Theatr Colwyn

Easter Parade U

Amser rhedeg: 108 mins

Cyfarwyddwr: Charles Walters

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Judy Garland, Fred Astaire, Ann Miller

Yn y sioe gerdd hon, mae partner dawnsio (Ann Miller) seren Broadway Don Hewes (Fred Astaire) yn mynd ar liwt ei hun ac mae Don yn datgan y gall wneud perfformiwr allan o'r dawnsiwr nesaf mae'n ei weld. Fel mae’n digwydd, y ddawnswraig nesaf yw’r amhrofiadol Hannah (Judy Garland), sy'n codi gwrychyn wrth i Don geisio gwneud iddi fod yr un fath â’i hen bartner.

Ond wrth iddo sylweddoli ei fod yn disgyn mewn cariad gyda Hannah, mae Don yn gwybod fod yn rhaid iddo adael iddi ddatblygu i fod yn ddawnswraig yn ei rhinwedd ei hun os yw eisiau iddi gyrraedd ei llawn botensial.

Gyda’r caneuon ‘Steppin’ Out With My Baby’, ‘We'r A Couple of Swells’ a’r gân sy’n rhoi teitl i’r ffilm ‘Easter Parade’.

Gofalwyr am ddim | Yn cynnwys te/ coffi a chacen


Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

£4.50

Carer goes free

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
11 Ebrill 2019

2pm