Theatr Colwyn

The Floyd Effect

Mae gyrfa recordio Pink Floyd yn cwmpasu bron i dri degawd ac, ar gyfer ei 10fed penblwydd, mae ‘The Floyd Effect’ wedi dewis dau albwm mwyaf nodedig y band i greu taith ‘The Bell And The Moon Tour’ 2018. Gan gynnwys cerddoriaeth o ‘The Division Bell’ (1994) a pherfformiad cyflawn di-dor o’r campwaith eiconig ‘Dark Side of the Moon’ (1973), bydd y cyngherddau hefyd yn cynnwys traciau o ‘Wish You Were Here’, ‘Animals’ a ‘The Wall’, fydd wrth fodd cefnogwyr Pink Floyd ymhobman.

Mae ‘The Floyd Effect’ yn nodedig am y modd y mae’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod. Mae pob un o aelodau’r band yn gerddorion o’r safon uchaf gyda hanes sy’n ymestyn ar draws pob math o genres cerddorol. Maent yn ail-greu’r gerddoriaeth a dwyster cyngerdd Pink Floyd yn ffyddlon heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron, neu ddewiniaeth dechnolegol. Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol ‘fyw’, pwerus, ac emosiynol y gallwch ymgolli ynddo.

Ac, wrth gwrs, caiff y gerddoriaeth ei chefnogi gan sioe olau ddramatig sy’n ymgorffori’r sgrin gron eiconig, dau set o dafluniau, mwg a laserau. Eisteddwch a mwynhewch ‘The Floyd Effect’ wrth i’r band fynd â chi ar daith drwy gerddoriaeth Pink Floyd. Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Prisiau Tocynnau

Pris llawn £21

Consesiwn £20

Ffrindiau / Cerdyn Premier £18

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
01 Rhag 2018

7.30pm