Theatr Colwyn

Chitty Chitty Bang Bang U

Amser rhedeg: 146 mins

Cyfarwyddwr: Ken Hughes

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Dick Van Dyke, Sally Ann Howes, Lionel Jeffries

Car sy’n hedfan, Daliwr Plant dieflig a chwiban fwytadwy! Ymunwch ag anturiaethau Caracactus Potts a’i blant Jemima a Jeremy yn y ffilm gerddorol hudol hon.

Yn cynnwys y caneuon ‘Toot Sweets’, Hushabye Mountain’ a ‘Me Old Bamboo’.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

Adult £4.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
18 Gorff 2019

2pm