Theatr Colwyn

THE LEISURE SEEKER (15)

NT Live: THE MADNESS OF KING GEORGE III (12A)

gan Alan Bennett
Dangosiad Encore

Bydd y ddrama The Madness of George III, sydd wedi ennill amryw o wobrau, yn cael ei darlledu’n fyw i sinemâu, yn narllediad cyntaf erioed y National Theatre Live o’r Nottingham Playhouse.

Wedi’i hysgrifennu gan un o hoff ddramodwyr Prydain, Alan Bennett (The History Boys, The Lady in the Van), addaswyd y ddrama hon yn ffilm a enillodd BAFTA hefyd, ar ôl ymddangos am y tro cyntaf ar lwyfan yn 1991.
Mae cast y cynhyrchiad newydd hwn yn cynnwys enillwyr gwobrau Olivier, Mark Gatiss (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) fel George III, ac Adrian Scarborough (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).

Y flwyddyn yw 1786 a’r Brenin George III yw’r dyn mwyaf pwerus yn y byd. Ond mae ei ymddygiad yn dod yn gynyddol afreolaidd wrth iddo gael cyfnodau o wallgofrwydd. Gyda meddwl y Brenin yn gwaethygu yn gyflym, mae gwleidyddion uchelgeisiol a Thywysog Cymru yn bygwth tanseilio pŵer y Goron, a datgelu’r llinell denau iawn rhwng Brenin a dyn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 04th 2018 7pm £12 | £11 con

Dick Whittington 18/19

Archebwch rŵan ar gyfer pantomeim 18/19 Theatr Colwyn – gwledd Nadoligaidd berffaith llawn hwyl i’r teulu!

Ymunwch â Dick a’i gath deyrngar wrth ei och mewn antur llawn doniolwch a hud pantomeim. Cynhyrchwyd gan Magic Light Productions a gyflwynodd bantomeim ffantastig 17/18 ‘Beauty and the Beast’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 22nd 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 24th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 26th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 27th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 28th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 29th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 30th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 31st 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 02nd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 03rd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 04th 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 05th 2019 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available

North Wales Burlesque and Cabaret Festival

Mae NWBCF yn dychwelyd am y pumed tro gyda sioe anhygoel ar 25 a 26 Ionawr 2019. Yn cynnwys perfformwyr bwrlesg a chabare talentog o bob cwr o’r byd, yn ogystal â chyfres o weithdai hwyliog a dosbarth meistr mewn coreograffi gan y berfformwraig bwrlesg byd-enwog, Aurora Galore, dyma i chi benwythnos na fyddwch eisiau ei golli!

Byddwch yn ymwybodol bod ffi weinyddol o £1 wedi’i hychwanegu gan y lleoliad ac mae’r ffi hon wedi’i chynnwys ym mhris y tocyn fel y gweler ar-lein ac nid yw’n cael ei hychwanegu wrth dalu.

Dydd Gwener: Erwyd a Gatling yn cyflwyno.

Dewch un ac oll i rownd derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi i ganfod sêr newydd y byd bwrlesg a chabare. Gwyliwch wrth i chwech o berfformwyr frwydro am y safle buddugol!

Bydd y noson yn cael ei chynnal gan Erwyd a Gatling, a fydd yn siŵr o fynd â chi ar daith o’u dychmygion rhyfeddol, a’ch cyflwyno i rai o’u ffrindiau ar hyd y ffordd!


Gweithdai Cymunedol

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai cymunedol drwy gydol dydd Sadwrn, gan ganolbwyntio ar ‘This is Me’ yn hyrwyddo iechyd meddwl a delwedd gorfforol gadarnhaol.

Bydd y sesiynau yn cynnwys:
-Bwrlesg i Ddechreuwyr, ymwybyddiaeth ofalgar a llawer mwy. Ewch i’n gwefan www.northwalesburlesque.com

neu ein tudalen Facebook Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru am fwy o fanylion ac i weld yr amserlen lawn.

SYLWER BOD PRIS Y TOCYN YN CYNNWYS MYNEDIAD I’R HOLL WEITHDAI


Dosbarth Meistr

Bydd Aurora Galore, y ddawnswraig bwrlesg byd-enwog, yn cynnal dosbarth meistri mewn coreograffi. Mae hon yn sesiwn ardderchog i bob perfformiwr bwrlesg.

MAE LLEFYDD YN BRIN

Mae’r dosbarth meistr yn ffordd hwyliog o ganolbwyntio ar goreograffi o fewn eich act bwrlesg.
Bydd darn gosod o goreograffi y byddwch yn ei ddysgu ond gobeithio y bydd o gymorth i chi goreograffu dawnsiau ar gyfer eich gwaith eich hun yn y dyfodol.

DEWCH I DDYSGU GAN Y DDAWNSWRAIG HUDOL SYDD WIR YN RHYFEDDOD.

Pethau i ddod â chi:
-Menig (Hir neu Fyr) 

-Esgidiau sodlau uchel neu esgidiau cyfforddus i ddawnsio ynddynt

-Dillad yr ydych yn gyfforddus yn dawnsio ynddynt neu wisg yr ydych eisiau dawnsio ynddi

-Celficyn (mawr neu fach)

- (Mae padiau pen-glin yn ddewisol, fodd bynnag, fe’ch cynghorir os yw eich pengliniau yn peri trafferth i chi, y bydd gwaith ar y llawr).


Nos Sadwrn: Reverie of the Sirens:


“The madness of the eyes is the lure of the abyss. Sirens lurk in the dark depths of the pupils as they lurk at the bottom of the sea, that I know for sure” ― Jean Lorrain, Monsieur De Phocas

Dewch i glywed galwad y seiren a rhyfeddu at hud yr anhysbys. Dyma Reverie of the Sirens.

Yn cynnwys y perfformwyr enwocaf o fyd bwrlesg, cabare a’r syrcas, bydd Reverie of Sirens yn mynd â chi ar daith i ddyfnderoedd y moroedd, yn deffro eich synhwyrau ac yn eich diddanu. Yn cynnwys y berfformwraig bwrlesg enwog Aurora Galore a ‘The King of Clowns’ Chris Lynam, ynghyd a llu o dalentau perfformio o bob cwr o’r byd, bydd y sioe hon yn sicr o’ch diddanu a gwneud i chi floeddio am fwy!

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2019 £34 (Full weekend festival ticket / price includes £1 admin fee)
Ionawr 26th 2019 £

Tudalen 5 of 5.
« First  <  3 4 5

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn