Theatr Colwyn

The Three Tenors

Amser rhedeg: 90 mins

Genre: Dogfen , Cerddoriaeth

Cast: Luciano Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo

Mae’n 30 mlynedd ers i Luciano Pavarotti, José Carreras a Plácido Domingo wneud eu hymddangosiad hanesyddol fel y Tri Thenor ym maddonau hynafol Caracalla ar drothwy gêm derfynol Cwpan y Byd 1990. Fe fu cynulleidfa fyd-eang o 1.6 biliwn o bobl yn gwylio'r cyngerdd hwn ac roedd yn torri tir newydd gan daflu cerddoriaeth glasurol i ddimensiwn cwbl newydd, a daeth yr albwm clasurol oedd wedi gwerthu fwyaf erioed.

Y Tri Thenor: Mae ‘Voices for Eternity’ yn dathlu uchafbwyntiau emosiynol y cyngerdd cyntaf hwnnw a’r un dilynol yn Los Angeles. Gyda chyfweliadau newydd sbon a deunydd wedi ei ffilmio tu ôl i’r llwyfan na welwyd erioed o'r blaen mae'r ddogfen hon yn cynnig cipolwg rhyfeddol ar y gystadleuaeth a’r cyfeillgarwch rhwng y sêr opera chwedlonol o 1990 hyd at farwolaeth Pavarotti yn 2007.

Gyda thai opera yn parhau yn dawel a phob stadiwm pêl-droed yn wag o ran cefnogwyr, fe all cefnogwyr ail fyw y foment hon y crëwyd hanes gan y Tri Thenor yn Rhufain yn 1990 a chofio'r noson pan lwyddodd y ‘Gêm Brydferth' i groesi rhaniad diwylliannol a gweddnewid cerddoriaeth glasurol am byth.

Er mwyn i ni gadw ein cynulleidfaoedd yn eu swigod, ac ar bellter diogel, dim ond dros y ffôn ar 01492 872000 fydd modd archebu tocynnau.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oherwydd y newidiadau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw yn ystod y pandemig,

Os gwelwch yn dda:

- Archebwch docynnau o flaen llaw oherwydd bod gennym gapasiti is. I archebu tocynnau ffoniwch 01492 872000.
- Sicrhewch fod eich tocynnau ar gael i’w dangos wrth i chi gyrraedd, naill ai ar eich ffôn neu ar bapur.
- Ceisiwch gyrraedd yn gynharach nag arfer oherwydd mae’n bosibl y bydd ciw i fynd i mewn i’r adeilad. Bydd drysau i’r Sinema yn agor 45 munud cyn amser dechrau’r ffilm.
- Wrth i chi gyrraedd, bydd angen i chi lanhau eich dwylo gyda hylif diheintio dwylo cyn i chi fynd i mewn. (Bydd gorsaf diheintio dwylo ar bob ochor i’r drysau blaen).
- Ni fydd modd i ni adael i chi fynd i mewn i’r adeilad os oes gennych chi unrhyw symptomau Covid19.
- Mae angen i bob grŵp ddarparu gwybodaeth am resymau sy’n ymwneud â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu.
- Dilynwch bob marciwr sy’n nodi sut i gadw pellter cymdeithasol a dilynwch gyfarwyddiadau gan staff.
- Mae Theatr Colwyn yn eiddo trwyddedig felly dim ond bwyd a diod sydd wedi’u prynu yma y dylech eu bwyta a’u hyfed yma.

Rydym am i gwsmeriaid a staff fod mor ddiogel ag sy’n bosibl yn ystod eich ymweliad â’r sinema. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, holwch aelod o staff.

Prisiau Tocynnau

£8

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Sadwrn
10 Hyd 2020

7pm