Theatr Colwyn

The Croods 2: A New Age U

Amser rhedeg: 96 mins

Cyfarwyddwr: Joel Crawford

Genre: Animeiddio, Plant / Teulu , Comedi

Cast: Nicolas Cage, Catherine Keener, Emma Stone, Ryan Reynolds, Clark Duke, Cloris Leachman, Peter Dinklage, Leslie Mann, Kelly Marie Tran (voices)

Mae The Croods wedi goroesi eu cyfran o beryglon a thrychinebau, o fwystfilod cyn hanesyddol â dannedd i oroesi diwedd y byd, ond maen nhw rŵan yn wynebu’r her fwyaf eto: teulu arall.

Mae The Croods angen lle newydd i fyw. Felly, mae’r teulu cyn hanesyddol yn cychwyn ar daith i chwilio am le mwy diogel i’w alw’n gartref. Pan maent yn darganfod paradwys â muriau sydd yn bodloni eu hanghenion, maent yn meddwl bod eu problemau wedi’u datrys...heblaw am un peth. Teulu arall sydd eisoes yn byw yno: The Bettermans.

Mae The Bettermans (gyda phwyslais ar “better”) - gyda’u tŷ coeden cymhleth, dyfeisiau anhygoel ac aceri o gynnyrch ffres – ychydig o gamau yn uwch i fyny’r ysgol esblygiadol na The Croods. Ar ôl iddynt groesawu The Croods fel eu gwesteion cyntaf y byd, nid yw hi’n hir cyn i densiynau waethygu rhwng teulu’r ogof a’r teulu modern.

Pan fo popeth yn ymddangos wedi’i golli, mae bygythiad newydd yn anfon y ddau deulu ar antur y tu allan i ddiogelwch y mur, un a fydd yn eu gorfodi i groesawu eu gwahaniaethau, cael cryfder gan eu gilydd a llunio dyfodol gyda’i gilydd.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Er mwyn ein galluogi i gadw ein cynulleidfaoedd o fewn eu swigod, ac mewn pellter diogel, dim ond yn uniongyrchol o’r swyddfa docynnau ar 01492 872000 neu yn bersonol o Borth Eirias y bydd tocynnau ar gael. Mae'r cyfleuster swyddfa docynnau wyneb yn wyneb yn Theatr Colwyn ar gau o hyd.

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

  • Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000.
  • Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur.
  • Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm.
  • Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen).
  • Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19.
  • Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu.
  • Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff.
  • Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.

Prisiau Tocynnau

£8

Consesiwn - £7

Dan 15 oed - £6

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
23 Gorff 2021

2pm

Dydd Sadwrn
24 Gorff 2021

2pm

Dydd Llun
26 Gorff 2021

2pm

Dydd Mawrth
27 Gorff 2021

2pm (subtitled)

Dydd Mercher
28 Gorff 2021

2pm

Dydd Iau
29 Gorff 2021

2pm