Theatr Colwyn

SLEEPING BEAUTY

THEIR FINEST (12A)

6 Mehefin, gydag isdeitlau

Yn serennu: Gemma Arterton, Sam Claflin a Bill Nighy
Hyd: 117 munud


Gemma Arterton (Prince of Persia: The Sands of Time / Quantum of Solace), ochr yn ochr â Sam Clafin (Me Before You / The Hunger Games) a Bill Nighy (Love Actually / Hot Fuzz) sy’n serennu yn Their Finest, drama gyfnod gomedi sy’n seiliedig ar nofel Lissa Evans, Their Finest Hour and a Half.

Yn 1940 yn ystod y Blitz yn Llundain mae Catrin Cole, sgriptiwr ffilmiau ifanc, yn cael y dasg o gynnwys safbwynt merched mewn ffilmiau rhyfel. Mae hi’n ymuno â sgriptiwr arall ac actor ecsentrig i greu ffilm a fydd yn codi calon y genedl ac yn ysbrydoli America i ymuno â‘r ymgyrch ryfel. Mae Their Finest yn bortread ffraeth, rhamantus ac emosiynol o ferch ifanc sy’n ceisio canfod ei ffordd yn anhrefn y rhyfel a’r sgrin fawr.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 02nd 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 03rd 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 05th 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 06th 2017 7.30pm £5.50

SPARK – A SPACE TAIL (PG)

Mae SPARK (lleisiwyd gan Jace Norman) yn laslanc ffraeth sy’n byw ar blaned wag gyda’i ffrindiau Chunk a Vix. Tair blynedd ar ddeg yn ôl, meddiannodd y Cadfridog Zhong eu planed Bana, gan gael gwared ar deulu Spark a’i orfodi i fynd i guddio. Maent bellach wedi dysgu am fwriad Zhong i gael gwared ar y bydysawd cyfan gan ddefnyddio’r Kraken ofod angheuol, ond dim ond Spark all ei atal.

Ffilm ofod sydd yn llawn cyffro gyda hiwmor a chalon, mae SPARK yn antur epig am fod yr arwr y cawsoch eich geni i fod.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 02nd 2017 2.30pm £4
Mehefin 03rd 2017 2.30pm £4

NT LIVE: PETER PAN (PG)

Dangosiad encôr
Recordio’n fyw yn y Theatr Genedlaethol

★★★★★
‘dychmygol tu hwnt. Cynhyrchiad gwefreiddiol.’
Radio Times


Holl blant, heblaw un, oedolyn…

Yn fyw yn y Theatr Genedlaethol, perfformiad wedi’i recordio o sgrîns chwedl JM Barrie mewn sinemâu’r haf hwn. 

Pan mae Peter Pan, arweinydd y Lost Boys yn colli ei gysgod, mae Wendy pengaled yn ei helpu i’w ailgysylltu. Am hyn, mae’n cael ei gwahodd i Neverland, lle mae Tinker Bell y dylwyth teg, Tiger Lily a’r dialgar Gapten Hook yn aros.  Mae yna hud, cerddoriaeth a dychymyg i ddilyn.

Pleser i blant ac oedolion, mae Sally Cookson (NT Live:  Jayne Eyre) yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad dyfeisgar hwn, cydgynhyrchiad gyda theatr Old Vic Bryste. 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 10th 2017 2.30pm £12 | £11 con | £8 child

ALIEN COVENANT (15)

Gydag isdeitlau ar 13 Mehefin

Yn serennu: Michael Fassbender, Danny McBride, Billy Crudup
Hyd: 122 munud

Ar eu ffordd i blaned anghysbell yr ochr arall i’r alaeth, mae criw llong ofod y Covenant yn darganfod paradwys anhysbys. Ond mae’r baradwys anhygoel ho yn fyd tywyll a pheryglus a’r unig breswylydd yw David, (Michael Fassbender) y bod synthetig a oroesodd daith drychinebus ‘Prometheus’.

 

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 12th 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 13th 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 14th 2017 7.30pm £5.50
Mehefin 15th 2017 7.30pm £5.50

FFILM GYFEILLGAR I DDEMENTIA - The Wizard of Oz (U)

Hyd: 97 munud


Judy Garland sy’n chwarae rhan Dorothy, merch ffarm ifanc sy’n cael ei hysgubo ymaith gan dornado i Wlad yr Os.
Mae’n rhaid iddi fynd i weld Dewin Gwlad yr Os, yr unig berson sy’n gallu ei helpu hi i fynd yn ôl adref i Kansas. Felly i ffwrdd â hi ar hyd y Llwybr Brics Melyn gyda’i chyfeillion newydd – y Bwgan Brain, y Llew Llwfr a’r Dyn Tun – i Ddinas Emrallt. 
Hefyd yn serennu yn y ffilm hudolus hon mae Jack Haley, Bert Lahr a Ray Bolger ac mae’n cynnwys yr hen ffefrynnau ‘If I Only Had A Brain’, ‘We’re Off to See the Wizard’ ac, heb anghofio, ‘Somewhere Over The Rainbow’.
Gofalwyr yn cael mynd am ddim | Yn cynnwys te/ coffi a chacen am ddim.

———————————————————————————————
Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.
Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 22nd 2017 2.30pm £4

NT LIVE: SALOMÉ (fel yn fyw 15)

Mae’r stori wedi ei hadrodd o’r blaen, ond erioed fel hyn.  Cenedl anialwch a feddiannwyd. Radical o’r anialwch ar streic lwgu. Merch y bydd ei dawns ddirgel yn newid y byd. Mae’r ailadrodd hwn yn troi’r chwedl ar ei phen, gan roi’r ferch a elwir yn Salome yng nghanol chwyldro.     

Mae’r cyfarwyddwr theatr rhyngwladol Yaël Farber (Les Blancs) yn tynnu ar amryw gyfrif i greu ei chynhyrchiad hypnotig a ddarlledir yn fyw o lwyfan y Theatr Genedlaethol.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Mehefin 22nd 2017 7pm £12 | £11 con

Tudalen 2 of 6.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn