Theatr Colwyn

The Floyd Effect - 'The Dark Side of Reason'

Genre: Cerddoriaeth

Cerddoriaeth Pink Floyd fel y bwriadwyd iddi gael ei chlywed

Mae bandiau teyrnged o bob math... ac mae rhai bandiau teyrnged anhygoel.... Gydag aelodau sydd wedi gweithio â David Bowie, Janet Jackson, Jon Bon Jovi, Brian Adams a Keith Emerson, ac eraill sydd wedi perfformio yn Broadway ac yn y Royal Albert Hall, nid criw o selogion sy'n hoff o gerddoriaeth Pink Floyd yw The Floyd Effect, ond band o'r radd flaenaf sy'n caru cerddoriaeth Pink Floyd.

Mae gyrfa recordio Pink Floyd yn cwmpasu bron i dair degawd. Mae The Floyd Effect yn talu teyrnged i’r llwyddiant hwn gyda pherfformiad anhygoel yr albwm eiconig, Dark Side Of The Moon (1973). Mae’r cyngherddau hefyd yn cynnwys albymau megis Wish You Were Here, The Wall, Animals a The Division Bell, yn diddanu cefnogwyr Pink Floyd ym mhob man.

Mae The Floyd Effect yn nodedig am y modd y mae'n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod, maent yn ail-greu cerddoriaeth a dwyster cyngherddau Pink Floyd heb orfod troi at draciau cefndir, raciau o gyfrifiaduron neu ddewiniaeth technolegol eraill. Mae pob nodyn y byddwch yn ei glywed yn cael ei chwarae a’i ganu gan y band, gan wneud pob cyngerdd yn brofiad gwirioneddol 'fyw', pwerus, ac emosiynol. Ac wrth gwrs, cefnogir y gerddoriaeth â sioe oleuadau ddramatig. Yn dilyn gwedd-newidiad yn 2018, bydd y sioe yn cynnwys sgrin crwn ynghyd â dau set o daflunyddion, mwg a golau laser, sydd wedi’u huwchraddio i sicrhau profiad emosiynol a gwirioneddol i’r gynulleidfa.

Eisteddwch a mwynhewch 'The Floyd Effect' wrth i'r band fynd â chi ar daith drwy gerddoriaeth Pink Floyd. Oni bai eich bod yno y tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

  • Anaddas i blant o dan 12

ARCHEBWCH NAWR

Prisiau Tocynnau

£22.20

Consesiwn - £21.20

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
13 Tach 2021

7.30pm