Theatr Colwyn

VICEROY'S HOUSE (12A)

JACKIE (15)

Yn cynnwys: Natalie Portman, Peter Sarsgaard a Billy Crudup
Hyd y ffilm: 97 munud


Mae Jackie, enillydd BAFTA am y Cynllun Dillad Gorau ac a enwebwyd am dair Oscar, gan gynnwys y Brif Actores Orau a’r Gerddoriaeth Wreiddiol Orau, yn bortread grymus a phersonol o un o’r adegau pwysicaf a mwyaf trasig yn hanes America, a hynny trwy lygaid y Brif Foneddiges eiconaidd, Jacqueline Bouvier Kennedy.

Mae Natalie Portman (Star Wars / Black Swan) yn serennu ochr yn ochr â Peter Sarsgaard (Green Lantern / The Magnificent Seven) a Billy Crudup (Watchmen / Almost Famous) wrth i ni weld portread seicolegol o Jackie yn y diwrnodau ar ôl llofruddiaeth ei gŵr, wrth iddi wynebu trafferthion wrth geisio sefydlu etifeddiaeth ei gŵr a’r byd “Camelot” yr oedd hi wedi’i greu a’i garu gymaint.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 02nd 2017 7:30pm £4

HACKSAW RIDGE (15)

Gyda Andrew Garfield, Sam Worthington a Luke Bracey
Hyd y ffilm: 136 munud


Yn enillydd dwy wobr Oscar ac un BAFTA, yn gynnwys y Golygu Gorau a’r Cyflawniad gorau o ran Cymysgu Sain, mae Hacksaw Ridge yn stori wir anhygoel am Desmond Doss, arwr rhyfel a dywysodd y rhai a anafwyd o du ôl i linell y gelyn ar ei ben ei hun, gan arbed 75 bywyd heb danio’r un ergyd, ym Mrwydr Okinawa’r Ail Ryfel Byd.

Wedi’i chyfarwyddo gan Mel Gibson (The Passion of the Christ / Braveheart) ac yn serennu Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man / The Social Network), Sam Worthington (Avatar / Clash of the Titans) a Luke Bracey (The November Man / Point Break), mae’r stori hon yn dilyn dewrder meddyg o’r fyddin sy’n penderfynu peidio â chyffwrdd gwn, a dod y gwrthwynebwr cydwybodol cyntaf i gael ei ddyfarnu gyda’r fedal anrhydedd cyngresol.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 04th 2017 7:30pm £5.50

LOST CITY OF Z (15)

Ar Werth Cyn Bo Hir


Gydag isdeitlau 9 Mai


Yn serennu: Charlie Hunnam, Tom Holland, Sienna Miller a Robert Pattinson
Hyd: 141 munud


Yn seiliedig ar nofel boblogaidd David Grann, mae The Lost City of Z yn adrodd hanes anhygoel Percy Fawcett, y fforiwr Prydeinig o fri. Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif, diflannodd Percy wrth chwilio am ddinas yn yr Amazon.

Charlie Hunnam (Pacific Rim / Sons of Anarchy) sy’n chwarae rhan y fforiwr penderfynol sydd â llwyr gefnogaeth ei wraig gariadus, ei fab a’i gyfaill; Sienna Miller (Stardust / Burnt), Tom Holland (Captain America: Civil War / The Impossible) a Robert Pattinson (Twilight / Remember Me) sy’n chwarae eu rhannau nhw. Dro ar ôl tro mae’n dychwelyd i’r jyngl i geisio profi ei achos ond, yn 1925, mae’n diflannu oddi ar wyneb y ddaear.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 05th 2017 7.30pm £5.50
Mai 06th 2017 7.30pm £5.50
Mai 08th 2017 7.30pm £5.50
Mai 09th 2017 7.30pm £5.50
Mai 10th 2017 7.30pm £5.50

THE LEGO BATMAN MOVIE (U)

Yn serennu Will Arnett, Michael Cera a Ralph Fiennes
Hyd y ffilm: 104 munud


Yn serennu lleisiau Will Arnett (The Nut Job / Teenage Mutant Ninja Turtles) fel Bruce Wayne, Zach Galifianakis (The Hangover / Due Date) fel The Joker, Michael Cera (Juno / Superbad) fel Dick Grayson a Ralph Fiennes (Harry Potter / Spectre) fel Alfred, mae LEGO® Batman yn ôl yn ei antur ei hun ar y sgrin fawr.

Ond mae newidiadau mawr ar y gweill yn Gotham, ac os yw am achub y ddinas rhag crafangau gelyniaethus The Joker, efallai bydd rhaid i Batman symud oddi wrth ei agwedd gwarchodwr unig, ceisio cydweithio a dysgu i ysgafnhau ei hwyliau.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 06th 2017 2.30pm £3

DANGOSIAD FFILM SY’N GYFEILLGAR I DDEMENTIA - Summer Holiday (U)

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Ymunwch â Cliff Richard ac Una Stubbs yn y sioe gerdd o 1963 am grŵp o ffrindiau sydd yn mynd ar daith o amgylch Ewrop ar fws deulawr! Gyda cherddoriaeth gan The Shadows, mae hwn yn ffilm hwyliog ac hapus gyda chaneuon gwych gan gynnwys ‘Bachelor Boy’ a ‘Summer Holiday’. Dewch gyda ni!

——————————————————————————————-
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.  Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig: 01492 577888

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 11th 2017 2.30pm £4

NT LIVE: OBSESSION (15)

Jude Law (The Young Pope, Closer, The Talented Mr Ripley) sy’n serennu yng nghynhyrchiad llwyfan Obsession, sy’n cael ei ddarlledu’n fyw o Theatr y Barbican yn Llundain. Ivo van Hove (NT Live: A View from the Bridge, Hedda Gabler) sy’n cyfarwyddo’r addasiad llwyfan newydd hwn o ffilm Luchino Visconti o 1943.

Mae Gino yn grwydryn, yn flêr, ac yn arbennig o olygus. Mewn bwyty ochr ffordd mae’n dod ar draws gŵr a gwraig, Giuseppe a Giovanna. Wedi eu denu at ei gilydd ar eu gwaethaf, mae Gino a Giovanna yn cychwyn perthynas danllyd ac yn cynllwynio i lofruddio ei gŵr. Ond yn yr hanes hwn o angerdd a distryw, dim ond eu rhwygo ar wahân wna’r drosedd.

Cynhyrchir y cynhyrchiad llwyfan hwn o Obsession gan ‘Barbican Theatre Productions Limited’, Llundain, a ‘Toneelgroep’, Amsterdam; mae wedi ei gydgomisiynu gan ‘Wiener Festwochen’ a ‘Les Théâtres de la Ville de Luxembourg’; wedi ei gydgynhyrchu gan ‘Holland Festival’ a ‘David Binder Productions’; ac yn cael ei gefnogi gan ‘Embassy of the Kingdom of the Netherlands’.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mai 11th 2017 7pm £12 | £11 con

Tudalen 2 of 7.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn