Theatr Colwyn

Erwyd & Gatling's Magical Matinee

Amser rhedeg: 120 mins

Cyfarwyddwr: North Wales Burlesque & Cabaret Fesitval

Genre: Plant / Teulu , Burlesque , Cabaret

Am y tro cyntaf ar gyfer NWBCF, bydd perfformiad prynhawn sy’n addas i deuluoedd. Hwyl i bob oedran.

Mae Erwyd and Gatling’s Magical Matinee yn sioe hud i’r teulu cyfan yn llawn comedi, cyfranogiad cynulleidfa, jyglo a hysteria... bydd rhywfaint o hud yno hefyd, rydym yn addo hynny.

Mae’r Magical Matinee yn rhan o Ŵyl Burlesque a Chabaret Gogledd Cymru sy'n digwydd bob blwyddyn ar benwythnos olaf mis Ionawr yn Theatr Colwyn ym Mae Colwyn.

Mae’r sioe yn addas i deuluoedd. Pam cynnal sioe i deuluoedd mewn gŵyl burlesque a chabaret?

Cwestiwn da. Yn syml, dros y blynyddoedd roedd pobl yn holi a oedd unrhyw beth ar gyfer y plant a hyd yma bu’n rhaid i ni ddweud na. Ond diolch i gefnogaeth ragorol gan Gyngor Tref Bae Colwyn, Theatr Colwyn ac Erwyd & Gatling rydym yn gallu darparu sioe i’r teulu cyfan yn ein digwyddiad.

Prisiau Tocynnau

£5

Plentyn - £1.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
25 Ion 2020

2pm

Other shows you may like

Theatr

Seren Yn Codi gyda Bear Glitz

24.01.2020 - 24.01.2020
'North Wales Burlesque and Cabaret Festival' cyflwyno Seren Yn Codi gyda Bear Glitz
Theatr

NWBCF Steampunk Extravaganza

25.01.2020 - 25.01.2020
North Wales Burlesque & Cabaret Festival cyflwyno eu Steampunk Extravaganza