Theatr Colwyn

Matthew Bourne's The Red Shoes U

Amser rhedeg: 97 mins

Cyfarwyddwr: Matthew Bourne

Genre: Dawns, Performance

Cast: Adam Cooper, Ashley Shaw, Dominic North, Michela Meazza, Liam Mower, Glenn Graham

Wedi’i ffilmio’n Fyw yn Theatr Sadler’s Wells, Llundain ym mis Ionawr 2020

Mae fersiwn hyfryd Matthew Bourne o’r ffilm glasurol (★★★★ The Times) yn dod i sinemâu am y tro cyntaf. Mae The Red Shoes wedi ennill dwy wobr Olivier ac mae’n stori gwbl afaelgar (★★★★★ Daily Express) am obsesiwn, meddiant a breuddwyd un ferch i gael ei gweld fel y ddawnswraig orau yn y byd. Mae Victoria Page yn byw i ddawnsio ond mae ei huchelgais yn troi’n frwydr rhwng y ddau ddyn sy’n ysbrydoli ei hangerdd.

Mae addasiad hudol Matthew Bourne o ffilm glasurol Powell a Pressburger wedi’i osod i gerddoriaeth hynod rhamantus y cyfansoddwr o oes aur Hollywood, Bernard Herrmann. Mae’r cynhyrchiad wedi’i drefnu ar gyfer cerddorfa gan Terry Davies, gyda dyluniadau trawiadol gan Lez Brotherston, goleuo gan Paule Constable, sain gan Paul Groothuis a dylunio tafluniad gan Duncan McLean. Mae The Red Shoes Matthew Bourne wedi’i ffilmio’n fyw yn Sadler’s Wells yn Llundain yn arbennig ar gyfer sinemâu, ac mae’n serennu Ashley Shaw fel Victoria Page, Adam Cooper fel Boris Lermontov a Dominic North fel Julian Craster. Bydd y campwaith sinematig hwn wedi’i ail-greu ar gyfer llwyfan (★★★★ Evening Standard) yn syfrdanu eich synhwyrau a thorri eich calon.

Er mwyn i ni gadw ein cynulleidfaoedd yn eu swigod, ac ar bellter diogel, dim ond dros y ffôn ar 01492 872000 fydd modd archebu tocynnau.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

- Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000.
- Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur.
- Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm.
- Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen).
- Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19.
- Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu.
- Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff.
- Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.

Prisiau Tocynnau

£12.50

Consesiwn- £11.50

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £10.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
30 Medi 2020

7pm

Dydd Iau
01 Hyd 2020

7pm