Theatr Colwyn

Red Riding Hood

Genre: Plant / Teulu , Pantomime

Efallai fod yr Hugan Fach Goch yn fach, ond mae ar fin mynd ar antur fawr! ...

Mae’r sioe fywiog hon sy’n gyfeillgar i deuluoedd ac sy’n llawn amrywiaeth, yn addas i bob oed. Bydd rhywbeth at ddant pawb.

Mae’n llawn hud, pypedau, jôcs a chymeriadau lliwgar, ac mae Red Riding Hood yn bantomeim sydd mor ddoniol, byddwch chi’n chwerthin dros y lle!

www.magiclightproductions.com

Facebook: MagicLightProds | Twitter: @MagicLightProds

Prisiau Tocynnau

Oedolion - £10

Consesiwn - £9

Dan 16 oed - £8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
10 Gorff 2021

1pm