Theatr Colwyn

The Teachers' Lounge 12A

Amser rhedeg: 98 mins

Cyfarwyddwr: İlker Çatak

Genre: Iaith dramor , Drama

Cast: Leonie Benesch, Leonard Stettnisch

Mae Carla Nowak (LEONIE BENESCH) yn athrawes ifanc ymroddedig ac yn ddelfrydwr sy’n cychwyn ei swydd gyntaf mewn ysgol ganol. Mae ei natur ymlaciol gyda’i myfyrwyr dosbarth 7 yn cael ei roi dan straen ar ôl achosion o ddwyn yn yr ysgol, ac mae ymchwiliad staff yn arwain at gyhuddiadau a drwgdybio ymhlith rhieni blin, cydweithwyr hunandybus a myfyrwyr dig. Wedi’i dal yng nghanol y ddynameg gymhleth yma, mae Carla yn ceisio cyfryngu – ond po fwyaf yw ei hymdrechion i wneud popeth yn iawn, y mwyaf yw ei gorffwylltra.

Mae Benesch (The White Ribbon, Babylon Berlin, Around The World In 80 Days) yn creu awyrgylch dwys drwy ei phortread cyfareddol o ddelfrydwr wedi’i ddal rhwng dwy ochr elyniaethus. Mae THE TEACHERS’ LOUNGE yn astudiaeth o ddynameg pŵer, ar themâu gwirionedd, cyfiawnder, hiliaeth, parch a hawliau plant, sy’n dangos sut caiff unigolion eu blino rhwng safbwyntiau diysgog.

Wedi’i henwebu ar gyfer y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau yng Ngwobrau’r Academi.

Almaeneg gydag isdeitlau Saesneg

Ychydig o iaith gref, cyfeiriadau byr at gyffuriau.

  • Sylwer mai dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu gan Theatr Colwyn y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Prisiau Tocynnau

Ymlaen Llaw £6

Ar Y Diwrnod £8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Mercher
05 Meh 2024

7pm

Other shows you may like

Sinema

The Almond and the Seahorse 15

06.06.2024 - 07.06.2024
​ Beth sy’n digwydd pan fydd amser yn ymosod arnoch? Archeolegydd a phensaer yn brwydro i ail-ddychmygu dyfodol ar ôl i anaf trawmatig i’r ymennydd eu gadael wedi’u datgysylltu oddi wrth eu hanwyliaid.
Sinema

Swede Caroline 15

31.05.2024 - 31.05.2024
Talwch beth Bynnag yr Hoffech. ​Mae’r byd tyfu llysiau mawr yn cael ei siglo gan sgandal pan fydd maro mwyaf gwerthfawr Caroline yn cael ei ddwyn.
Sinema

Civil War 15

29.05.2024 - 30.05.2024
Taith ar draws America ddystopaidd, yn dilyn tîm o newyddiadurwyr milwrol wrth iddyn nhw rasio yn erbyn amser i gyrraedd DC cyn i’r ymbleidiau gwrthryfela gyrraedd y Tŷ Gwyn.