Theatr Colwyn

Stiwdio

Gyda chymorth arian grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru mae staff y theatr wedi trawsnewid un o’r mannau garej o dan y theatre yn ystafell ymarfer I fandiau a stiwdio recordio, lle bydd y decnoleg Pro Tools ddiweddaraf, system PA, amp a set o ddrymmiau ar gael I’w defnyddio.

Mae’re ddau gyfleuster ar gael i’w llogi, am ffi fechan, rhwng y digwyddiadau sioeau byw a ffilmiau sy’n cael eu cynnal yn y theatr.

£5 | £8 yr awr I logi’r ystaffel ymarfer a £15 yr awr I logi’r stwdio recordio, sy’n cynnwys technegydd sain.

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut I archebu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01492 577887.

Ymunwch â ni

Gyda sioeau a ffilmiau cystal mae'n siŵr na fyddwch am golli unrhyw adloniant sydd ar gael yn Theatr Colwyn. Ymunwch â ni yma i dderbyn y rhestr digwyddiadau a'r wybodaeth ddiweddaraf.

Eich sylwadau

Gwybodaeth y wefan

© 2009- Theatr Colwyn