Theatr Colwyn

Inside Out 2 U

Amser rhedeg: 96 mins

Cyfarwyddwr: Pete Docter; Ronnie Del Carmen

Genre: Animeiddio

Cast: Amy Poehler; Phyllis Smith; Richard Kind; Bill Hader; Mindy Kaling; Lewis Kind

Mae ffilm “Inside Out 2” gan Disney a Pixar yn dychwelyd i feddwl Riley sydd yn ei arddegau wrth i’r pencadlys fynd ati i ddymchwel rhan yn sydyn er mwyn gwneud lle i rywbeth gwbl annisgwyl: Emosiynau newydd! Mae Llawenydd, Tristwch, Dicter, Ofn ac Anniddigrwydd wedi bod yn rhedeg y sioe yn llwyddiannus yn ôl pob sôn a dydyn nhw ddim yn siŵr iawn sut i deimlo pan fydd Gorbryder yn ymddangos. Ac mae’n ymddangos bod mwy o emosiynau eraill wedi dod gyda hi. Yn cadw cwmni iddi mae Embaras, Eiddigedd a Diflastod!

Yn cynnwys bygythiad, iaith, golygfeydd a all beri gofid, trais a hiwmor haerllug ysgafn iawn.

*** Cynnig Snacs a Diodydd yr Haf ***

Slysh Snowshock Slush £1 | Popgorn £1 | Te neu Goffi £1


  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Prisiau Tocynnau

Ymlaen Llaw £6

Ar Y Diwrnod £8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
03 Awst 2024

2.30pm

Dydd Mawrth
06 Awst 2024

2.30pm (subtitled)

Dydd Mercher
07 Awst 2024

2.30pm

Dydd Iau
08 Awst 2024

2.30pm