Theatr Colwyn

Mamma Mia! Here We Go Again - Dangosiadau o Ffilmiau sy'n Gyfeillgar I Ddemntia PG

Amser rhedeg: 114 mins

Cyfarwyddwr: Ol Parker

Genre: Sioe Gerdd , Cerddoriaeth, Hygyrch

Cast: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Dominic Cooper, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Christine Baranski, Cher, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Julie Walters, Celia Imrie, Hugh Skinner, Josh Dylan, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Omid Djalili

Byddwch yn barod i ganu a dawnsio, chwerthin a charu unwaith eto. Deg mlynedd ar ôl Mamma Mia! Llwyddodd y ffilm i wneud mwy na $600 miliwn dros y byd ac fe’ch gwahoddir i ddychwelyd i’r ynys hudol Groegaidd, Kalokairi mewn sioe gerdd newydd yn seiliedig ar ganeuon ABBA. Gyda chast gwreiddiol y ffilm yn dychwelyd yn ogystal ag actorion newydd yn cynnwys Lily James, bydd y comedi cerddorol yn dychwelyd i Theatr Colwyn.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

£4.50

Gofalwyr am ddim | Yn cynnwys te/ coffi a chacen

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
20 Meh 2019

2pm