Theatr Colwyn

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS (12a)

VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS (12a)

Hyd: 137 munud

Cast: Cara Delvigne a Clive Owen.

Mae Valerian And The City Of A Thousand Planets yn antur ffuglen wyddonol lle mae dau asiant arbennig yn ymchwilio i herwgipiad eu comander gan dras o fodau estron y credwyd iddynt fod yn farw. Wedi’i chyfarwyddo gan Luc Besson (Lucy / Taken 3).

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 22nd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

ATOMIC BLONDE (15)

Is-deitlau Medi 26

Hyd: 115 munud

Cast: Charlize Theron, James McAvoy a John Goodman

Yr enillydd Oscar® Charlize Theron yw seren Atomic Blonde, ffilm gyffrous sy’n dilyn bradlofrudd peryglaf MI6 drwy ddinas sy’n ferw o chwyldro a bradychwyr.
Mae trysor mwyaf gwerthfawr Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Cyfrinachol Ei Mawrhydi, yr Asiant Lorraine Broughton (Theron) yn defnyddio ei chrefft ysbïo, cnawdolrwydd a’i chreulondeb a’i holl sgiliau i aros yn fyw ar ei chenhadaeth amhosibl. Wedi ei hanfon ar ei phen ei hun i Ferlin i ôl coflen amhrisiadwy o’r ddinas, mae hi’n cydweithio gyda’r Pennaeth Gorsaf David Percival (James McAvoy) i lywio ei ffordd drwy’r ddinas llawn ysbiwyr peryglus.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 25th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 26th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 27th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 28th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

VICTORIA AND ALBERT (PG)

Is-deitlau Hydref 3 | 7.30pm

Gyda Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

Mae’r ffilm yn sôn am y stori wir anhygoel o gyfeillgarwch annisgwyl yn ystod blynyddoedd diweddarach o deyrnasiad y Frenhines Fictoria. Pan mae Abdul Karim, clerc ifanc, yn teithio o India i gyfranogi yn Jiwbilî Aur y Frenhines, mae’n synnu o weld ei fod yn cael derbyniad ffafriol gan y Frenhines ei hun.

Wrth i’r Frenhines gwestiynu cyfyngiadau ei swydd, mae’r ddau’n ffurfio partneriaeth annhebygol a thriw, gyda ffyddlondeb y mae ei haelwyd a’i chylch dethol yn ceisio ei ddinistrio. Wrth i’r cyfeillgarwch ddatblygu, mae’r Frenhines yn dechrau gweld byd newidiol drwy lygaid newydd, ac yn mwynhau hawlio ei thiriondeb.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 29th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 30th 2017 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 30th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 01st 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 02nd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 03rd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 04th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 05th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

NT LIVE: HAMLET (12a)

Sgrinio Encore

Enwebai Gwobr Academi® Benedict Cumberbatch (Sherlock y BBC, The Imitation Game) sydd ym mhrif rôl trasiedi fawr Shakespeare. Rŵan wedi’i weld gan dros 750,000 o bobl dros y byd, mae’r darllediad NT Live gwreiddiol o 2015 yn dychwelyd i’r sinemâu.

Wrth i’r wlad baratoi ar gyfer rhyfel, mae teulu’n gwahanu ei hun. Wrth orfod dial am farwolaeth ei dad ond wedi’i rewi gan y dasg o’i flaen, mae Hamlet yn brwydro yn erbyn ei sefyllfa amhosibl, gan fygwth ei bwyll a diogelwch y wladwriaeth. Wedi’i gyfarwyddo gan Lyndsey Turner (Posh, Chimerica) ac wedi’i gynhyrchu gan Sonia Friedman Productions.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 06th 2017 7pm £12 | £11 con

THE HOUGHTON WEAVERS

Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.

Gyda doniau Tony Berry, Jim Berry, David Littler a Steve Millington, mae’r band yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda chymysgedd o ganeuon a hiwmor.

Ers meistroli eu crefft mewn clybiau gwerin yng ngogledd-orllewin Lloegr, maen nhw wedi mwynhau llwyddiant di-ben-draw, gyda chynulleidfaoedd dan eu sang a chefnogwyr o bob cwr o’r byd.

Mae’r Houghton Weavers wedi perfformio mewn miloedd o gyngherddau, wedi recordio mwy na 30 albwm, wedi serennu mewn cyfres radio a theledu llwyddiannus ar y BBC ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni eraill fel diddanwyr a chyfweleion. Cyrhaeddodd “The Blackpool Belle” rif 3 yn siartiau Seland Newydd.

Mae sioe’r Houghton Weavers yn argoeli’n noson wych o ddigrifiwch a cherddoriaeth. Mae eu profiad yn y byd cerddorol a’u harddull a’u proffesiynoldeb yn sicrhau y bydd pawb yn wên o glust i glust.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 07th 2017 7.30pm £13.50 | £12.50 concession

AN INCONVENIENT SEQUEL: TRUTH TO POWER (PG)

Hyd: 100 munud
Cast: Al Gore

Degawd ar ôl i AN INCONVENIENT TRUTH ddod â newid hinsawdd i galon diwylliant poblogaidd, daw’r dilyniant diddorol hwn sy’n dangos pa mor agos ydym ni at chwyldro ynni go iawn. Mae’r Is-Arlywydd Al Gore yn parhau i weithio’n ddiflino gan deithio o amgylch y byd yn hyfforddi byddin o hyrwyddwyr hinsawdd ac yn ceisio dylanwadu ar bolisïau hinsawdd rhyngwladol. Mae’r camerâu yn ei ddilyn yn ddistaw bach – gan ddal eiliadau preifat a chyhoeddus, doniol ac ingol – wrth iddo fynd ar drywydd syniad ysbrydoledig y gellir goresgyn peryglon newid hinsawdd gyda dyfeisgarwch a brwdfrydedd dynol.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 09th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

Tudalen 1 of 6.
 1 2 3 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn