Theatr Colwyn

Io Capitano 15

Amser rhedeg: 121 mins

Cyfarwyddwr: Matteo Garrone

Genre: Iaith dramor , Drama

Cast: Seydou Sarr, Moustapha Fall

Mae dau berson ifanc o Dakar, Senegal yn dyheu am ddyfodol mwy disglair yn Ewrop. Ond rhwng y freuddwyd a’r realiti mae taith beryglus drwy labyrinth o reolfeydd, diffeithwch y Sahara, carchar drewllyd yng ngogledd Affrica a dyfroedd eang y canoldir lle mae miloedd o bobl yn marw ar ôl cael eu trefnu’n un swp mawr ar longau a badau sy’n anaddas i’r diben.

Gan ddal profiad mewnfudwyr o safbwynt y rheiny sy’n croesi drwy Affrica i Ewrop, mae Io Capitano yn ddrama antur, taith ffordd ac yn ddrama dod i oed sydd bennaf wedi’i hadrodd yn iaith Wolof.

Wedi’i henwebu ar gyfer Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau Gwobrau Academi 2024 a Ffilm Orau (heb fod yn Saesneg) Golden Globes 2024.

Gwledydd: Yr Eidal, Gwlad Belg, Ffrainc

Ieithoedd: Wolof a Ffrangeg gydag isdeitlau Saesneg

Gyda thrais a bygythiad cryf

Prisiau Tocynnau

Ymlaen Llaw £6

Ar Y Diwrnod £8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
19 Meh 2024

7pm

Other shows you may like

Sinema

The Teachers' Lounge 12A

05.06.2024 - 05.06.2024
​Mae Carla Nowak (LEONIE BENESCH) yn athrawes ifanc ymroddedig ac yn ddelfrydwr sy’n cychwyn ei swydd gyntaf mewn ysgol ganol. Mae ei natur ymlaciol gyda’i myfyrwyr dosbarth 7 yn cael ei roi dan straen ar ôl achosion o ddwyn yn yr ysgol, ac mae ymchwiliad staff yn arwain at gyhuddiadau a drwgdybio ymhlith rhieni blin, cydweithwyr hunandybus a myfyrwyr dig.
Sinema

Swede Caroline 15

31.05.2024 - 31.05.2024
Talwch beth Bynnag yr Hoffech. ​Mae’r byd tyfu llysiau mawr yn cael ei siglo gan sgandal pan fydd maro mwyaf gwerthfawr Caroline yn cael ei ddwyn.
Sinema

The Almond and the Seahorse 15

06.06.2024 - 07.06.2024
​ Beth sy’n digwydd pan fydd amser yn ymosod arnoch? Archeolegydd a phensaer yn brwydro i ail-ddychmygu dyfodol ar ôl i anaf trawmatig i’r ymennydd eu gadael wedi’u datgysylltu oddi wrth eu hanwyliaid.