Theatr Colwyn

Avenue Q

Amser rhedeg: 150 mins

Genre: Sioe Gerdd , Comedi

Mae Llandudno Musical Productions yn cyflwyno Avenue Q

Mae Avenue Q yn adrodd hanes hynod ddoniol bachgen sydd newydd raddio o’r coleg wrth iddo geisio canfod ei draed yn y byd mawr, gan wneud ffrindiau, canfod cariad ac yna'i golli! Mae’n cyfarfod ambell i gymeriad digon bywiog ar hyd y ffordd! Mae hwn yn fyd llawn pypedau sy’n adlewyrchu hynt a helynt bywyd, wrth iddyn nhw ddod i sylweddoli nad ydi o mor syml ag yr oedden nhw’n wedi’i ddychmygu!

Sylwch: er bod pypedau’n rhan o’r cynhyrchiad hwn, mae Avenue Q yn trafod pynciau i oedolion, yn cynnwys iaith gref ac mae'n portreadu pypedau’n cael rhyw ar y llwyfan. Anaddas ar gyfer pobl ifanc dan 16 oed.

Prisiau Tocynnau

£16.20

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
26 Mawrth 2020

7.30pm

Dydd Gwener
27 Mawrth 2020

7.30pm

Dydd Sadwrn
28 Mawrth 2020

2.30pm 7.30pm