Theatr Colwyn

Teen Titans Go! To The Movies (PG)

‘The Floyd Effect’ – Sioe Deyrnged Pink Floyd

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed.

Mae gyrfa recordio Pink Floyd yn cwmpasu bron i dri degawd ac, ar gyfer ei 10fed penblwydd, mae ‘The Floyd Effect’ wedi dewis dau albwm mwyaf nodedig y band i greu taith ‘The Bell And The Moon Tour’ 2018. Gan gynnwys cerddoriaeth o ‘The Division Bell’ (1994) a pherfformiad cyflawn di-dor o’r campwaith eiconig ‘Dark Side of the Moon’ (1973), bydd y cyngherddau hefyd yn cynnwys traciau o ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ a ‘The Wall’, fydd wrth fodd cefnogwyr Pink Floyd ymhobman.

Mae ‘The Floyd Effect’ yn nodedig am y modd y mae’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod.  Mae pob un o aelodau’r band yn gerddorion o’r safon uchaf gyda hanes sy’n ymestyn ar draws pob math o genres cerddorol. Maent yn ail-greu’r gerddoriaeth a dwyster cyngerdd Pink Floyd yn ffyddlon heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron, neu ddewiniaeth dechnolegol.
Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol ‘fyw’, pwerus, ac emosiynol y gallwch ymgolli ynddo.

Ac, wrth gwrs, caiff y gerddoriaeth ei chefnogi gan sioe olau ddramatig sy’n ymgorffori’r sgrin gron eiconig, dau set o dafluniau, mwg a laserau.
Eisteddwch a mwynhewch ‘The Floyd Effect’ wrth i’r band fynd â chi ar daith drwy gerddoriaeth Pink Floyd. Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Anaddas i blant o dan 12.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 01st 2018 7.30pm £21 / £20 con

BUDDY HOLLY & THE CRICKETERS - Holly At Christmas 2018

Holly At Christmas 2018

26 Mlynedd o Rocio a Rolio’r Byd!

Tuag at ddiwedd mis Tachwedd, mae’r clociau’n mynd yn ôl – mewn mwy nac un ffordd – ac mae Buddy Holly and the Cricketers unwaith eto eleni, yn dathlu miri’r Nadolig gyda Holly at Christmas, y sioe sydd nawr mor draddodiadol â‘r gwin cynnes a’r mins peis!
Mae caneuon llwyddiannus Holly, clasuron cyfoes eraill a rhai o ffefrynnau’r Nadolig i gyda wedi’u lapio mewn un wledd o adloniant egnïol a doniol sy’n anrheg berffaith ar gyfer y teulu cyfan.

Beth bynnag yw’r tymor, beth bynnag yw’r esgus i gael parti, cynheswch eich calon gyda’r sioe lle mae miloedd o ddilynwyr dros y byd dweud:  “I can’t believe it’s not Buddy!”

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 03rd 2018 7.30pm £20 | £19

NT Live: THE MADNESS OF GEORGE III (12A)

gan Alan Bennett
Dangosiad Encore

Bydd y ddrama The Madness of George III, sydd wedi ennill amryw o wobrau, yn cael ei darlledu’n fyw i sinemâu, yn narllediad cyntaf erioed y National Theatre Live o’r Nottingham Playhouse.

Wedi’i hysgrifennu gan un o hoff ddramodwyr Prydain, Alan Bennett (The History Boys, The Lady in the Van), addaswyd y ddrama hon yn ffilm a enillodd BAFTA hefyd, ar ôl ymddangos am y tro cyntaf ar lwyfan yn 1991.
Mae cast y cynhyrchiad newydd hwn yn cynnwys enillwyr gwobrau Olivier, Mark Gatiss (Sherlock, Wolf Hall, NT Live Coriolanus) fel George III, ac Adrian Scarborough (Gavin and Stacey, Upstairs Downstairs, After the Dance).

