Theatr Colwyn

Ned Boulting - Retour de Ned

Genre: Comedi, Sgwrs

Ar ôl blwyddyn i ffwrdd o’r rheng flaen, mae sylwebydd Tour de France ITV, Ned Boulting, yn dychwelyd gydag ymosodiad newydd ar ein synhwyrau beicio.

Mae’r sioe â’r teitl dyfeisgar, “Retour de Ned”, yn fap ffordd theatraidd angenrheidiol ar gyfer unrhyw un sy’n dyheu am gael gwisgo’r siwmper felen ar y Champs Elysées. Mae’n arweiniad bras iawn i’r tactegau (pedlo’n gyflymach) a’r heriau (peidio pedlo’n ddigon cyflym) y bydd angen eu defnyddio i ennill ras feicio fwyaf y byd. Ar hyd y daith, bydd cyfle i gofio am raswyr gorau’r cyfnod ac i’w dynwared yn wael iawn. Bydd cyfle i ddathlu popeth sy’n Ffrengig am Ffrainc, a phopeth sy’n Deithiol am y Daith. Pethau fel anwybyddu cadeirlannau o’r 12fed ganrif, pi-pi ar ochr y ffordd, gwthio gwylwyr drosodd, taro arddangoswyr ac ymddwyn fel hwligan â choesau llyfn am fis yn beicio dros gadwyni cyfan o fynyddoedd.

Felly dewch draw am daith arall dros gopaon a chafnau mis gwirionaf a godidocaf y flwyddyn, wrth i Ned rannu ei gyngor hynod annibynadwy helaeth ar Sut i Ennill y Tour de France. Neu os nad hynny, o leiaf Sut i’w Wylio ar y Teledu.

Prisiau Tocynnau

£26.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
22 Hyd 2022

7.30pm