Theatr Colwyn

Space Jam: A New Legacy U

Amser rhedeg: 115 mins

Cyfarwyddwr: Malcolm D Lee

Genre: Antur , Animeiddio, Plant / Teulu , Comedi

Cast: LeBron James, Zendaya, Don Cheadle

Croeso i’r Jam! Mae’r pencampwr NBA a’r eicon byd-eang LeBron James yn mynd ar antur epig gyda Bugs Bunny o Timeless Tune gyda’r digwyddiad animeiddio/actio byw “Space Jam: A New Legacy,”.

Mae’r siwrnai drawsffurfiol yma yn gymysgedd manig o ddau fyd sydd yn datgelu pa mor bell yr aiff rhai rhieni i gysylltu gyda’u plant. Pan mae LeBron a’i fab ifanc, Dom yn cael eu dal mewn gofod digidol gan ddeallusrwydd artiffisial (A.I.) drwg, mae’n rhaid i LeBron eu cludo nhw adref yn ddiogel trwy arwain Bugs, Lola Bunny a’r giang cyfan o gymeriadau Looney Tunes annisgybledig i fuddugoliaeth dros bencampwyr digidol A.I ar y cwrt: sêr pêl-fasged proffesiynol fel na welsoch chi nhw o’r blaen.

Tunes yn erbyn y Goons ydi hi yn her mwyaf ei fywyd, a fydd yn diffinio perthynas LeBron gyda’i fab a tharo goleuni ar y pŵer i fod eich hun. Mae’r Tunes yn barod amdani i ddinistrio confensiwn, atgyfnerthu eu talentau unigryw a hyd yn oed yn synnu “Brenin” James trwy chwarae’r gêm eu ffordd nhw.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Er mwyn ein galluogi i gadw ein cynulleidfaoedd o fewn eu swigod, ac mewn pellter diogel, dim ond yn uniongyrchol o’r swyddfa docynnau ar 01492 872000 neu yn bersonol o Borth Eirias y bydd tocynnau ar gael. Mae'r cyfleuster swyddfa docynnau wyneb yn wyneb yn Theatr Colwyn ar gau o hyd.

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

  • Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000.
  • Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur.
  • Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm.
  • Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen).
  • Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19.
  • Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu.
  • Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff.
  • Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.

Prisiau Tocynnau

£8

Consesiwn - £7

Dan 15 oed - £6

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
30 Gorff 2021

2pm

Dydd Sadwrn
31 Gorff 2021

2pm

Dydd Llun
02 Awst 2021

2pm

Dydd Mawrth
03 Awst 2021

2pm (subtitled)

Dydd Mercher
04 Awst 2021

2pm

Dydd Iau
05 Awst 2021

2pm