Theatr Colwyn

Galeri

SING-ALONG WITH THE GREATEST SHOWMAN (PG)

Dewch i gyd-ganu a mwynhau caneuon gwych o ffilm The Greatest Showman.

Fe allwch chithau ganu’r gân ‘This Is Me’, sydd wedi’i henwebu am wobr Oscar, ymysg holl ganeuon gwych eraill y ffilm sydd yn adrodd hanes yr athrylith syrcas Phineas T Barnum, sydd yn cael ei chwarae gan Hugh Jackman.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 02nd 2018 7 pm £4

INTO THE WOODS

Mae cwmni Celfyddydau Perfformio Llandrillo ‘17/’18 - Bottletop Productions yn cyflwyno’r Sioe Gerdd Into The Woods. 

Mae “Into the Woods” gan Stephen Sondheim yn dro modern ar sawl stori tylwyth teg y Brodyr Grimm, yn cydblethu plot ac yn archwilio canlyniadau dymuniadau a chwiliadau. Mae’r sioe gerdd ddigrif a thwymgalon hon yn dilyn straeon clasurol Sinderela, yr Hugan Fach Goch, Jac a’r Goeden Ffa a Rapunzel – i gyd wedi eu huno gan stori wreiddiol yn cynnwys gwrach sy’n gosod tasg i bobwr a’i wraig sydd heb blant i greu eitemau hudol o bob un o’r straeon tylwyth teg clasurol i wrthdroi’r felltith ar eu coeden deulu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich dymuniad….ac archebwch eich tocynnau nawr!

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 07th 2018 7.30pm £8
Mehefin 08th 2018 2.30pm & 7.30pm £8
Mehefin 09th 2018 7.30pm £8

THE GUERNSEY LITERARY AND POTATO PEEL PIE SOCIETY (12a)

Gydag is-deitlau ar 12 Mehefin

Hyd y ffilm: 124 munud
Gyda: Lily James; Penelope Wilton; Michiel Huisman; Matthew Goode
Mae Juliet (Lily James) yn newyddiadurwraig yn Lloegr ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac yn ysgrifennu am y clwb llyfrau a gynhaliwyd ar ynys Guernsey tra roedd yr ynys dan feddiant yr Almaenwyr.

Wedi’i swyno gan straeon eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae hi’n creu cysylltiad gyda thrigolion ecsentrig yr ynys, a fydd yn newid ei bywyd, a gall hyd yn oed ddod o hyd i gariad tra mae wrthi.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 11th 2018 7.30pm £5.50 / £4.40 U15s
Mehefin 12th 2018 7.30pm £5.50 / £4.40 U15s

Curtain Up

Curtain Up is the hilarious and heartwarming story of five women who inherit equal shares in an old ruined theatre and have to get involved in all kinds of chaos and madness to try to save it from destruction. The five - the daughter, ex-wife, second wife, mother and secretary of deceased owner Michael - must attempt to put their differences aside in a bid to restore the venue to its former glory.

In an effort to raise some serious cash, the women organise a special concert featuring a guest appearance from Liza Minnelli. When things don’t quite go according to plan, the fabulous five must truly pull together and decide how far they will go to fulfil Michael’s final wishes.

All vivacious, funny, strong and more capable and similar to each other than they think, will their combined efforts save the theatre or lead to its final curtain?

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 14th 2018 7.30pm £12
Mehefin 15th 2018 7.30pm £12
Mehefin 16th 2018 7.30pm £12

THE LEISURE SEEKER (15)

Ar Werth Yn Fuan

Mae Helen Mirren a Donald Sutherland yn portreadu cwpl sy’n rhedeg i ffwrdd ar daith fythgofiadwy yn yr hen RV ffyddlon a elwir yn ‘Leisure Seeker’ gan deithio o Boston i Gartref Ernest Hemingway yn Key West.  Maent yn ail-afael yn eu hawch am fywyd a’u cariad am ei gilydd ar daith yn y car sy’n datguddio a synnu hyd at y funud olaf.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 20th 2018 7.30pm £5.50
Mehefin 21st 2018 7.30pm £5.50

CHITTY CHITTY BANG BANG: Sgriniad Addas i Bobl â Dementia (U)

Ar ôl prynu hen gar adfeiliedig a’i droi’n beiriant hudol, mae’r dyfeisiwr Caracacus Potts (Dick Van Dyke), ei blant Jemima a Jeremy, ac etifeddes ffatri fferins Truly Scrumptious, yn dechrau ar antur i wlad Vulgaria, a reolir gan Baron Bomburst, dyn ofnadwy sydd wedi gwahardd plant ac sydd â’i fryd ar ddwyn Chitty!

Hefyd yn serennu Sally Ann Howes a Lionel Jeffries. Yn cynnwys y caneuon ‘Chitty Bang Bang’, ‘Hushabye Mountain’ a ‘Toot Sweets’.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia neu sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.

Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 21st 2018 2pm £4 (carers free)

Tudalen 2 of 5.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn