Theatr Colwyn

Galeri

Battle of the Sexes

Copi i ddod…

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 23rd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Dementia Friendly Film Screening: Hello Dolly (U)

Copi i ddod…

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2018 2.00pm £4 | Carers go free

Justice League (12A)

Copi i ddod…

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 25th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Gŵyl Bwrlesg a Chabare Gogledd Cymru

Bydd tocyn llawn yn cynnwys mynediad i bob rhan o’r ŵyl.

Yn ystod y sioe Seren yn Codi ar y nos Wener bydd rhan derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi ac wedi hynny bydd noson o adloniant yng ngofal Erwyd a Gatlin a’u brand unigryw o ddewiniaeth, sgiliau a gwiriondeb pan fyddant hefyd yn cyflwyno artistiaid bwrlesg a chabare blaenllaw o bob rhan o’r byd,

Gweithdai Cymunedol dydd Sadwrn: -Bwrlesg i Ddechreuwyr -Steilio gwallt traddodiadol - Peidiwch â Bwydo’r ‘Trols’ -  arweiniad ar sut i ddelio a bwlio ar-lein -Dawns Hip Hop-Technegau hunan-hypnosis
- Dosbarth Meistr Hyder Corfforol Fifi Von Tassel - Sioe Fwdw Nos Sadwrn. Fwdw.

Fwdw - Mae’r cyfryngau yn rheoli ein hymddygiad
Pam Fwdw?

Mae’r gair yn dod a llawer o wahanol ddelweddau i feddyliau pobl. Ond i ni mae’n golygu rheoli pobl eraill gan ddefnyddio grym allanol. Ac yn y 21G y grym allanol hwnnw yw’r cyfryngau - papurau newydd, teledu, cylchgronau, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, flogiau a hyd yn oed y sticeri bach ‘na mae pobl yn eu rhoi ar lochesi safleoedd bws. Maen nhw’n dweud wrtho‘ ni beth i’w wisgo,  pa seis ddylen ni fod, beth i’w wneud efo’n gwalltiau, pa gar i’w yrru a hyd yn oed pwy ddylen ni neu na ddylen ni fod eu hofn.

Yng ngeiriau Alice Cooper:
“Your world full of creeps
Zombies walk the street
9 to 5 barely alive
Have a beer go to sleep
And start all over again”

Y peth gwaetha’ ydi ein bod ni’n meddwl ein bod ni’n gwneud hyn o ddewis. Pe bai hynny’n wir, pam ‘da ni’n teimlo’n fwyfwy anfodlon ac anhapus?

Mae ein hiechyd meddwl yn dirywio. Mae iselder, anhwylderau bwyta a chyfraddau hunanladdiad yn cynyddu. Yn wir, mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod cyfraddau hunanladdiad merched yn y DU ar y lefel uchaf ers degawd. Fwdw ydi ein ffordd fach ni o ddweud ‘NA!’ wrth y cyfryngau torfol hyn ac ‘IE!’ i gyfeillgarwch, cariad, hwyl a chefnogaeth.
Bydd y perfformwyr gorau o bedwar ban byd yn perfformio er mwyn dweud na wrth y grymoedd negyddol hyn ac i frwydro yn erbyn stereoteipiau’r cyfryngau. Ymunwch yn y chwyldro!

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 26th 2018 5pm £40 (full festival ticket-entry to ALL events)
Ionawr 26th 2018 7.30pm £13 (Seren yn Codi)
Ionawr 27th 2018 10am £6 (Community Workshop)
Ionawr 27th 2018 12.30 £16 (Body Confidence Masterclass with Fifi Von Tassell)
Ionawr 27th 2018 7.30pm £15 (Voodoo)

Pitch Perfect 3

Gydag is-deitlau ar 30 Ionawr
Hyd y ffilm: 93 munud

Cast: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, John Lithgow

Mae’r merched bellach wedi graddio o’r Brifysgol ac wedi symud ymlaen i fyd gwaith – ac mae angen llawer mwy na llais da i lwyddo yn y byd hwnnw. Mae’r Bellas yn eu holau unwaith eto yn Pitch Perfect 3, y bennod nesaf yn y gyfres hynod lwyddiannus sydd hyd yma wedi llwyddo i wneud dros $400 miliwn yn fyd eang.

Yn dilyn eu llwyddiant ym Mhencampwriaethau’r Byd, mae’r Bellas bellach wedi gwahanu ac yn dechrau darganfod mai prin iawn yw swyddi’n gysylltiedig â chanu. Ond pan ddaw’r cyfle i ailuno ar gyfer taith yr USO dramor, mae’r grŵp hwn o ferched talentog yn manteisio ar y cyfle ac yn dod ynghyd i greu cerddoriaeth a gwneud penderfyniadau amheus unwaith eto.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ionawr 29th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 30th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Ionawr 31st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 01st 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50

Jumanji: Welcome to the Jungle (12A)

Isdeitlau Chwefror 6
Hyd y ffilm: 119 munud

Cast: Jack Black, Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Yn yr antur newydd sbon Jumanji: Croeso i’r Jyngl, mae’r byrddau’n troi wrth i bedwar o blant yn eu harddegau gael eu sugno i fyd Jumanji.

Pan maen nhw’n darganfod hen gonsol fidio gyda gêm nad ydyn nhw wedi clywed amdani o’r blaen, cânt eu taflu i mewn i leoliad jyngl y gêm ar unwaith, i mewn i gyrff eu hymgnawdoliad, a chwaraeir gan Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart a Karen Gillan. Yr hyn y maen nhw’n ei ddarganfod yw nad chwarae Jumanji ydych chi - mae Jumanji yn eich chwarae chi. Bydd yn rhaid iddyn nhw fynd ar antur fwyaf peryglus eu bywydau, neu byddan nhw’n sownd yn y gêm am byth…

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Chwefror 02nd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 03rd 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 05th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 06th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 07th 2018 7.30pm £5.50 | U15 £4.50
Chwefror 08th 2018 £5.50 | U15 £4.50

Tudalen 2 of 5.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn