dychwelyd i’w gartref ar ôl bod yn brwydro, mae Macbeth yn cyfarfod tair gwrach ar y rhosydd. Yn cael ei yrru gan broffwydoliaethau cythryblus, mae’n dechrau ar ei daith i lofruddio.
Mae ein cynhyrchiad modern o waith seicolegol, tywyll a mwyaf iasol a chyffrous Shakespeare yn nodi perfformiad cyntaf Christopher Eccleston a dychweliad Niamh Cusack i’r Cwmni.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 16th 2017 7pm £12 | £11 con

Carpenters Gold

Perfformiadau dilys Carpenters Gold o’u caneuon gorau, fel Goodbye to Love, Solitaire, We’ve Only Just Begun, Top of the World, Yesterday Once More, Superstar, a llawer mwy; maent yn ail-greu edrychiad a sain teithiau byd-eang yr 1970au, gan gynnwys uchafbwynt arbennig lle mae ‘Karen’ yn chwarae’r drymiau gyda’i band cefndir byw llawn.

Mae Carpenters Gold yn cipio’n wych sut oeddent ’yn fyw mewn cyngerdd’ ac mae’n angenrheidiol i ddilynwyr y ffantastig Karen a Richard.

Cynhyrchwyd gan Gyfarwyddwr West End Llundain ‘80’s Mania’, ‘The Abba Reunion Tribute Show’ ac ‘Abba Mania’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 28th 2018 7.30pm £20

Happy End (15)

NOSON FFILM RIALTO

Yn Ffrangeg gydag is-deitlau Saesneg

Cast: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz a Toby Jones
Cyfarwyddwr: Michael Haneke

Mae’r meistr gyfarwyddwr Michael Haneke (Amour, The Ribbon White, Hidden) yn dychwelyd gyda sarhad brathog ar werthoedd teuluol bourgeois yng nghysgod argyfwng ffoaduriaid Ewropeaidd.

Mae ei gomedi tywyll ar bryderon dall edifeirwch dosbarth canol. Pan mae ei mam yn mynd yn sâl o dan amgylchiadau dirgel, anfonir Eve (Fantine Harduin) i fyw gyda pherthnasau dieithr ei thad yn Calais. 

Mae’r teulu Laurent – cyfoethog, niwrotig a hunan-obsesiynol – yn berchen ar gwmni adeiladu ac yn byw mewn plasty gwasgarog, a gweision yn eu gweini. Ond mae trwbl ar y gorwel, wrth i gyfres o fradwriaethau ôl-genedlaethau fygwth chwalu’r teulu.   

Yn y cyfamser, a’u sylw wedi’i dynnu gan anffyddlondebau a bradychiadau, dydyn nhw ddim yn sylwi ar y ffaith bod gan eu gwestai newydd gyfrinach sinistr ei hun. 

Wedi’i enwebu ar gyfer Palme d’or- yng Ngŵyl Ffilm Cannes yn 2017, mae Happy End yn cynnwys holl nodweddion arddull unigryw o amlwg a digydymdeimlad Haneke. Gan baru hiwmor tywyll iawn gyda chyfeiriad iasol o gywir, mae’n dystiolaeth – os bydd ei angen arnom fyth – ei fod yn un o weledigaethwyr gwirioneddol sinema fodern o hyd.

‘Mae Happy End yn hunllef ddiriaethol o ffyniant haute-bourgeois Ewropeaidd: mor amlwg, gwych ac anfaddeugar â golau halogen ... Mae hefyd mor afaelgar ag opera sebon ysbrydol, llinach o eneidiau coll.’ THE GUARDIAN

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 30th 2018 7.30pm £6.50

The Woman Who Cooked Her Husband

Comedi dywyll, lawn egni gan Debbie Issit, ysgrifennwr y ffilm nodwedd hynod boblogaidd ‘Nativity’. Hanes gwr, gwraig a meistres. Mae’n hwyl, yn ffres a bydd yn gwneud i chi chwerthin yn uchel. Archwiliad llawn adloniant a choeglyd o’r hen ddywediad, trwy’r stumog mae mynd at galon dyn. All Kenneth gadw’r gacen a’i bwyta hi?

Cynhyrchwyd gan Little Diamond Theatre Company, a aeth ar daith yn ddiweddar gyda ‘April in Paris’ gan John Godber.

Contains adult topics and some strong language

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 12th 2018 7.30pm £13 | £12 con

An American in Paris (wedi’i ffilmio’n fyw)

Mae’r sioe gerdd Broadway brydferth hon a fydd yn mynd â‘ch anadl wedi ennill Gwobr Tony®. Cafodd ei ysbrydoli gan y ffilm a enillodd Oscar®, ac mae’n adrodd hanes darganfod cariad yn y ‘City of Light’. Yn cynnwys cerddoriaeth ysblennydd a geiriau George ac Ira Gershwin (yn cynnwys y caneuon poblogaidd ’S Wonderful ac I Got Rhythm), dyluniadau hardd, a choreograffi i fynd â’ch anadl. Mae wedi torri pob record gyda 28 o adolygiadau pum seren gan y beirniaid, mae An American in Paris yn dod o West End Llundain i Theatr Colwyn.

Mae Jerry Mulligan yn GI o America sy’n awyddus i lwyddo fel peintiwr mewn dinas sy’n sydyn yn llawn gobaith a phosibiliadau. Wedi iddo ddod ar draws dawnswraig ifanc hardd o’r enw Lise ar hap, mae strydoedd Paris yn dod yn gefnlen i ramant synhwyrus, fodern o gelf, cyfeillgarwch a chariad ar ôl y rhyfel…

Profwch y cynhyrchiad “truly ravishing” (The Guardian) hwn yng nghysur eich sinema leol.

Cast: Robert Fairchild, Leanne Cope
Hyd y dangosiad: 160 munud

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 16th 2018 7pm £12 | £11 con

Tudalen 4 of 5.
« First  <  2 3 4 5 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn