Theatr Colwyn

Galeri

A Spanish Hour (L’heure espagnole).

Opera Canolbarth Cymru

Yn hydref 2018 gwelir OCC yn ôl ar daith gydag ail gynhyrchiad LlwyfannauLlai y cwmni, ffars ystafell wely un act llawn bywyd gan Ravel, L’heure espagnole. Byddwn yn dychwelyd i rai o’r lleoliadau y gwnaethom eu mwynhau ar daith The Bear Walton yn 2017, yn ogystal â nifer o leoliadau newydd yr ydym yn ysu i’w gweld. 

Perfformiwyd L’heure espagnole am y tro cyntaf ym Mharis yn 1911 ac mae’r opera wedi ei gosod mewn siop glociau yn Toledo, canol Sbaen. Dilynir ffawd Torquemada, y clociwr gweithgar wrth i’w wraig, Concepción, yn ystod un prynhawn poeth, weithio ei ffordd drwy ei chasgliad o gariadon ynfyd. Mae cerddoriaeth Ravel yn llawn alawon bachog, dawnsfeydd habanera bywiog ac elfennau eraill o ganeuon gwerin Sbaeneg a fydd yn cyffroi cynulleidfaoedd.

Mae hon yn opera i bawb - yn llawn cast rhagorol o bum canwr ifanc yn ogystal â phedwar cerddor gwych, yn perfformio cyfieithiad Saesneg newydd gan ein Cyfarwyddwr Artistig Richard Studer a threfniant newydd o sgôr egsotig Ravel a grëwyd gan ein Cyfarwyddwr Cerdd, Jonathan Lyness.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 05th 2018 7.30pm £13 | £12 con

NT Live: Antony a Cleopatra (12a, i'w gadarnhau)

gan William Shakespeare

Yn darlledu’n fyw o’r Theatr Genedlaethol, mae Ralph Fiennes a Sophie Okonedo yn chwarae cwpl enwog Shakespeare yn ei drasiedi fawr o wleidyddiaeth, angerdd a phŵer.

Mae Caesar a’i asasiniaid wedi marw. Mae’r Cadfridog Mark Antony nawr yn rheoli ar y cyd gyda’i amddiffynwyr Rhufain. Ond ar gyrion yr ymerodraeth sydd mewn rhyfel, mae’r Frenhines Cleopatra o’r Aifft a Mark Anthony wedi disgyn mewn cariad. Mewn brwydr drasig rhwng defosiwn a dyletswydd, mae obsesiwn yn dod yn gatalydd am ryfel.

Mae’r cyfarwyddwr Simon Godwin yn dychwelyd i sgrin fyw’r Theatr Genedlaethol gyda’r cynhyrchiad hwn, yn dilyn darllediadau o Twelfth Night, Man and Superman a The Beaux’ Stratagem.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 06th 2018 7pm £12 | £11 con

Dick Whittington 18/19

Archebwch rŵan ar gyfer pantomeim 18/19 Theatr Colwyn – gwledd Nadoligaidd berffaith llawn hwyl i’r teulu!

Ymunwch â Dick a’i gath deyrngar wrth ei och mewn antur llawn doniolwch a hud pantomeim. Cynhyrchwyd gan Magic Light Productions a gyflwynodd bantomeim ffantastig 17/18 ‘Beauty and the Beast’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 22nd 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 24th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 26th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 27th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 28th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 29th 2018 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 30th 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Rhagfyr 31st 2018 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 02nd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 03rd 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 04th 2019 2pm | 7pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available
Ionawr 05th 2019 1pm | 5pm £13 | £11.50 con | £10.50 child | group rate available

North Wales Burlesque and Cabaret Festival

Mae NWBCF yn dychwelyd am y pumed tro gyda sioe anhygoel ar 25 a 26 Ionawr 2019. Yn cynnwys perfformwyr bwrlesg a chabare talentog o bob cwr o’r byd, yn ogystal â chyfres o weithdai hwyliog a dosbarth meistr mewn coreograffi gan y berfformwraig bwrlesg byd-enwog, Aurora Galore, dyma i chi benwythnos na fyddwch eisiau ei golli!

Byddwch yn ymwybodol bod ffi weinyddol o £1 wedi’i hychwanegu gan y lleoliad ac mae’r ffi hon wedi’i chynnwys ym mhris y tocyn fel y gweler ar-lein ac nid yw’n cael ei hychwanegu wrth dalu.

Dydd Gwener: Erwyd a Gatling yn cyflwyno.

Dewch un ac oll i rownd derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi i ganfod sêr newydd y byd bwrlesg a chabare. Gwyliwch wrth i chwech o berfformwyr frwydro am y safle buddugol!

