Theatr Colwyn

The Railway Children Return Cert tbc

Amser rhedeg: 109 mins

Cyfarwyddwr: Morgan Matthews

Genre: Plant / Teulu , Drama

Cast: Jenny Agutter, Sheridan Smith, Tom Courtenay, John Bradley

Wedi’i hysbrydoli gan un o’r hoff ffilmiau Prydeinig i deuluoedd dros y canrifoedd, mae THE RAILWAY CHILDREN RETURN yn antur hudolus a thwymgalon ar gyfer cenhedlaeth newydd.

1944 – Wrth i fywyd ym Mhrydain fynd yn fwy peryglus, caiff tri phlentyn ifaciwî – Lily (Beau Gadsdon), Pattie (Eden Hamilton) a Ted (Zac Cudby) Watts – eu hanfon gan eu mam o Salford i bentref Oakworth yn Swydd Efrog. Yno i’w cyfarfod ar blatfform yr orsaf drenau mae Bobbie Waterbury (Jenny Agutter, yn ail-greu ei rôl eiconig yn y ffilm wreiddiol), ei merch, Annie (Sheridan Smith) a’i hŵyr Thomas (Austin Haynes), a chyda’u cymorth nhw, buan iawn mae’r ifaciwîs yn setlo yn eu bywyd newydd yng nghefn gwlad.

Pan ddaw’r plant o hyd i filwr Americanaidd Abe (KJ Aikens) wedi’i anafu yn cuddio yn yr iard drenau yng Ngorsaf Oakworth, maen nhw’n cael eu taflu ar drywydd peryglus i helpu eu ffrind newydd sydd, yn union fel nhw, ymhell oddi cartref.

Prisiau Tocynnau

£5

Cynnig Arbennig Slush a Phopgorn - £3

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Gwener
05 Awst 2022

2pm

Dydd Sadwrn
06 Awst 2022

2pm

Dydd Mawrth
09 Awst 2022

2pm (subtitled)

Dydd Mercher
10 Awst 2022

2pm

Dydd Iau
11 Awst 2022

2pm