Theatr Colwyn

Gwen 15

Amser rhedeg: 84 mins

Cyfarwyddwr: William McGregor

Genre: Drama

Cast: Maxine Peake, Richard Harrington, Eleanor Worthington-Cox

Noson Ffilm Rialto

Ym mhrydferthwch moel Eryri yn y 19eg ganrif, mae merch ifanc, Gwen (Eleanor Worthington-Cox -‘Britannia’) yn ceisio’n daer i gynnal ei chartref.

Gan bryderu am salwch anesboniadwy ei mham (Maxine Peake - ‘The Village’), absenoldeb ei thad (Richard Harrington - ‘Y Gwyll’) a chwmni mwyngloddio didrugaredd yn tresmasu ar eu tir, mae duwch cynyddol yn dechrau gafael ar ei chartref ac mae’r gymuned leol amheus yn dechrau troi ar Gwen a'i theulu.

Detholiad Swyddogol Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Toronto 2018 - Discovery - Dangosiad Cyntaf erioed.

“…gan feithrin atmosffer iasol o sibrydion a chliwiau amwys, rhithiau aneglur a chyfresi o freuddwydion rhyfedd, a phopeth wedi’i danlinellu gan sain cefndir o riddfan ysbrydol a grymial ofnus.” THE HOLLYWOOD REPORTER

Prisiau Tocynnau

£7

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £6.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Llun
02 Medi 2019

7.30pm