Theatr Colwyn

Sorry We Missed You 15

Amser rhedeg: 100 mins

Cyfarwyddwr: Ken Loach

Genre: Drama

Cast: Debbie Honeywood, Kris Kitchen

Noson Ffilm Rialto

Mae Ricky, Abby a’u dau o blant yn byw yn Newcastle. Maent yn deulu cryf sy’n gofalu am ei gilydd. Mae Ricky wedi symud o un swydd labrwr i’r llall, tra bod Abby, sy’n caru ei gwaith yn gofalu am bobl hŷn. Er gwaethaf gweithio’n hirach ac yn galetach maent yn sylweddoli na fyddant byth yn cael annibyniaeth na’u cartref eu hunain. Nawr neu byth; mae’r ap chwyldro yn cynnig cyfle euraidd i Ricky. Mae ef ac Abby yn betio.

Mae hi’n gwerthu ei char fel y gall Ricky brynu fan newydd sbon a bod yn yrrwr llawrydd, gyda’i fusnes ei hun o’r diwedd Mae’r byd modern yn amharu ar y pedwar creadur yma ym mhreifatrwydd eu cegin; mae’r dyfodol yn eu gwahodd. Casgliad Swyddogol Gŵyl Ffilm Cannes 2019 - Cystadleuaeth

Detholiad Swyddogol Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Toronto 2019 - Dangosiad Cyntaf erioed.

“It is gripping, even terrifying….This brilliant film will focus minds.” THE GUARDIAN

Prisiau Tocynnau

£7

Cyfeillion / Cerdyn Premier - £6.50

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mawrth
28 Ion 2020

7.30pm