Theatr Colwyn

Galeri

10cc's GRAHAM GOULDMAN & HEART FULL OF SONGS

Ffurfiodd Graham Gouldman yr hyn a ddatblygodd i fod yn ‘Heart Full of Songs’ chwe blynedd yn ôl, a hynny am ddim rheswm ond i gael y pleser o chwarae ei ganeuon ar eu ffurf symlaf, yn acwstig

Roedd Graham wedi dechrau agor cyngherddau 10cc drwy ganu detholiad acwstig o’r caneuon llwyddiannus a ysgrifennodd ar gyfer perfformwyr eraill. Ymysg rhai o gyfansoddiadau mwyaf adnabyddus Graham mae ‘I’m Not In Love’, ‘Dreadlock Holiday’ a ‘The Things We Do For Love’ ar gyfer 10cc, ‘Bus Stop’ a ‘Look Through Any Window’ ar gyfer The Hollies, ‘For Your Love’ ar gyfer The Yardbirds a ‘No Milk Today’ ar gyfer Herman’s Hermits.

Daeth y fformat mor boblogaidd cafodd ei enw ei hun ac aeth Graham â’r sioe ar ei thaith gyntaf rhwng Ebrill a Mai 2013 ac unwaith eto’r flwyddyn wedyn. Gan fod 10cc wedi bod mor llwyddiannus dros y pedair blynedd ddiwethaf, dyma’r cyfle cyntaf y mae Graham wedi’i gael i fynd â ‘Heart Full of Songs’ ar daith unwaith eto, ac mae o ar ei ffordd i Fae Colwyn!

Mae llawer wedi digwydd i Graham y tro diwethaf iddo fynd ar daith gyda’r sioe ‘Heart Full of Songs’ , sydd bellach yn cael ei pherfformio gan driawd, sef Graham,  Iain Hornal a Ciaran Jeremiah. Cafodd statws Graham fel un o gyfansoddwyr gorau’r byd ei gydnabod pan gafodd ei dderbyn i’r ‘Songwriter’s Hall of Fame’ –  cangen o Academi Cerdd America - mewn seremoni arbennig yn Efrog Newydd.

Ymysg y cyfansoddwyr enwog eraill sydd wedi ennill yr anrhydedd hon mae Noel Coward, Irving Berlin, Burt Bacharach, Neil Sedaka, John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Elton John, Leonard Cohen and Sting. Yn dilyn hynny penderfynodd Broadcast Music Incorporated America ddilyn yr un esiampl a’i urddo’n Eicon y Diwydiant mewn seremoni arbennig yn Llundain, lle syfrdanodd y gynulleidfa gyda pherfformiad acwstig o I’m Not In Love gyda Lisa Stansfield.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 23rd 2017 7.30pm £25

MWGSI

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

Mae’r tensiwn rhwng Mwgsi ei ffrindiau, ei theulu a hi ei hun yn cynnig darn o theatr llawn hiwmor tywyll sy’n mynnu ein bod ni fel cynulleidfa, o bob oed, yn dod wyneb yn wyneb hefo’n dyfodol ansicr ni’n hunain.

Anaddasi I Dan 14

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 23rd 2017 7.30pm £8 | £6 Students

SLEEPING BEAUTY

Gŵyl Bale Fienna
yn cyflwyno
Sleeping Beauty
Cerddoriaeth gan Tchaikovsky

Adroddir y stori dylwyth teg hon i sgôr fendigedig Tchaikovsky, gyda choreograffi ardderchog a gwisgoedd hardd yn cyfuno’n berffaith i bortreadu’r frwydr rhwng y da a’r drwg.

Mae Carabosse yn bwrw hud ar y Dywysoges Aurora gan ddatgan y bydd un diwrnod yn pigo’i bys – ac yn marw.  Mae’r Dylwythen Deg yn llwyddo i newid y swyn ac yn hytrach, ar y diwrnod anffodus hwnnw, mae’r Dywysoges a phawb yn y Palas yn syrthio i drwmgwsg.  Canrif yn ddiweddarach mae’r Tywysog Florimund yn llwyddo i ddeffro’r Dywysoges â chusan ac mae nifer o gymeriadau’n mynychu’r briodas.

Gan ddilyn stori draddodiadol Sleeping Beauty, mae’r bale hwn yn siŵr o swyno cynulleidfaoedd o bob oedran.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 24th 2017 7.30pm £19.50 | £18.50 con | £17 student | £13.50 child

Paul Sinha: Shout Out to My Ex

Yn ei sioe yng Ngŵyl Fringe Caeredin yn 2015 bu i’r digrifwr a’r brenin sioeau teledu dydd, Paul Sinha wehyddu hanes hapus o wneud dwy swydd y mae o wrth ei fodd yn eu gwneud, o fwynhau cymeradwyaeth ei rieni a bod mewn perthynas hirdymor go iawn.

Ond, y diwrnod canlynol, fe ddychwelodd adref i ganfod fod ei hapusrwydd ar chwâl. Ai dyma’r diwedd? Dechrau’r diwedd? Neu ddiwedd y dechrau?

“Hilariously funny, passionate and articulate.” Chortle

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 03rd 2017 7.30pm £15 | £14 con

BEAUTY AND THE BEAST

“Ar ôl llwyddiant ysgubol ‘Jack and the Beanstalk’ bydd Magic Light Productions yn dychwelyd i Theatr Colwyn yn ystod Nadolig 2017 gyda phantomeim hudolus arall, sef ‘Beauty and the Beast’.
Ymunwch â ni ar daith o hud a lledrith yn ystod un o’r straeon tylwyth teg orau erioed! Yn llawn pypedau, hud, comedi, caneuon a dawnsio – bydd stori Beauty and the Beast yn dod yn fyw o flaen eich llygaid yn ystod ein pantomeim teuluol traddodiadol.

Pwy yw’r bwystfil sy’n llechu yn y cysgodion? A fydd y ferch deg yn goresgyn ei hofnau? Ac a fydd cariad yn trechu popeth? Mi fydd yna ddigon o gerddoriaeth, rhyfeddodau, hwyl a chwerthin yn ystod y stori hon a fydd yn codi’ch calon ac yn rhoi gwên ar eich wyneb. Yn sicr, dyma ddiwrnod allan gwych i’r teulu cyfan dros y Nadolig.”

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 23rd 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 24th 2017 2pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 26th 2017 1pm | 5pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 27th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 28th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 29th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 30th 2017 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Rhagfyr 31st 2017 2pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 02nd 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 03rd 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 04th 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 05th 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available
Ionawr 06th 2018 2pm | 7pm £12 | £10.50 con | £9.50 child | group rate available

Tudalen 6 of 6.
« First  <  4 5 6

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn