Theatr Colwyn

The Wizard of Oz U

Amser rhedeg: 112 mins

Cyfarwyddwr: Victor Fleming

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Judy Garland, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Margaret Hamilton

Dangosiadau o Ffilmiau sy'n Gyfeillgar I Ddemntia

Y ffilm gerdd Hollywood glasurol gyda Judy Garland ifanc yn chwarae Dorothy Gale, sy’n cael ei chludo i fyd hudol wedi i drowynt chwythu cartref ei theulu i ffwrdd.

Gyda’r caneuon ‘If I Only Had A Heart’, 'Ding Dong The Witch Is Dead’ ac wrth gwrs y chwedlonol ‘Somewhere Over The Rainbow’.

Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.

Prisiau Tocynnau

Price £4.50

Am ddim i ofalwyr | Yn cynnwys te/ coffi a chacen am ddim

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
07 Mawrth 2019

14:00