Theatr Colwyn

Henry V 12A

Amser rhedeg: 180 mins

Cyfarwyddwr: Max Webster

Genre: Drama

Cast: Kit Harington

Kit Harington (Game of Thrones) sydd yn cymryd rhan Harri’r V ym myfyrdod cyffrous Shakespeare ar genedlaetholdeb, rhyfel a seicoleg grym.

Ag yntau newydd esgyn i’r orsedd, mae’r Brenin Harri’r V yn arwain Lloegr i ryfel yn erbyn Ffrainc. Pan fo’i ymgyrch yn wynebu gwrthwynebiad, mae’n rhaid i’r brenin newydd amhrofiadol hwn brofi ei fod yn abl i arwain gwlad mewn rhyfel.

Ffilmiwyd y cynhyrchiad modern cyffrous hwn, a gyfarwyddwyd gan Max Webster (Life of Pi), yn fyw yn Donmar Warehouse, Llundain. Y mae’n archwilio’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Sais, ynghyd â pherthynas Lloegr gydag Ewrop, gan ofyn a ydym yn cael yr arweinwyr yr ydym yn eu haeddu?

Prisiau Tocynnau

£14

Consesiwn - £13

Friends / Cerdyn Premier - £12

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
21 Ebrill 2022

7pm