Theatr Colwyn

The Floyd Effect – They Told us what to Dream

Genre: Cerddoriaeth

Dau albwm pwysicaf Pink Floyd, yn eu cyfanrwydd, a mwy.

Mae yna fandiau teyrnged ... ac mae yna fandiau teyrnged gwerth chweil! Gydag aelodau sydd wedi gweithio ag enwogion fel David Bowie, Janet Jackson, Jon Bon Jovi, Brian Adams a Keith Emerson, ac eraill sydd wedi perfformio yn Broadway ac yn y Royal Albert Hall, nid criw o selogion sy'n hoff o gerddoriaeth Pink Floyd yw The Floyd Effect, ond band o'r radd flaenaf sy'n caru cerddoriaeth Pink Floyd.

Yn dilyn eu taith Dark Side of Reason, yr oedd theatrau ar hyd a lled y wlad wedi gwerthu’r tocynnau i gyd ar ei chyfer, er gwaethaf y pandemig, bydd The Floyd Effect yn dychwelyd yn 2022/23 gyda’u taith fwyaf uchelgeisiol eto, They Told Us What To Dream. Mae’r uchafbwyntiau'n cynnwys nid un, ond dau o albymau cyflawn Pink Floyd - yn wir, dau albwm pwysicaf y band yn ôl llu o’u dilynwyr. Ar ôl dechrau’r noson gyda chaneuon clasurol oddi ar rai o albymau eraill Pink Floyd, bydd The Floyd Effect yn perfformio Wish You Were Here, albwm sydd prin wedi’i chlywed (os o gwbl) yn y blynyddoedd diweddar. Bydd yr ail set yn cynnwys perfformiad cyflawn, di-dor o’r albwm orau erioed o bosib, sef Dark Side of the Moon, yn ogystal â rhai caneuon wedi’u hail-greu â chariad o sioeau byw clodfawr Pink Floyd.

Eisoes wedi’u neilltuo i arwain gwyliau cerddorol yn y DU ac Ewrop yn 2022, mae The Floyd Effect yn nodedig am y modd y maen nhw’n perfformio cerddoriaeth Pink Floyd gyda chywirdeb hynod, ac mae’r band yn ail-greu sain a dwyster cyngerdd Pink Floyd heb orfod troi at raciau o gyfrifiaduron na dewiniaeth dechnolegol. Mae pob perfformiad yn ddigwyddiad ‘byw’ go iawn, gyda sioe oleuadau ddramatig sy’n ymgorffori’r sgrin gylchol eiconig, ynghyd â dau set o dafluniadau sy’n ei wneud yn brofiad emosiynol.

Ymlaciwch a mwynhewch The Floyd Effect wrth i'r band fynd â chi ar daith drwy’r gerddoriaeth fwyaf ei pharch a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd erioed gan Pink Floyd. Os nad oeddech chi yno’r tro cyntaf, ni fu cerddoriaeth Pink Floyd erioed mor real â hyn.

Addasrwydd Oedran: Anaddas i blant dan 12 oed.

Prisiau Tocynnau

£26.50

Friends / Cerdyn Premier - £25

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
19 Tach 2022

7.30pm