Theatr Colwyn

RSC yn fyw: As You Like It Cert tbc

Cyfarwyddwr: Kimberley Sykes

Genre: Drama , Comedi

Recordiwyd yn Fyw

YN Y FLWYDDYN 1590 WEDI EI HAIL DDYCHMYGU, MATRIARCHAETH YW LLOEGR.

Mae Baptista Minola yn ceisio gwerthu ei mab Katherine i’r un wnaiff dalu fwyaf. O ganlyniad ceir brwydr ffrwydrol rhwng y rhywiau yn y stori garu gyffrous hon.

Mae Justin Audibert (Snow in Midsummer, The Jew of Malta) yn troi comedi egnïol a ffyrnig Shakespeare am rywedd a materoliaeth ar ei phen, i gynnig safbwynt ffres ar ei ddarlun o hierarchaeth a phŵer.

Prisiau Tocynnau

Pris llawn £12.50

Consesiwn £11.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Llun
29 Ebrill 2019

7pm