Theatr Colwyn

THE LEISURE SEEKER (15)

THE LEISURE SEEKER (15)

Mae Helen Mirren a Donald Sutherland yn portreadu cwpl sy’n rhedeg i ffwrdd ar daith fythgofiadwy yn yr hen RV ffyddlon a elwir yn ‘Leisure Seeker’ gan deithio o Boston i Gartref Ernest Hemingway yn Key West.  Maent yn ail-afael yn eu hawch am fywyd a’u cariad am ei gilydd ar daith yn y car sy’n datguddio a synnu hyd at y funud olaf.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 20th 2018 7.30pm £5.50
Mehefin 21st 2018 7.30pm £5.50

CHITTY CHITTY BANG BANG: Sgriniad Addas i Bobl â Dementia (U)

Ar ôl prynu hen gar adfeiliedig a’i droi’n beiriant hudol, mae’r dyfeisiwr Caracacus Potts (Dick Van Dyke), ei blant Jemima a Jeremy, ac etifeddes ffatri fferins Truly Scrumptious, yn dechrau ar antur i wlad Vulgaria, a reolir gan Baron Bomburst, dyn ofnadwy sydd wedi gwahardd plant ac sydd â’i fryd ar ddwyn Chitty!

Hefyd yn serennu Sally Ann Howes a Lionel Jeffries. Yn cynnwys y caneuon ‘Chitty Bang Bang’, ‘Hushabye Mountain’ a ‘Toot Sweets’.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia neu sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.

Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 21st 2018 2pm £4 (carers free)

TESNI JONES - LITTLE BIG VOICE

Ar The Voice UK 2018, llwyddodd Tesni Jones i sicrhau ei lle ar Dîm Jennifer Hudson trwy ganu clasur ACDC ‘Highway to Hell’ ac o’r diwedd mae Tesni yn dod adref i Theatr Colwyn i berfformio yn fyw gyda’i band a gwesteion arbennig iawn.

Ar ôl dechrau ei gyrfa canu yn 14 oed, mae Tesni wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus hyd yma, gan weithio gyda Syr Tom Jones, Gary Barlow, Bryan Adams ac yn fwyaf diweddar, y seren Americanaidd, Jennifer Hudson. Aeth Tesni, sydd wedi ennill ‘Cân i Gymru’, ymlaen i berfformio ar draws y byd gyda Disney ac mae wedi canu yn y cefndir ar gyfer sawl artist, fel Peter Kay, Curiosity Killed the Cat a Craig David. Mae Tesni wedi rhyddhau cerddoriaeth ledled Ewrop a’r DU gan gynnwys y sengl Rhif 1 Body to Body, pedwar sengl yn y 10 uchaf, dau EP yn y 10 uchaf yn Gymraeg, ac albwm yn y 20 uchaf yn yr Iseldiroedd.

Yn ‘Little Miss Big Voice’, bydd Tesni yn perfformio caneuon hen a newydd, ac mae’n argoeli i fod yn noson fythgofiadwy! Am un noson yn unig, dim ond yn Theatr Colwyn, dyma sioe nad ydych eisiau ei cholli.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 23rd 2018 7.30pm £10

SOLO: A Star Wars Story (12a)

Gydag is-deitlau ar 26 Mehefin
Hyd y ffilm: 135 munud

Gyda: Alden Ehrenreich; Woody Harrelson; Emilia Clarke; Donald Glover; Thandie Newton

Dewch ar y Millennium Falcon a theithio i alaeth pell, bell i ffwrdd yn Solo: A Star Wars Story, antur newydd sbon gyda’r dihiryn mwyaf hoffus yn yr alaeth. Trwy ddireidi mentrus yn ddwfn yn y byd troseddol tywyll a pheryglus, bydd Han Solo yn cyfarfod ei gyd-beilot yn y dyfodol, Chewbacca, ac yn dod wyneb yn wyneb â’r gamblwr drwg-enwog Lando Calrissian, ar daith a fydd yn gosod y llwybr ar gyfer un o arwyr mwyaf annhebygol saga Star Wars.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 25th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 26th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 27th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s
Mehefin 28th 2018 7.30pm £5.50 | £4.0 U15s

BOOK CLUB (12a)

Isdeitlau ar 4 Gorffennaf

Gyda Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen
Mae bywydau pedair o ffrindiau yn cael eu troi ar ben ei waered ar ôl iddyn nhw ddarllen y nofel erotig ’50 Shades of Grey’ – a’u cyflwyno i gyfres o ddewisiadau bywyd sy’n ddigon i ddychryn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 29th 2018 7.30pm £5.50 / £4.50 U15s
Gorfennaf 02nd 2018 7.30pm £5.50 / £4.50 U15s
Gorfennaf 03rd 2018 7.30pm £5.50 / £4.50 U15s
Gorfennaf 04th 2018 7.30pm £5.50 / £4.50 U15s

Beauty & The Beast Jr

Stagecoach yn cyflwyno Beauty and the Beast Jr Disney

Yr haf hwn bydd Stagecoach, sef Ysgol Celfyddydau Theatr Bae Colwyn, yn cyflwyno perfformiad o Beauty and the Beast Jr Disney.

Dewch i wylio pob un o’n myfyrwyr yn cymryd rhan yn y perfformiad hwn i geisio torri record!

Er mwyn dathlu’r ffaith bod Stagecoach wedi bod yn darparu addysg celfyddydau perfformio rhan amser o’r radd flaenaf i bobl ifanc ers 30 o flynyddoedd, bydd nifer o ryddfreintiau Stagecoach o bob cwr o’r byd yn perfformio’r un sioe, ar yr un pryd, er mwyn torri Record Guiness y Byd am y perfformiad mwyaf o un sioe ar yr un pryd.

Mae’n hen, hen stori sy’n dilyn Belle, merch wrthodedig sy’n byw mewn pentref ac sy’n breuddwydio am anturiaethau fel y rhai y mae’n darllen amdanynt yn ei llyfrau; nes iddi gael ei chadw’n garcharor gan Fwystfil dychrynllyd mewn castell dirgel hud. Ond nid yw bywyd yn y castell cynddrwg ag y mae Belle yn dychmygu. Gyda chymorth y preswylwyr hud mae Belle yn dod i sylweddoli nad yw’r Bwystfil mor ddychrynllyd â hynny wedi’r cyfan.

Dewch i wylio ein perfformiad byw o’r chwedl glasurol hon am antur a chariad, sy’n edrych heibio i ymddangosiadau cyntaf ac ar “y brydferth a’r bwystfil” sydd ynom i gyd.

Bydd y perfformiad yn para tua awr a 45 munud, gan gynnwys egwyl. Mae’r sioe yn addas i’r teulu cyfan. Cynhelir y perfformiad ar gyfer Record y Byd am 6pm.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Gorfennaf 01st 2018 2pm / 6pm £8.50 / £6.50 p[lant | child

Tudalen 1 of 5.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn