Theatr Colwyn

The Hound of the Baskervilles

Amser rhedeg: 150 mins

Genre: Drama

Mae Present Stage Theatre yn cyflwyno The Hound of the Baskervilles.

Dyma ddirgelwch mwyaf iasol Holmes, wedi’i osod yn ei leoliad gwreiddiol, gydag ing, hiwmor, a braw.

Syr Henry yw etifedd ffortiwn helaeth y Baskerville, etifeddiaeth sy’n dod â melltith deuluol yn ei sgil: marwolaeth wrth ddannedd erchyllter sy’n rhodio’r rhosydd. Dim ond Holmes all rwystro’r bwystfil.

Tra bod goleuadau dirgel yn amlygu Baskerville Hall a’r bwystfil yn brawychu cefn gwlad, mae’r gwaith ditectif yn cychwyn ac mae pob math o amheuon yn codi am weision arswydus, casglwyr gloÿnnod byw, merched mewn helbul a charcharorion ar ffo.

Pwy ysgrifennodd y llythyr a alwodd ar y bytheiad? Beth yw tynged carwriaeth Syr Henry â'r hyfryd Kathy? A oes yna rhywbeth goruwchnaturiol ar waith?

Prisiau Tocynnau

£14.20

Consesiwn - £12.20

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
30 Ion 2020

7.30pm

Dydd Gwener
31 Ion 2020

7.30pm