Theatr Colwyn

Borg Vs McENROE (15)

Borg Vs McENROE (15)

Tachwedd 20, 21, 22 | 7.30pm

Hyd y ffilm: 110 munud
Yn serennu: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård

Mae hi’n haf 1980 a Björn Borg (Sverrir Gudnason) yw chwaraewr tennis gorau’r byd, gan ennill y blaen gyda’r chwaraeon ar y cwrt ac oddi ar y cwrt. Yn chwaraewr pwerus a disgyblaethol llym, dim ond un rhwystr sy’n ei wynebu wrth geisio torri’r record ac ennill pencampwriaeth Wimbledon am y pumed tro: yr Americanwr ifanc hynod dalentog ond ffyrnig, John McEnroe (Shia LaBeouf). Gyda thri diwrnod nes i’r twrnamaint ddechrau, mae Borg yn hyfforddi’n galed yn ei gartref crand yn Monaco, gyda chymorth ei hyfforddwr a’i fentor, Lennart (Stellan Skarsgård) a’i gariad Mariana (Tuva Novotny).

Ond mae hyder tanbaid a phersonoliaeth ddinistriol McEnroe yn parhau i dreiddio i natur cŵl braf a di-sigl Borg. Gyda’r naill ddyn y gwrthwyneb i’r llall, mae’r ddau chwaraewr yn cloddio i’w hatgofion ffurfiannol wrth i’r twrnamaint climactig agosáu a’r gwewyr yn cyrraedd lefel annioddefol. Yn angerddol a di-anadl, byddai’r gêm ei hun - a ystyrir yn un o’r goreuon erioed - yn nodi pinacl y gystadleuaeth ‘Tân a Rhew’ rhwng Borg a McEnroe; brwydr gyffrous rhwng dwy bersonoliaeth a daniodd y byd tennis.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 20th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 21st 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

FFILM GYFEILLGAR I DDEMENTIA: OLIVER (U)

Y lleidr pocedi enwog ei hun!

Addasiad y sgrin fawr o nofel Charles Dickens, gyda Fagin, The Artful Dodger, Bill Sikes ac, wrth gwrs, Oliver, y plentyn amddifad o’r wyrcws. Mae hon yn stori gyffrous, drist a digrif wedi’i gosod ymysg slymiau Llundain yn Oes Fictoria. Gyda Ron Moody, Shani Wallis ac Oliver Reed, mae’r ffilm yn cynnwys y caneuon ‘As Long As He Needs Me’, ‘Consider Yourself’ a ‘Reviewing The Situation’.

—-

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 23rd 2017 2.30pm £4 | Carers go free - includes refreshments

NT LIVE: FOLLIES (12a)

Sgriniad Encôr’

Mae sioe gerdd chwedlonol Stephen Sondheim yn cael ei llwyfannu yn y Theatr Genedlaethol am y tro cyntaf.

Efrog Newydd, 1971. Mae yna barti ar lwyfan theatr y Weismann. Fory bydd yr adeilad eiconig yn cael ei ddymchwel. Deg ar hugain o flynyddoedd wedi eu perfformiad cyntaf mae’r Follies yn ymgynnull am ddiod, i ganu ac i ddweud celwyddau amdanynt eu hunain.

Tracie Bennett, Janie Dee ac Imelda Staunton sy’n chwarae rhan y Follies yn y cynhyrchiad disglair yma. Dominic Cooke (The Comedy of Errors) sy’n cyfarwyddo’r cast o 37 a’r gerddorfa o 21. Mae wedi ennill gwobrau Academy, Tony, Grammy ac Olivier, ac mae ei weithiau yn cynnwys A Little Night Music, Sweeney Todd a Sunday in the Park with George.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 23rd 2017 7pm £12 | £11 con

Murder On The Orient Express (12a)

Isdeitlau Tachwedd 28

Gyda Kenneth Branagh, Judi Dench, Penelope Cruz, Olivia Coleman

Mae’r hyn sy’n argoeli i fod yn daith foethus ar drên drwy Ewrop yn newid yn sydyn i fod yn un o’r dirgelion mwyaf steilus, llawn tensiwn a chyffro a gafodd ei adrodd erioed. O’r nofel gan yr awdures eithriadol o boblogaidd, Agatha Christie, mae “Murder on the Orient Express” yn adrodd stori tri ar ddeg o ddieithriaid yn sownd ar drên, lle mae pawb dan amheuaeth.

Mae’n rhaid i un dyn frwydro yn erbyn amser i ddatrys y pos cyn i’r llofruddiwr ymosod eto.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 24th 2017 7.30pm £5 | £4.50 U15s
Tachwedd 25th 2017 10am £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 26th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 27th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 28th 2017 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 29th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Tachwedd 30th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

THE FLOYD EFFECT - TOWARDS THE DARK SIDE (AND BEYOND) TOUR

Ar daith ers 2007, mae The Floyd Effect wedi dod yn enwog am eu cywirdeb nodedig wrth berfformio cerddoriaeth enwog Pink Floyd.

Mae pob un o aelodau’r band yn gerddorion o safon uchaf gyda hanes sy’n ymestyn ar draws pob math o genres cerddorol, ac maent yn ail-greu’r gerddoriaeth yn ffyddlon â dwyster cyngerdd Pink Floyd heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron, neu ddewiniaeth technolegol eraill.

Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol ‘fyw’, pwerus, ac emosiynol y gallwch ymgolli ynddo.  Ac, wrth gwrs, mae’r gerddoriaeth yn cael ei gefnogi gan sioe olau dramatig sy’n cynnwys y sgrin gron eiconig, dau set o dafluniau, mwg a laserau.

Wrth berfformio ei daith ‘Toward th Dark Side (and Beyond)’, mae The Floyd Effect yn mynd â chi ar daith gerddorol o Meddle i Dark Side of the Moon, drwy Wish You Were Here a The Wall i Momentary Lapse of Reason a’r holl ffordd i Division Bell.

Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Tachwedd 25th 2017 7.30pm £18 | £17 concession

THEIR SCARVES WERE RED

Wedi’i gosod 15 Ebrill 1989, diwrnod trychineb Hillsborough, bydd y sioe gerdd hon, wedi’i hysgrifennu â thact ac sy’n peri i rywun feddwl, yn gyrru ias i lawr eich cefnau.

Wedi’i hysgrifennu gan Darren Vallier a Rob Sweetman, bydd y stori hon o ddiwrnod ffan pêl-droed ifanc yn y gêm yn aros am hir yn y cof, ac wedi’i gymharu â Blood Brothers.  Wedi’i chynhyrchu gan PMA Theatre, grŵp wedi’i wneud o dalent leol o bob oedran, byddwch yn barod am noson na wnewch chi byth ei hanghofio.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Rhagfyr 02nd 2017 2pm £10
Rhagfyr 02nd 2017 7pm £10

Tudalen 1 of 3.
 1 2 3 >

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn