Theatr Colwyn

WAR FOR THE PLANET OF THE APES (12a)

FFILM GYFEILLGAR I DDEMENTIA: MEET ME IN ST LOUIS (U)

2 awr ac 20 munud (gan gynnwys egwyl)

Mae Meet Me In St Louis yn ffilm gerdd glasurol a hyfryd gyda Judy Garland yn serennu ynddi. Yn wir, hon yw un o’r ffilmiau cerdd gorau erioed. Mae’r ffilm, sydd wedi’i gosod yn 1903, yn adrodd hanes teulu o orllewin St. Louis sy’n byw mewn tŷ Edwardaidd yn 5135 Kensington Avenue.

Mae’r ddinas, a’r teulu Smith (gyda phedair merch hardd), ar fin cynnal (a dathlu) Ffair y Byd 1904. Fodd bynnag, mae’r penteulu yn derbyn dyrchafiad i swydd yn Efrog Newydd, ac mae’r symud yn bygwth newid bywydau’r teulu am byth - newid na fydd modd ei ddadwneud. Mae’r ffilm gerdd hyfryd hon yn cynnwys y caneuon ‘Meet Me In St Louis, Louis’, ‘The Trolley Song’ a ‘Have Yourself A Merry Little Christmas’.
——————————————————————————

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn.
Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn.  Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.
Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

***Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 07th 2017 2.30pm £4 (Carers go free)

NT LIVE: ANGELS IN AMERICA Rhan 2, Perestroika (15)

Dangosiad Encore

Rhan 2, Perestroika

America yng nghanol yr 1980au. Yng nghanol yr argyfwng AIDS a gweinyddiaeth geidwadol Reagan, mae pobl Efrog Newydd yn straffaglu gyda bywyd a marwolaeth, cariad a rhyw, y nefoedd ac uffern.
Mae Andrew Garfield (Silence, Hacksaw Ridge) yn chwarae rhan Prior Walter ynghyd â chast yn cynnwys Denise Gough (People, Places and Things), Nathan Lane (The Producers), James McArdle (Star Wars: The Force Awakens) a Russell Tovey (The Pass).

Caiff y llwyfaniad newydd hwn o ddrama dwy ran Tony Kushner a enillodd lu o wobrau ei chyfarwyddo gan y gyfarwyddwraig Marianne Elliott (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time a War Horse), sydd wedi ennill gwobrau Olivier a Tony. Cafodd Rhan Un: Millennium Approaches ei pherfformio gyntaf yn y National Theatre yn 1992 ac fe’i dilynwyd gan Ran Dau: Perestroika y flwyddyn ganlynol.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 07th 2017 7pm £12 | £11 con

NT LIVE: YERMA (15)

Dangosiad Encôr

Recordio yn fyw yn y Young Vic, Llundain
Sylwch fod perfformiad Yerma yn cynnwys goleuadau strôb


Mae’r Billie Piper (Penny Dreadful, Great Britain) yn dychwelyd yn ei rôl Actores Orau yn yr Evening Standard.  Mae merch ifanc yn cael ei gyrru y tu hwnt i amgyffred gan ei dymuniad i gael plentyn yng nghynhyrchiad radical Simon Stone o gampwaith pwerus boenus Lorca.  Roedd y ffenomenon theatr na ddylid ei fethu wedi gwerthu allan yn y Young Vic ac mae’r adolygwyr yn ei alw’n ‘fuddugoliaeth theatraidd hynod’ (The Times) a ‘syfrdanol, deifiol’ (Mail on Sunday).

Mae prif berfformiad Billie Piper yn cael ei ddisgrifio fel ‘swynol’ (The Evening Standard) ‘anhygoel (iNewys) a ‘hynod bwerus’ (The Daily Telegraph). Wedi’i leoli yn Llundain , mae portread Piper o ferch yn ei thridegau sy’n awyddus i esgor yn datblygu gyda grym sylfaenol i ddiweddglo syfrdanol. Sylwer nad oes egwyl yn y darllediad hwn.

★★★★★
“Brutal yet ferociously funny”, Metro
★★★★★
“Billie Piper makes a shattering Yerma in Simon Stone’s inspired reworking of Lorca”, The Observer
★★★★★
“A shatteringly powerful reinvention of a familiar classic”, The Independent

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 14th 2017 7pm £12 | £11 con

10cc's GRAHAM GOULDMAN & HEART FULL OF SONGS

Ffurfiodd Graham Gouldman yr hyn a ddatblygodd i fod yn ‘Heart Full of Songs’ chwe blynedd yn ôl, a hynny am ddim rheswm ond i gael y pleser o chwarae ei ganeuon ar eu ffurf symlaf, yn acwstig

Roedd Graham wedi dechrau agor cyngherddau 10cc drwy ganu detholiad acwstig o’r caneuon llwyddiannus a ysgrifennodd ar gyfer perfformwyr eraill. Ymysg rhai o gyfansoddiadau mwyaf adnabyddus Graham mae ‘I’m Not In Love’, ‘Dreadlock Holiday’ a ‘The Things We Do For Love’ ar gyfer 10cc, ‘Bus Stop’ a ‘Look Through Any Window’ ar gyfer The Hollies, ‘For Your Love’ ar gyfer The Yardbirds a ‘No Milk Today’ ar gyfer Herman’s Hermits.

Daeth y fformat mor boblogaidd cafodd ei enw ei hun ac aeth Graham â’r sioe ar ei thaith gyntaf rhwng Ebrill a Mai 2013 ac unwaith eto’r flwyddyn wedyn. Gan fod 10cc wedi bod mor llwyddiannus dros y pedair blynedd ddiwethaf, dyma’r cyfle cyntaf y mae Graham wedi’i gael i fynd â ‘Heart Full of Songs’ ar daith unwaith eto, ac mae o ar ei ffordd i Fae Colwyn!

Mae llawer wedi digwydd i Graham y tro diwethaf iddo fynd ar daith gyda’r sioe ‘Heart Full of Songs’ , sydd bellach yn cael ei pherfformio gan driawd, sef Graham,  Iain Hornal a Ciaran Jeremiah. Cafodd statws Graham fel un o gyfansoddwyr gorau’r byd ei gydnabod pan gafodd ei dderbyn i’r ‘Songwriter’s Hall of Fame’ –  cangen o Academi Cerdd America - mewn seremoni arbennig yn Efrog Newydd.

Ymysg y cyfansoddwyr enwog eraill sydd wedi ennill yr anrhydedd hon mae Noel Coward, Irving Berlin, Burt Bacharach, Neil Sedaka, John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Elton John, Leonard Cohen and Sting. Yn dilyn hynny penderfynodd Broadcast Music Incorporated America ddilyn yr un esiampl a’i urddo’n Eicon y Diwydiant mewn seremoni arbennig yn Llundain, lle syfrdanodd y gynulleidfa gyda pherfformiad acwstig o I’m Not In Love gyda Lisa Stansfield.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 23rd 2017 7.30pm £25

VICTORIA AND ALBERT (PG)

Gyda Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard

Mae’r ffilm yn sôn am y stori wir anhygoel o gyfeillgarwch annisgwyl yn ystod blynyddoedd diweddarach o deyrnasiad y Frenhines Fictoria. Pan mae Abdul Karim, clerc ifanc, yn teithio o India i gyfranogi yn Jiwbilî Aur y Frenhines, mae’n synnu o weld ei fod yn cael derbyniad ffafriol gan y Frenhines ei hun.

Wrth i’r Frenhines gwestiynu cyfyngiadau ei swydd, mae’r ddau’n ffurfio partneriaeth annhebygol a thriw, gyda ffyddlondeb y mae ei haelwyd a’i chylch dethol yn ceisio ei ddinistrio. Wrth i’r cyfeillgarwch ddatblygu, mae’r Frenhines yn dechrau gweld byd newidiol drwy lygaid newydd, ac yn mwynhau hawlio ei thiriondeb.

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Medi 29th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 30th 2017 2.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Medi 30th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 01st 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 02nd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 03rd 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 04th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s
Hydref 05th 2017 7.30pm £5.50 | £4.50 U15s

THE HOUGHTON WEAVERS

Mae’r Houghton Weavers, un o fandiau comedi/gwerin mwyaf Prydain, wedi bod ar flaen y sin gerddoriaeth wledig ers deugain mlynedd a mwy - ac mae eu rhaglen o gyngherddau yn un prysur dros ben.

Gyda doniau Tony Berry, Jim Berry, David Littler a Steve Millington, mae’r band yn diddanu eu cynulleidfaoedd gyda chymysgedd o ganeuon a hiwmor.

Ers meistroli eu crefft mewn clybiau gwerin yng ngogledd-orllewin Lloegr, maen nhw wedi mwynhau llwyddiant di-ben-draw, gyda chynulleidfaoedd dan eu sang a chefnogwyr o bob cwr o’r byd.

Mae’r Houghton Weavers wedi perfformio mewn miloedd o gyngherddau, wedi recordio mwy na 30 albwm, wedi serennu mewn cyfres radio a theledu llwyddiannus ar y BBC ac wedi ymddangos ar nifer o raglenni eraill fel diddanwyr a chyfweleion. Cyrhaeddodd “The Blackpool Belle” rif 3 yn siartiau Seland Newydd.

Mae sioe’r Houghton Weavers yn argoeli’n noson wych o ddigrifiwch a cherddoriaeth. Mae eu profiad yn y byd cerddorol a’u harddull a’u proffesiynoldeb yn sicrhau y bydd pawb yn wên o glust i glust.

Archebu Tocynnau

Arddangos

Dyddiadau Sioeau Amser Dechrau Pris
Hydref 07th 2017 7.30pm £13.50 | £12.50 concession

Tudalen 2 of 5.
 <  1 2 3 4 >  Last »

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn