Theatr Colwyn

Art 14+

Cyfarwyddwr: Richard Tunley

Genre: Comedi

Cast: Gareth Bale, Kieron Self, Richard Tunley

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon o ART

Gan Yasmina Reza
Wedi'i gyfieithu gan Christopher Hampton
Wedi'i gyfarwyddo gan Richard Tunley
Wedi'i gynllunio gan Sean Crowley
Dyluniad Goleuadau gan Robin Bainbridge

Mae'r tîm sy'n gyfrifol am One Man, Two Guvnors a Loot yn cyflwyno'r campwaith comedi yma sydd wedi ennill sawl gwobr. Yn cynnwys sêr Black RAT, Gareth Bale (One Man, Two Guvnors; 39 Steps a Grav), Kieron Self (Sioe'r BBC – My Family, Neville's Island a Bedroom Farce) a Richard Tunley (Bouncers, Bedroom Farce).

Mae Serge wedi prynu paentiad mawr gwyn am swm mawr o arian. Mae Marc yn casáu'r paentiad a dydy e ddim yn gallu credu bod ei ffrind eisiau darn o gelf hynod fodern. Mae ymdrechion Yvan i dawelu'r ddau yn aflwyddiannus ac yn arwain at ganlyniadau doniol iawn.

Y cwestiwn yw: Ydych chi'n driw i chi'ch hun? Neu a yw eich ffrindiau gwir yn eich 'nabod chi?

Tri dyn; un paentiad; trychineb mawr!

Rhagorol, doniol, difyrrus a chalonogol, mae ART yn ffenomenon. Ymhlith un o'r comedïau mwyaf llwyddiannus erioed.

Addas ar gyfer Oedran 14+ | Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Prisiau Tocynnau

£16.20

Consesiwn - £15.20

Ffrindiau / Cerdyn Premier - £13

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
24 Hyd 2019

7.30pm