Theatr Colwyn

Annie - Dementia Friendly Screening U

Amser rhedeg: 150 mins

Cyfarwyddwr: John Huston

Genre: Sioe Gerdd , Plant / Teulu , Cerddoriaeth, Hygyrch

Cast: Albert Finney, Carol Burnett, Ann Reinking, Tim Curry, Bernadette Peters, Aileen Quinn

Mae merch amddifad mewn cyfleuster sy’n cael ei redeg gan Miss Hannigan (Carol Burnett), Annie (Aileen Quinn) yn credu bod ei rhieni wedi ei gadael yno mewn camgymeriad. Pan mae dyn cyfoethog o’r enw Oliver "Daddy” Warbucks (Albert Finney) yn penderfynu gadael i blentyn amddifad fyw yn ei gartref i hybu ei ddelwedd, caiff Annie ei dewis. Wrth i Annie ddod i arfer byw ym mhlasty’r Warbucks’, mae hi’n dyheu i gwrdd â’i rheini. Felly mae Warbucks yn cyhoeddi eu bod yn chwilio amdanynt a bod gwobr ar gael, gan ddenu nifer o bobl dwyllodrus.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn ac Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.Prisiau Tocynnau

£4.50

Carer - Free

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
12 Medi 2019

2pm

Other shows you may like

Sinema

Grease - Dementia Friendly Screening Sing-along PG

17.10.2019 - 17.10.2019