Theatr Colwyn

Covid-19

image of the coronavirus

Yn dilyn cyhoeddiad y Prif Weinidog ddydd Llun 19 Hydref y bydd Cymru yn cael pythefnos o gyfnod atal byr, bydd Theatr Colwyn ac Oriel Colwyn yn cau dros dro ddydd Gwener 23 Hydref drwy gydol y cyfnod.

Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid sydd ag archebion ar gyfer dangosiadau sinema yn ystod y cyfnod hwnnw i drefnu ad-daliad neu i drosglwyddo'r archeb i ddyddiad wedi'i ad-drefnu. Byddwn hefyd yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu i ymweld â’r arddangosfa Parliament of Owls fel y gellir trefnu dyddiad arall ar gyfer eu hymweliad. Gofynnwn yn garedig i chi beidio a chysylltu â’r swyddfa docynnau ac aros i ni gysylltu â chi yn lle hynny.

Byddwn yn parhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar ôl y cyfnod atal byr ac yn addasu ein gweithrediadau yn unol â hynny.Byddwn yn diweddaru ein sianelau cyfryngau cymdeithasol a’n gwefannau i roi gwybod i gwsmeriaid am unrhyw newidiadau gyda'n busnes.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.