Theatr Colwyn

Carousel U

Amser rhedeg: 128 mins

Cyfarwyddwr: Henry King

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Gordon McRae, Shirley Jones

Yn seiliedig ar sioe gerdd lwyfan Rodgers & Hammerstein a dderbyniodd glod mawr, mae’r ffilm hon yn dilyn stori gariad Billy Bigelow (Gordon MacRae), pobydd carwsél dymunol, a Julie Jordan (Shirley Jones), gweithwraig hardd o felin gyfagos. Pan mae’r cwpl ifanc deniadol yn priodi, maent hefyd yn cael eu hunain yn ddi-waith, sy’n rhoi straen ar eu perthynas. Pan mae Billy yn darganfod fod Julie yn feichiog, mae’n troi at ddulliau eithafol i gael arian, penderfyniad sy’n arwain at drasiedi.

Gyda’r caneuon ‘If I Loved You’, 'June Is Bustin’ Out All Over’ a’r anthemig ‘You’ll Never Walk Alone’.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

£4.50

- Gofalwyr am ddim

- Yn cynnwys te/ coffi a chacen

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
17 Ion 2019

2pm