Theatr Colwyn

NT Live: The Book of Dust - La Belle Sauvage 12A

Amser rhedeg: 180 mins

Cyfarwyddwr: Nicholas Hytner

Genre: Drama

Gan Philip Pullman, addasiad Bryony Lavery
Cyfarwyddwr: Nicholas Hytner

Gosodir yr addasiad gwefreiddiol hwn ddeuddeng mlynedd cyn y drioleg epig His Dark Materials. Mae’n ailymweld â byd ffantasïol Philip Pullman, lle mae’r dyfroedd yn codi a stormydd yn cyniwair.

Mae dau berson ifanc a’u hellyllon yn canfod eu hunain yng nghanol erledigaeth frawychus – ac mae pob peth yn y fantol. Mae plentyn bychan o’r enw Lyra Belacqua yn eu gofal, ac yn y plentyn hwnnw mae tynged y dyfodol. Wrth i’r dyfroedd godi o’u hamgylch, mae gwrthwynebwyr grymus yn cynllwynio am feistrolaeth dros y Llwch: achubiaeth i rai, ond ffynhonnell llygredigaeth ddiderfyn i eraill.

Ddeunaw mlynedd ar ôl ei gynhyrchiad arloesol o His Dark Materials yn Theatr Genedlaethol Prydain, mae’r cyfarwyddwr Nicholas Hytner yn dychwelyd i fydysawd cyfochrog Pullman. Darllediad byw o’r Bridge Theatre yn Llundain.

Prisiau Tocynnau

£14

Consesiwn - £13

Friends / Cerdyn Premier - £12

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
17 Chwef 2022

7pm