Theatr Colwyn

Kenneth Branagh Live: The Winter's Tale PG

Amser rhedeg: 180 mins

Cyfarwyddwr: Kenneth Branagh

Genre: Drama

Cast: Dame Judi Dench, Tom Bateman, Jessie Buckley, Hadley Fraser, Miranda Raison and Sir Kenneth Branagh.

Yn sgil galw aruthrol, mae The Winter’s Tale, comedi drasig ddigyfnewid Shakespeare sy’n llawn obsesiwn ac achubiaeth, yn dychwelyd i’r sinemâu dros dymor y Nadolig. Mae’r cynhyrchiad hyfryd hwn, a gyd-gyfarwyddwyd gan Rob Ashford a Kenneth Branagh, yn cynnwys cast anhygoel, gan gynnwys Y Fonesig Judi Dench fel Paulina, ynghyd â Tom Bateman, Jessie Buckley, Hadley Fraser, Miranda Raison a Syr Kenneth Branagh fel Leontes.

Ar yr wyneb, mae gan y Brenin Leontes bopeth mewn bywyd: pŵer, cyfoeth, teulu a ffrindiau cariadus. Ond mae cenfigen rywiol yn ysgogi cyfres o ddigwyddiadau gyda chanlyniadau trasig...

Y cynhyrchiad hwn, a gafodd ganmoliaeth yr adolygwyr, oedd y cyntaf o gynyrchiadau byw hynod lwyddiannus Cwmni Theatr Kenneth Branagh a ddarlledwyd i sinemâu o Theatr Garrick, Llundain dros gyfnod o flwyddyn yn 2015.

Prisiau Tocynnau

£12.50

Consesiwn - £11.50

Cerdyn Premier / Cyfeillion - £10.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Llun
09 Rhag 2019

7pm