Theatr Colwyn

NT Live: Small Island 15

Amser rhedeg: 170 mins

Genre: Drama

Wedi’i addasu gan Helen Edmundson
Yn seiliedig ar y nofel gan Andrea Levy

Mae nofel lwyddiannus Andrea Levy, Small Island, yn dod yn fyw o flaen ein llygaid yn yr addasiad theatr epig hwn. Dyma gyfle i chi weld y ddrama yn y sinema, sydd wedi’i ffilmio ar lwyfan fel rhan o ddathliadau deng mlynedd y Theatr Genedlaethol.

Mae Small Island yn mynd â ni ar daith o Jamaica i Brydain, drwy’r Ail Ryfel Byd i 1948 – y flwyddyn y bu i HMT Empire Windrush ddocio yn Tilbury.

Mae’r ddrama yn dilyn tair stori sydd wedi’u cysylltu â’i gilydd yn gywrain. Mae Hortense yn dyheu am fywyd newydd ymhell o Jamaica; mae Gilbert yn breuddwydio am fod yn cyfreithiwr; ac mae Queenie yn crefu am ddianc o’i gwreiddiau yn Swydd Lincoln. Wrth i’r ddrama olrhain hanes cymhleth Jamaica a Phrydain, mae gobaith a charedigrwydd yn cwrdd â realiti caled.

Mae criw o 40 o actorion yn troedio llwyfan y Theatr Genedlaethol ar gyfer y stori amserol ac emosiynol hon.

Prisiau Tocynnau

Oedolion £12.50

Consesiwn £11.50

Cyfeillion / Cerdyn Premier £10.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
28 Meh 2019

7pm