Bydd y noson yn cael ei chynnal gan Erwyd a Gatling, a fydd yn siŵr o fynd â chi ar daith o’u dychmygion rhyfeddol, a’ch cyflwyno i rai o’u ffrindiau ar hyd y ffordd!


Gweithdai Cymunedol

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai cymunedol drwy gydol dydd Sadwrn, gan ganolbwyntio ar ‘This is Me’ yn hyrwyddo iechyd meddwl a delwedd gorfforol gadarnhaol.

Bydd y sesiynau yn cynnwys:
-Bwrlesg i Ddechreuwyr, ymwybyddiaeth ofalgar a llawer mwy. Ewch i’n gwefan www.northwalesburlesque.com

neu ein tudalen Facebook Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru am fwy o fanylion ac i weld yr amserlen lawn.

SYLWER BOD PRIS Y TOCYN YN CYNNWYS MYNEDIAD I’R HOLL WEITHDAI


Dosbarth Meistr

Bydd Aurora Galore, y ddawnswraig bwrlesg byd-enwog, yn cynnal dosbarth meistri mewn coreograffi. Mae hon yn sesiwn ardderchog i bob perfformiwr bwrlesg.

MAE LLEFYDD YN BRIN

Mae’r dosbarth meistr yn ffordd hwyliog o ganolbwyntio ar goreograffi o fewn eich act bwrlesg.
Bydd darn gosod o goreograffi y byddwch yn ei ddysgu ond gobeithio y bydd o gymorth i chi goreograffu dawnsiau ar gyfer eich gwaith eich hun yn y dyfodol.

DEWCH I DDYSGU GAN Y DDAWNSWRAIG HUDOL SYDD WIR YN RHYFEDDOD.

Pethau i ddod â chi:
-Menig (Hir neu Fyr) 

-Esgidiau sodlau uchel neu esgidiau cyfforddus i ddawnsio ynddynt

-Dillad yr ydych yn gyfforddus yn dawnsio ynddynt neu wisg yr ydych eisiau dawnsio ynddi

-Celficyn (mawr neu fach)

- (Mae padiau pen-glin yn ddewisol, fodd bynnag, fe’ch cynghorir os yw eich pengliniau yn peri trafferth i chi, y bydd gwaith ar y llawr).


Nos Sadwrn: Reverie of the Sirens:


“The madness of the eyes is the lure of the abyss. Sirens lurk in the dark depths of the pupils as they lurk at the bottom of the sea, that I know for sure” ― Jean Lorrain, Monsieur De Phocas

Dewch i glywed galwad y seiren a rhyfeddu at hud yr anhysbys. Dyma Reverie of the Sirens.

Yn cynnwys y perfformwyr enwocaf o fyd bwrlesg, cabare a’r syrcas, bydd Reverie of Sirens yn mynd â chi ar daith i ddyfnderoedd y moroedd, yn deffro eich synhwyrau ac yn eich diddanu. Yn cynnwys y berfformwraig bwrlesg enwog Aurora Galore a ‘The King of Clowns’ Chris Lynam, ynghyd a llu o dalentau perfformio o bob cwr o’r byd, bydd y sioe hon yn sicr o’ch diddanu a gwneud i chi floeddio am fwy!

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2019 £34 (Full weekend festival ticket / price includes £1 admin fee)
Ionawr 26th 2019 £

NT Live: I'm Not Running (12a)

Sgriniad byw

Gan David Hare
Hyd y ffilm: 180 munud (I’w gadarnhau)

Mae I’m Not Running yn ddrama newydd ffrwydrol gan David Hare, sy’n cael ei berfformio am y tro cyntaf yn y Theatr Genedlaethol a’i ddarlledu’n fyw i sinemâu.

Mae Pauline Gibson wedi treulio ei bywyd fel doctor, yn arweinydd ysbrydoledig ymgyrch iechyd lleol. Pan mae ei llwybr yn croesi â’i chyn gariad, teyrngarwr dewr yng ngwleidyddiaeth y Blaid Lafur, mae hi’n wynebu penderfyniad anodd iawn.

Beth sydd ynghlwm ag aberthu eich bywyd preifat a’ch cydwybod am rywbeth sy’n fwy nag un mater? A yw hi am fentro?

Cafodd Hare ei ddisgrifio’n ddiweddar gan The Washington Post fel ‘yr awdur drama gwleidyddol gyntaf yn y Saesneg’. Mae ei weithiau eraill yn cynnwys Pravda a Skylight, a ddarlledwyd gan y Theatr Genedlaethol yn 2014.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 31st 2019 7pm £12 | £11 con

Tudalen 6 of 6.
« First  <  4 5 6

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn