Theatr Colwyn

Sing-along with The Greatest Showman Dangosiadau o Ffilmiau sy'n Gyfeillgar I Ddemntia PG

Amser rhedeg: 102 mins

Cyfarwyddwr: Michael Gracey

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zac Efron, Zendaya, Jacqueline Honulik

Fel rhan o Wythnos Weithredu Dementia

Dewch i gyd-ganu a mwynhau caneuon gwych o ffilm The Greatest Showman.

Fe allwch chithau ganu’r gân ‘This Is Me’, sydd wedi’i henwebu am wobr Oscar, ymysg holl ganeuon gwych eraill y ffilm sydd yn adrodd hanes yr athrylith syrcas Phineas T Barnum, sydd yn cael ei chwarae gan Hugh Jackman.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.Prisiau Tocynnau

Pris llawn £4.50

Carer goes free

Includes a free tea/coffee & cake

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
23 Mai 2019

2pm