Theatr Colwyn

Justin Moorhouse: Northern Joker 14+

Genre: Comedi

Ar hyn o bryd, mae Justin yn teimlo’n ansicr am bopeth, oni bai am ei ansicrwydd – mae Brexit yn nesáu, mae’n ymddangos bod Rhyfel Oer arall ar y gorwel, heb sôn am yr hyn sy'n digwydd yn America... ac ar nodyn mwy personol, mae'n dechrau teimlo ei fod yn colli ei swydd fel rhiant. Mae un plentyn yn hedfan y nyth, mae’r ci yn mynd yn hŷn sy'n golygu nad oes arno angen mynd am dro mor aml, ac mae'r plentyn ieuengaf yn troi’n dair ar ddeg ac yn canslo tanysgrifiad y teulu i The Beano.

Ar ben hyn i gyd, mae oes euraidd y digrifwr o'r Gogledd bellach yn teimlo fel oes y dinosoriaid. A fydd Justin yn gallu addasu er mwyn goroesi? Beth nesaf ar gyfer y Castiwr Gogleddol? Am beth fydd Justin yn gallu sgwrsio â’i ferch gan nad ydi hi’n malio dim am Dennis the Mence a'r Bash St Kids bellach? Wedi dweud hynny, efallai nad oes llawer wedi newid. Pan oedd Justin yn dair ar ddeg, roedd Rwsia’n codi ofn arno, roedd y Tŷ Gwyn yn llawn pobl gwyllt ac Ewrop yn anghyfarwydd iddo. Wrth feddwl yn ôl, dyma pryd ddechreuodd ei arferion darllen newid, mwy o Dark Knight na Desperate Dan, mwy o Catwoman na Minnie the Minx. Efallai nad yw ein harwyr wedi diflannu... efallai eu bod nhw'n aros i ni droi'n ôl atynt unwaith eto. Efallai bod arni hi angen gwahanol fath o gomig.

Canllaw oed: 14+

“He charms the pants off the crowd” Sunday Times

“Comedic tour-de-force… brought a tear to a critical glass eye” The Herald

justinmoorhouse.com | Facebook: @justinmoorhouse | Twitter: @justinmoorhouse

** Trailer contains strong language

Prisiau Tocynnau

£15

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
27 Medi 2019

7.30pm

Other shows you may like

Theatr

The Comedy Store

21.11.2019 - 21.11.2019
Os ydych chi’n hoff iawn o gomedi byw, mi fyddwch chi wrth eich bodd â’r Storfa Gomedi yn Theatr Colwyn.
Wedi’i recordio’n fyw

National Theatre Live: One Man, Two Guvnors 12A

30.09.2019 - 30.09.2019
Gyda pherfformiad a enillodd wobr Tony i gyflwynydd The Late Late Show, James Corden, mae sioe fawreddog y West End a Broadway, One Man, Two Guvnors, yn dychwelyd i sinemâu i nodi pen-blwydd National Theatre Live yn ddeg oed.