Theatr Colwyn

Peter Rabbit™ 2 Cert tbc

Amser rhedeg: 93 mins

Cyfarwyddwr: Will Gluck

Genre: Antur , Plant / Teulu , Comedi

Cast: Domhnall Gleeson, James Corden, Margot Robbie, Rose Byrne, David Oyelowo, Elizabeth Debicki

Yn PETER RABBIT™ 2: THE RUNAWAY, mae’r mwddrwg bach hoffus yn ôl.

Mae Bea, Thomas a’r cwningod wedi creu teulu, ond er gwaethaf ei ymdrechion, ni all Peter gael gwared â’i ochr ddireidus. Wrth fentro allan o’r ardd, mae Peter yn darganfod byd lle mae direidi yn cael ei werthfawrogi, ond pan mae ei deulu’n peryglu popeth i ddod i chwilio amdano, rhaid i Peter benderfynu sut fath o gwningen yr hoffai fod.


Er mwyn i ni gadw ein cynulleidfaoedd yn eu swigod, ac ar bellter diogel, dim ond dros y ffôn ar 01492 872000 fydd modd archebu tocynnau.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

- Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000. - Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur. - Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm. - Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen). - Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19. - Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu. - Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff. - Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.

Prisiau Tocynnau

£8

Consesiwn - £7

Dan 15 - £6

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
28 Mai 2021

2pm 7pm

Dydd Sadwrn
29 Mai 2021

2pm 7pm

Dydd Mawrth
01 Meh 2021

2pm (subtitled) 7pm (subtitled)

Dydd Mercher
02 Meh 2021

2pm 7pm

Dydd Iau
03 Meh 2021

2pm 7pm

Dydd Gwener
04 Meh 2021

2pm 7pm

Dydd Sadwrn
05 Meh 2021

2pm 7pm