Theatr Colwyn

Parasite 15

Amser rhedeg: 132 mins

Cyfarwyddwr: Boon Joon Ho

Genre: Comedi, Antur

Cast: Song Kang-ho, Chang Hyae-jin, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jeong Ji-so, Jung Hyeon-jun, Lee Jung-eun

Noson Ffilm Rialto

Enillydd pedair Gwobr Academy yn 2020 – y Llun Gorau / Y Cyfarwyddwr Gorau / Y Ffilm Orau mewn Iaith Dramor / Y Sgript Ffilm Wreiddiol Orau

Enillydd dwy wobr BAFTA 2020 – Ffilm Iaith Dramor Orau / Sgript Ffilm Wreiddiol Orau

Mae Bong Joon Ho yn dod â’i feistrolaeth adref i Korea yn y stori dylwyth teg ddu fodern hon.

Cewch gyfarfod â’r teulu’r Park: darlun o gyfoeth uchelgeisiol. A theulu Kim, yn gyfoethog ar yr wyneb ond dim llawer arall. Boed yn siawns neu'n dynged, mae'r ddau dŷ hyn yn cael eu dwyn ynghyd ac mae'r Kims yn synhwyro cyfle euraidd.

Wedi'u meistroli gan Ki-woo sy’n oedran coleg, mae’r plant Kim yn cyflwyno’u hunain fel tiwtor a therapydd celf hwylus i'r teulu Park. Cyn bo hir, mae perthynas symbiotig yn ffurfio rhwng y ddau deulu. Mae'r Kims yn darparu gwasanaethau moethus “anhepgor” tra bo’r Parks heb yn wybod i’w hunain yn ariannu’r cyfan.

Pan fo ymwthiwr parasitig yn bygwth cysur newydd y ‘Kims’, mae brwydr fudr am oruchafiaeth yn torri allan, gan fygwth dinistrio’r ecosystem fregus rhwng y Kims a’r Parks.

Yn ddoniol dros ben ac yn cipio’ch calon, mae PARASITE yn arddangos meistr modern ar frig ei gêm.

Prisiau Tocynnau

£7

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £6.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
23 Ebrill 2020

7.30pm