Theatr Colwyn

Judy 12A

Amser rhedeg: 120 mins

Cyfarwyddwr: Rupert Goold

Genre: Drama

Cast: Renee Zellweger, Jessie Buckley, Finn Witrock, Rufus Sewell, Michael Gambon

Mae hi’n aeaf 1968 ac mae’r seren enwog Judy Garland yn dod i Lundain i berfformio cyfres o sioeau yng nghlwb The Talk of the Town a’r tocynnau wedi gwerthu i gyd.

Deng mlynedd ar hugain cyn hynny fe ddaeth yn seren fyd-eang yn THE WIZARD OF OZ, ac os efallai bod ei llais wedi pylu, nid yw ei hangerdd dramatig ond wedi cynyddu.

Wrth iddi baratoi ar gyfer y sioe, ymryson â’i rheolwyr, hudo cerddorion, hel atgofion gyda’i ffrindiau ac ymhyfrydu yn edmygedd ei selogion. Nid oedd ei breuddwydion rhamantus wedi pylu chwaith, wrth iddi ddechrau perthynas â Mickey Deans, a fyddai’n dod yn bumed gŵr iddi cyn bo hir.

Ac eto mae Judy yn fregus. Mae hi’n 47 oed ac wedi ymlâdd ar ôl gweithio am 45 mlynedd; mae’r atgofion o’r plentyndod a gollodd hi i Hollywood yn hunllef iddi. A fydd hi’n ddigon cryf i ddal ati?

I gyfeiliant rhai o’i chaneuon enwocaf, gan gynnwys y clasur bytholwyrdd ‘Over the Rainbow’, mae JUDY yn clodfori ei llais, ei gallu i garu pobl a steil rhyfeddol “diddanwraig orau’r byd”.

Prisiau Tocynnau

Oedolion - £6.50

Dan 15 - £5.50

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £6

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
25 Hyd 2019

7.30pm

Dydd Sadwrn
26 Hyd 2019

7.30pm

Dydd Llun
28 Hyd 2019

7.30pm

Dydd Mawrth
29 Hyd 2019

7.30pm (subtitled)

Dydd Mercher
30 Hyd 2019

7.30pm