Theatr Colwyn

Justin Moorhouse: Stretch & Think

Genre: Comedi

Mae Justin yn ôl: doniol, ond canol oed. Sioe newydd sbon a allai gynnwys: Ioga, heneiddio, Madonna, lladron, Labradoodles, beicwyr canol oed, y Menopos, rhedeg, casáu cefnogwyr pêl-droed ond caru pêl-droed, peidio yfed, angladdau, ydi Tapas yn rhy ddrud?, Capten Tom, Droylsden, yr amgylchedd, hunan-welliant, difetha ystum rhywiol, mannau gwefru car trydan yn cael eu defnyddio gan bobl amheus, graddio o feithrinfeydd, ceffylau, pobl sy’n edrych fel Stig, bwyd cartref mewn llefydd nad ydynt yn gartrefi i chi, manteision rhyfedd crefyddau sylfaenol, y gampfa, arferion mewn drysau siopau. Ac mae ganddo siwt newydd. Dewch, fe fydd yn hwyl.

★★★★ “Sioe llawn chwerthin” Chortle

  • Argymhelliad o ran oedran: 14+

Prisiau Tocynnau

£16.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
07 Hyd 2022

8pm