Theatr Colwyn

RSC Live: Pericles Cert tbc

Cyfarwyddwr: Blanche McIntyre

Genre: Drama

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd siwrneiau peryglus.

Ar ôl cael ei orfodi i adael ei famwlad, mae Pericles yn dod yn ffoadur ar drugaredd y môr a dieithriaid. Gydag effaith o golli ei deulu a’i gartref yn gryf, mae’n ymgolli i rythm y môr yn y gobaith o wyrth. Wedi’i leoli ym myd cyfarwydd siwrneiau peryglus a chynghreiriau bradwrus, dyma stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi.

Mae’r Cyfarwyddwr Blanche McIntyre yn dychwelyd i’r RSC ar ôl ei llwyddiant ysgubol gyda Titus Andronicus (2017) a The Two Noble Kinsmen (2016).

Prisiau Tocynnau

£13

Consesiwn - £12

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £11

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
23 Medi 2020

7pm