Theatr Colwyn

The Fall Guy 12A

Amser rhedeg: 126 mins

Cyfarwyddwr: David Leitch

Genre: Drama , Comedi

Cast: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham

Mae o’n styntiwr, ac fel pawb arall yn y gymuned styntiau mae o’n cael ei ffrwydro, ei saethu, ei daflu drwy ffenestri, ei ollwng o’r uchelfannau ac yn cael ei roi mewn ceir sy’n cael eu dryllio – a hynny ar gyfer ein hadloniant ni. A rŵan, ar ôl damwain ddaru bron â rhoi diwedd ar ei yrfa, mae’r arwr dosbarth gweithio yn gorfod dod o hyd i seren ffilmiau sydd ar goll, datod cynllwyn a cheisio ennill ei gariad yn ôl – a hynny ar ben ei waith fel styntiwr! Beth all fynd o’i le?

Yr enwebai Oscar® Ryan Gosling (Barbie, La La Land, Drive) sy’n serennu fel Colt Seavers, styntiwr llawn creithiau sydd, ar ôl gadael y diwydiant flwyddyn ynghynt i ganolbwyntio ar ei iechyd corfforol a meddyliol, yn cael ei alw’n ôl i wasanaethu pan fydd seren y ffilm – sy’n cael ei chyfarwyddo gan ei gyn-gariad, Jody Moreno (yr enillydd Golden Globe Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place films, Sicario)), yn mynd ar goll.

*** Cynnig Snacs a Diodydd yr Haf ***

Slysh Snowshock Slush £1 | Popgorn £1 | Te neu Goffi £1

  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Prisiau Tocynnau

Ymlaen Llaw £6

Ar y Diwrnod £8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
07 Awst 2024

7pm

Dydd Iau
08 Awst 2024

7pm