Theatr Colwyn

Moana Jr

Amser rhedeg: 75 mins

Genre: Sioe Gerdd , Plant / Teulu

Bydd myfyrwyr Stagecoach Bae Colwyn, rhwng 4 a 16 oed, yn cyflwyno un o ffilmiau mwyaf diweddar Disney i chi, Moana Jr.

Mae’r antur gerddorol 60 munud, wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer perfformwyr ifanc, yn seiliedig ar ffilm Disney 2016, Moana. Mae ein cynhyrchiad yn cynnwys mwy na 30 o fyfyrwyr rhwng 5 a 18 oed, ac mae’n cynnwys cast dwbl o lawer o’r prif rolau. Roedd y perfformiad hwn wedi’i drefnu’n wreiddiol ar gyfer haf 2020, felly rydym wrth ein boddau ein bod yn cyflwyno’r cynhyrchiad hwn o’r diwedd ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at arddangos cynnydd a doniau ein myfyrwyr eto ar ôl cyhyd!

Ydych chi’n gweld y llinell lle mae’r awyr yn cwrdd â’r môr? Byddwch chi wrth eich bodd â’r addasiad llwyfan cyffrous a chynnes hwn o stori Moana, wrth iddi fynd ar antur ar draws y Môr Tawel i achub ei phentref a chanfod y gwir am ei threftadaeth. Mae hi a’r hanner-duw Maui yn mynd ar daith epig o hunan-ddarganfod a chyfeillgarwch wrth iddi ddysgu i harneisio’r pŵer tu mewn. Wedi’i addasu ar gyfer perfformwyr ifanc, mae’r sioe gerdd hon yn cynnwys hoff ganeuon gan y cyfansoddwr sydd wedi ennill gwobrau Tony®, GRAMMY, Emmy a Pulitzer, Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa’i a Mark Mancina, fel “How Far I’ll Go”, “Shiny” a “You’re Welcome.” Gyda’i neges rymusol am ddewrder, mae Moana JR yn sicr o ddeffro’r arwr tu mewn i chi!

Mae Moana JR Disney yn cael ei gyflwyno trwy drefniant arbennig gyda Music Theatre International a chaiff yr holl ddeunyddiau eu darparu ganddynt. I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedu Moana JR a sioeau eraill Disney, ewch i www.DisneyMusicals.com

Tîm Cynhyrchu

  • Cynhyrchydd – Kayleigh Nicholas
  • Cyfarwyddwr – Olivia Bryan
  • Coreograffydd – Leah Dovey-Evans
  • Cyfarwyddwr Cerdd – Connah Evans
  • Dylunydd Gwisgoedd – Karin Melluish

Stagecoach Bae Colwyn

Ysgol berfformio rhan-amser yw Stagecoach Bae Colwyn, mae’n cynnal dosbarthiadau lleol ar fore Sadwrn. Mae plant 4 i 18 oed yn mynychu dosbarthiadau canu, dawnsio a drama bob wythnos sy'n anelu at feithrin sgiliau byw allweddol megis hyder, cyfathrebu a chreadigrwydd, gan faethu doniau a photensial ar yr un pryd. Credwn y bydd myfyrwyr Stagecoach, waeth pa lwybr y byddant yn penderfynu ei ddilyn, yn gallu dibynnu ar y sgiliau, yr addysg a’r cynnydd y maent wedi’i ennill yn Stagecoach bob amser; nid yw’n gorffen pan fydd y llen yn disgyn. Mae Stagecoach yn rhoi hyder creadigol am oes #creativecourageforlife

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01492250220, e-bostiwch colwynbay@stagecoach.co.uk neu edrychwch ar wefan www.stagecoach.co.uk/colwynbay

Prisiau Tocynnau

£10

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sul
26 Meh 2022

12pm 3pm