Theatr Colwyn

PETER RABBIT (PG)

RSC LIVE: Macbeth (Dosbarthiad I'W GADARNHAU)

‘Something wicked this way comes’

Yn dychwelyd i’w gartref ar ôl bod yn brwydro, mae Macbeth yn cyfarfod tair gwrach ar y rhosydd. Yn cael ei yrru gan broffwydoliaethau cythryblus, mae’n dechrau ar ei daith i lofruddio.
Mae ein cynhyrchiad modern o waith seicolegol, tywyll a mwyaf iasol a chyffrous Shakespeare yn nodi perfformiad cyntaf Christopher Eccleston a dychweliad Niamh Cusack i’r Cwmni.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 11th 2018 7pm £12 | £11 con

WIND IN THE WILLOWS - THE MUSICAL (Cert TBC As Live)

SGRINIAD ENCORE

Wedi cael bywyd newydd ar ffurf sioe gerdd newydd gan Julian Fellowes sydd wedi ennill Oscar a chrëwr Downton Abbey, y cyfansoddwr sydd wedi ennill gwobr Olivier George Stiles a’r awdur geiriau Anthony Drewe, bydd The Wind In The Willows yn difyrru cynulleidfaoedd o bob oedran! Ymunwch â Ratty, Badger, Mole a Toad byrbwyll wrth iddynt ymgymryd â chyfres o anturiaethau cythryblus sydd yn deillio o angen anniwall Toad am gyflymder!

Wedi ei ffilmio’n fyw o theatr y Palladium yn Llundain ac yn cynnwys dyluniad hardd syfrdanol, mae The Wind In The Willows yn cyflwyno coreograffi gorfoleddus, sgôr hyfryd o Brydeinig, comedi, angerdd a chyffro.  Cast: Rufus Hound, Simon Lipkin, Neil McDermott, Craig Mather, Denise Welch, a Gary Wilmot.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 13th 2018 7pm £12 / £11 con / myfyriwr - student £8 / plant - child £6
Ebrill 14th 2018 2pm £12 / £11 con / myfyriwr - student £8 / plant - child £6
Ebrill 14th 2018 7pm £12 / £11 con / myfyriwr - student £8 / plant - child £6

THE SHAPE OF WATER (15)

Is-deitlau Ebrill 17

Daw THE SHAPE OF WATER gan y meistr wrth adrodd straeon Guillermo del Toro – stori ddychymyg arallfydol, wedi’i leoli yn erbyn cefnlen cyfnod y Rhyfel Oer yn America tua 1962.

Yn gweithio mewn labordy cudd y llywodraeth sydd â diogelwch uchel, mae Elisa (Sally Hawkins) yn unig ac wedi’i dal mewn bywyd o arwahanrwydd.  Mae bywyd Elisa yn newid am byth ar ôl iddo hi a’i chydweithwraig Zelda (Octavia Spencer) ddarganfod arbrawf cyfrinachol.

 

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 16th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 17th 2018 7.30pm £5.50
Ebrill 18th 2018 7.30pm £5.50

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI (15)

Ar ôl i fisoedd fynd heibio a llofrudd ei merch yn dal ar grwydr, mae Mildred Hayes (yr enillydd Gwobr Academi Frances McDormand) yn penderfynu comisiynu tri arwydd i’w gosod ar y ffordd sy’n dynesu at y dref gyda negeseuon ar gyfer prif swyddog yr heddlu, William Willoughby (Woody Harrelson, sydd wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr Academi).

Pan fo’i ddirprwy, Swyddog Dixon (Sam Rockwell), llanc anaeddfed gyda thueddiadau treisgar, yn mynd ynghlwm yn yr achos, mae’r sefyllfa rhwng Mildred ac adran gorfodi’r gyfraith Ebbing yn gwaethygu.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 19th 2018 7.30pm £5.50

Easter Parade (U) Ffilm Cyfeillgar i Ddementia

Yn serennu: Fred Astaire, Judy Garland, Peter Lawford, Ann Miller

Yn y sioe gerdd hon, mae partner dawnsio seren Broadway Don Hewes (Fred Astaire) (Ann Miller) yn mynd ar liwt ei hun ac mae Don yn datgan y gall wneud perfformiwr allan o’r dawnsiwr nesaf mae’n ei weld.  Hon yw Hannah sy’n amhrofiadol (Judy Garland), sy’n codi gwrychyn wrth i Don geisio ei gwneud yn hen bartner iddo. Ond wrth iddo sylweddoli ei fod yn disgyn mewn cariad gyda Hannah, mae Don yn gwybod fod yn rhaid iddo adael iddi ddatblygu yn ddawnsiwr ei hun os yw’n dymuno iddi gyrraedd ei llawn botensial.
Yn cynnwys caneuon a dawnsfeydd bendigedig a cherddoriaeth gan Irving Berlin, gan gynnwys Easter Parade, Steppin’ Out With My Baby ac A Couple of Swells. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Trefnir y dangosiadau sy’n addas i bobl â dementia mewn partneriaeth â Phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn Theatr The Dukes, Caerhirfryn. Mae hwn yn sgriniad i bobl â dementia neu sydd wedi colli eu cof a’u teuluoedd, ffrindiau a’u gofalwyr, ond mae ar agor i’r cyhoedd. Nodwch nad oes gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fod yn bresennol hefyd.

Mae’r awyrgylch yn hamddenol ac mae croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Mae pob sgriniad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, wedi ei ddarparu gan, ac mewn partneriaeth ag Opera Cenedlaethol Cymru a’i gefnogi gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych yn defnyddio cadair olwyn ac yn dymuno dod, gan mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer cadeiriau olwyn: 01492 577888.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 19th 2018 2pm £4 (carers free)

SWING INTO THE 40s - LLANDUDNO SWING BAND

“Does dim curo ar gerddoriaeth band swing byw!

Bydd Band Swing Llandudno yn ail-greu sŵn y 1930au a’r 40au, gan chwarae trefniadau gwreiddiol a modern o’ch hoff alawon. Bydd eu sioe yn cynnwys rhai o ganeuon perfformwyr mwyaf poblogaidd yr oes, fel Duke Ellington, Artie Shaw a Glenn Miller - clasuron bythol i hel atgofion a gwneud i’ch traed chi symud i’r curiad.

Yn wir, mae cerddoriaeth wych swing yn fyw o hyd ym Mae Colwyn!

Bydd thema’r 40au yn parhau dros y penwythnos wrth i Fae Colwyn gynnal ei ŵyl 1940au flynyddol yn strydoedd canol y dref.”

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Ebrill 20th 2018 7.30pm £11 | £9 con

Tudalen 2 of 5.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn