Theatr Colwyn

Art 14+

Cyfarwyddwr: Richard Tunley

Genre: Comedi

Cast: Gareth Bale, Kieron Self, Richard Tunley

Mae Black RAT Productions a Sefydliad Glowyr y Coed Duon yn cyflwyno cyd-gynhrychiad o Art

Gan Yasmina Reza
Wedi'i gyfieithu gan Christopher Hampton
Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley
Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley
Dyluniad Goleuadau gan Robin Bainbridge

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno'r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Kieron Self (Sioe'r BBC – My Family, Neville's Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).

Mae Serge wedi prynu paentiad mawr gwyn am swm mawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad a dydy e ddim yn gallu credu bod ei ffrind eisiau darn o gelf hynod fodern. Mae ymdrechion Yvan i dawelu'r ddau yn aflwyddiannus ac yn arwain at ganlyniadau doniol iawn.

Y cwestiwn yw: Ydych chi'n driw i chi'ch hun? Neu a yw eich ffrindiau gwir yn eich 'nabod chi?

Tri dyn; un paentiad; trychineb mawr!

Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon. Ymhlith un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Addas ar gyfer Oedran 14+ | Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Prisiau Tocynnau

£16.20

Consesiwn - £15.20

Ffrindiau / Cerdyn Premier - £13

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
24 Hyd 2019

7.30pm

Other shows you may like

Wedi’i recordio’n fyw

RSC Live: Timon of Athens Cert tbc

20.11.2019 - 20.11.2019
Mewn byd sy’n cael ei yrru gan drachwant, beth ydym ni’n ei werthfawrogi’n wirioneddol?
Wedi’i recordio’n fyw

NT Live: Hansard Cert tbc

25.11.2019 - 25.11.2019
Profwch enillwyr dwy wobr Oliver, Lindsay Duncan (Birdman, About Time) ac Alex Jennings (The Lady in the Van, The Queen), yn y ddrama lwyfan newydd sbon hon gan Simon Wood, wedi'i darlledu’n fyw o'r Theatr Genedlaethol yn Llundain.
Theatr

Mrs Peachum's Guide to Love and Marriage

30.11.2019 - 30.11.2019
Prancia tîm LlwyfannauLlai OCC yn ôl ar y llwyfan gydag ailwampiad radical o waith John Gay o 1728, The Beggar's Opera. Ymunwch â Mrs Peachum, Polly ei merch a’r Cardotyn yn eu dehongliad beiddgar o berthnasau a rhinweddau cymharol gwyryfdod.