Y flwyddyn yw 1786 a’r Brenin George III yw’r dyn mwyaf pwerus yn y byd. Ond mae ei ymddygiad yn dod yn gynyddol afreolaidd wrth iddo gael cyfnodau o wallgofrwydd. Gyda meddwl y Brenin yn gwaethygu yn gyflym, mae gwleidyddion uchelgeisiol a Thywysog Cymru yn bygwth tanseilio pŵer y Goron, a datgelu’r llinell denau iawn rhwng Brenin a dyn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 04th 2018 7pm £12 | £11 con

A Spanish Hour (L’heure espagnole).

Opera Canolbarth Cymru

Yn hydref 2018 gwelir OCC yn ôl ar daith gydag ail gynhyrchiad LlwyfannauLlai y cwmni, ffars ystafell wely un act llawn bywyd gan Ravel, L’heure espagnole. Byddwn yn dychwelyd i rai o’r lleoliadau y gwnaethom eu mwynhau ar daith The Bear Walton yn 2017, yn ogystal â nifer o leoliadau newydd yr ydym yn ysu i’w gweld. 

Perfformiwyd L’heure espagnole am y tro cyntaf ym Mharis yn 1911 ac mae’r opera wedi ei gosod mewn siop glociau yn Toledo, canol Sbaen. Dilynir ffawd Torquemada, y clociwr gweithgar wrth i’w wraig, Concepción, yn ystod un prynhawn poeth, weithio ei ffordd drwy ei chasgliad o gariadon ynfyd. Mae cerddoriaeth Ravel yn llawn alawon bachog, dawnsfeydd habanera bywiog ac elfennau eraill o ganeuon gwerin Sbaeneg a fydd yn cyffroi cynulleidfaoedd.

Mae hon yn opera i bawb - yn llawn cast rhagorol o bum canwr ifanc yn ogystal â phedwar cerddor gwych, yn perfformio cyfieithiad Saesneg newydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer a threfniant newydd o sgôr egsotig Ravel a grëwyd gan ein Cyfarwyddwr Cerdd, Jonathan Lyness.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 05th 2018 7.30pm £13 | £12 con

FFILM GYFEILLGAR I DDEMENTIA: WHITE CHRISTMAS (U)

Ar Werth Yn Fuan

Ewch i hwyl yr ŵyl drwy wylio’r ffilm Nadolig twymgalon hon.

Mae Bing Crosby, Danny Kaye a Rosemary Clooney yn serennu yn y ffilm gerdd hon o 1954 am ddau filwr sy’n mynd am wyliau i Vermont gyda dau ddiddanwr. Gyda chaneuon clasurol Irving Berlin, ‘White Christmas’ a ‘Love You Didn’t Didn’t Do Me Right’.
—-
Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 06th 2018 2pm £4.50 | Carers go free - includes refreshments

NT Live: Antony a Cleopatra (12a, i'w gadarnhau)

gan William Shakespeare

Yn darlledu’n fyw o’r Theatr Genedlaethol, mae Ralph Fiennes a Sophie Okonedo yn chwarae cwpl enwog Shakespeare yn ei drasiedi fawr o wleidyddiaeth, angerdd a phŵer.

Mae Caesar a’i asasiniaid wedi marw. Mae’r Cadfridog Mark Antony nawr yn rheoli ar y cyd gyda’i amddiffynwyr Rhufain. Ond ar gyrion yr ymerodraeth sydd mewn rhyfel, mae’r Frenhines Cleopatra o’r Aifft a Mark Anthony wedi disgyn mewn cariad. Mewn brwydr drasig rhwng defosiwn a dyletswydd, mae obsesiwn yn dod yn gatalydd am ryfel.

Mae’r cyfarwyddwr Simon Godwin yn dychwelyd i sgrin fyw’r Theatr Genedlaethol gyda’r cynhyrchiad hwn, yn dilyn darllediadau o Twelfth Night, Man and Superman a The Beaux’ Stratagem.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 06th 2018 7pm £12 | £11 con

Tudalen 5 of 6.
« First  <  3 4 5 6 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn