Theatr Colwyn

Galeri

BEAUTY AND THE BEAST

“Ar ôl llwyddiant ysgubol ‘Jack and the Beanstalk’ bydd Magic Light Productions yn dychwelyd i Theatr Colwyn yn ystod Nadolig 2017 gyda phantomeim hudolus arall, sef ‘Beauty and the Beast’.
Ymunwch â ni ar daith o hud a lledrith yn ystod un o’r straeon tylwyth teg orau erioed! Yn llawn pypedau, hud, comedi, caneuon a dawnsio – bydd stori Beauty and the Beast yn dod yn fyw o flaen eich llygaid yn ystod ein pantomeim teuluol traddodiadol.

Pwy yw’r bwystfil sy’n llechu yn y cysgodion? A fydd y ferch deg yn goresgyn ei hofnau? Ac a fydd cariad yn trechu popeth? Mi fydd yna ddigon o gerddoriaeth, rhyfeddodau, hwyl a chwerthin yn ystod y stori hon a fydd yn codi’ch calon ac yn rhoi gwên ar eich wyneb. Yn sicr, dyma ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan dros y Nadolig.”

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 23rd 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 24th 2017 2pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 26th 2017 1pm | 5pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 27th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 28th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 29th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 30th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 31st 2017 2pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 02nd 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 03rd 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 04th 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 05th 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 06th 2018 1pm | 5pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available

Paddington 2 (PG)

Isdeitlau 9 Ionawr | 7.30pm
Hyd y ffilm: 101 munud

Aelodau’r cast: Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Hugh Grant

Mae’r arth fach sy’n caru brechdanau marmaled yn ôl. Yn Paddington 2, mae wedi gwneud ei hun yn gyfforddus fel aelod parhaol o’r teulu Brown. Pan ddaw’n amser i ddathlu pen-blwydd Modryb Lucy yn 100 oed, aiff i chwilio am yr anrheg berffaith ar ei chyfer - hen lyfr.  Ond pan gaiff y llyfr ei ddwyn, rhaid i Paddington sefyll i fyny a cheisio achub y dydd.  Rhaid i’r Browns ddal y lleidr a chael y llyfr yn ôl.
 
Yn ddilyniant hirymarhous i’r ffilm wreiddiol lwyddiannus, mae ‘Paddington 2’ yn gweld ein hoff arth yn parhau i ledaenu hapusrwydd (a marmaled) lle bynnag yr aiff.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 08th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 09th 2018 2pm | 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 10th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 11th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Star Wars: The Last Jedi (12A)

Gydag Is-deitlau 16 Ionawr | 7.30pm
Hyd y ffilm: 152 munud

Cast: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley

Ar ôl dechrau ar ei thaith i fyd mwy yn Star Wars: The Force Awakens (2015), mae Rey yn parhau â’r daith epig honno gyda Finn, Poe a Luke Skywalker yn y bennod hon o’r saga.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 12th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 13th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 15th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 16th 2018 2.30pm | 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 17th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 18th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Film Stars Don't Die In Liverpool (15)

Hyd y ffilm: 106 munud

Cast: Jamie Bell, Annette Bening, Vanessa Redgrave, Julie Walters, Kenneth Cranham

Dyma hanes y berthynas chwareus a thanbaid rhwng Peter Turner, actor ifanc Prydeinig a’r actores Gloria Grahame, yr enillydd gwobr Academi a ddaeth yn enwog yn ystod y 1940au.

Buan iawn y mae’r garwriaeth fywiog rhwng yr actores byd enwog a’i chariad ifanc yn datblygu’n berthynas ddyfnach a Turner yw’r unig un y mae Gloria’n troi ato am gysur a chryfder. Ond er gwaethaf eu blas ar fywyd a’u hangerdd, fe ddaw digwyddiad y tu hwnt i’w rheolaeth i herio hyn i’r eithaf. Yn seiliedig ar hunangofiant yr actor Prydeinig Peter Turner.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 19th 2018 7.30pm £5.50
Ionawr 20th 2018 7.30pm £5.50

The Star (U)

Hyd y ffilm: 86 munud

Cast (lleisiau): Zachary Levi, Gina Rodriguez, Kristin Chenoweth, Keegan-Michael Key, Christopher Plummer, Steven Yeun

Mae mul bach dewr o’r enw Bo yn breuddwydio am fywyd i ffwrdd oddi wrth ei waith caled dyddiol ym melin y pentref. Un diwrnod mae’n cael y dewrder i dorri’n rhydd, ac yn mynd ar antur fawr.

Ar ei daith, mae’n dod yn ffrindiau â Ruth, dafad hyfryd sydd wedi colli ei diadell a Dave, colomen uchelgeisiol iawn. Yn ogystal â thri camel doniol ac anifeiliaid stabl ecsentrig, mae Bo a’i ffrindiau newydd yn dilyn y Seren ac yn dod yn arwyr annisgwyl i’r stori orau a adroddwyd erioed - y Nadolig cyntaf.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 20th 2018 2.30pm £5.50 | U15 £4.50

The Party (15)

Hyd y ffilm: 71 munud
Cast: Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

Mae THE PARTY – cyfuniad perffaith o gomedi a thristwch – yn ffilm sydd wedi’i gosod yn y presennol, ac yn mynd rhagddi mewn amser real, mewn tŷ yn Llundain. Mae Janet wedi gwahodd casgliad bychan o ffrindiau draw i ddathlu ei dyrchafiad i Weinidog yr Wrthblaid dros Iechyd.

Mae ei gŵr, Bill, yn ymddangos yn synfyfyriol. Wrth i’w ffrindiau gyrraedd, rhai ohonynt hefyd â newyddion dramatig i’w ddatgelu, mae’r noson yn mynd o ddrwg i waeth. Mae cyhoeddiad gan Bill yn achosi cyfres o ddatguddiadau sy’n troi’n sydyn i ffrae enfawr.

Wrth i argraff yr unigolion o’u hunain a’i gilydd chwalu’n llwyr, ynghyd â’r canapés, buan iawn y mae’r parti, a ddechreuodd â siampên yn gorffen â gwaed ar y llawr.

‘Mae Patricia Clarkson yn serennu ar y sgrin, ond yn wir mae pob aelod o gast Potter yn cael cyfle i ddisgleirio yn ystod y ffilm siarp ac ar adegau clawstroffobig hwn sy’n llwyddo i roi cic i arferion y dosbarth canol. EMPIRE

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 22nd 2018 7.30pm £6.50

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn