Theatr Colwyn

Mrs Lowry & Son PG

Amser rhedeg: 91 mins

Cyfarwyddwr: Adrian Noble

Genre: Drama , Hanesyddol

Cast: Timothy Spall, Vanessa Redgrave

Portread dwys o’r berthynas rhwng un o artistiaid mwyaf yr 20fed ganrif, L.S.Lowry (Spall) a’r fam oedd yn rheoli ei fywyd. Bu’r artist fyw gydol ei oes gyda’i fam dra-awdurdodol.

Mae’r ffilm yn dilyn Lowry ar ddechrau ei yrfa wrth iddo ddyheu am i’w waith gael ei werthfawrogi yn Llundain a thu hwnt. Daw’n amlwg mai ei fam ddirmygus Elizabeth (Redgrave) yw’r rhwystr mwyaf i’w lwyddiant, nid ei ddiffyg talent. Fodd bynnag Elizabeth yw’r union reswm y mae Lowry’n ceisio creu rhywbeth, unrhyw beth, a fydd yn ei gwneud hi’n hapus. Mae’r ddrama bwerus hon yn dychmygu’r effaith y byddai’r berthynas mam a mab obsesiynol hon wedi ei chael ar yr artist enwog.

Prisiau Tocynnau

£6.50

Dan 15 - £5.50

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £5.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Llun
18 Tach 2019

2.30pm 7.30pm