Theatr Colwyn

The Young Ones U

Amser rhedeg: 100 mins

Genre: Sioe Gerdd , Hygyrch

Cast: Cliff Richard, Robert Morley and The Shadows

Dangosiad Ffilm Sy'n Gyfeillgar i Ddementia

Mae Cliff Richard yn serennu fel Nicky, aelod o glwb ieuenctid a chanwr addawol, sydd yn ymuno â’i ffrindiau i geisio arbed eu clwb yn West End Llundain rhag Hamilton Black, datblygwr eiddo didrugaredd sydd yn filiwnydd, sydd yn bwriadu rhwygo’r clwb i lawr ac adeiladu bloc o swyddfeydd ar y tir.

Gofalwyr yn cael mynd am ddim | Yn cynnwys te/ coffi a chacen am ddim


Mae’r dangosiadau sy’n gyfeillgar i ddementia yn cael eu cynhyrchu mewn partneriaeth gyda phrosiect ‘A Life More Ordinary’ yn The Dukes Theatre, Caerhirfryn. Mae hwn yn ddangosiad ar gyfer pobl gyda dementia neu sy’n colli eu cof ac i’w teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr, ond mae’n agored i’r cyhoedd hefyd. Sylwch nad yw gofal bugeiliol yn cael ei ddarparu yn y digwyddiadau hyn. Mae’n rhaid i ffrind, aelod o’r teulu neu ofalwr fynychu hefyd.

Mae awyrgylch hamddenol yn y dangosiadau fel bod croeso i bobl symud o gwmpas a mynd a dod fel y mynnant. Bydd egwyl ac adloniant byw. Mae pob perfformiad yn cynnwys egwyl gydag adloniant byw, a ddarperir gan ac mewn partneriaeth gydag Opera Cenedlaethol Cymru gyda chefnogaeth gan Canu Conwy, côr staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

*Cysylltwch â ni ymlaen llaw os ydych chi mewn cadair olwyn ac eisiau mynychu, mae llefydd gwag i ddefnyddwyr cadair olwyn yn gyfyngedig.


Prisiau Tocynnau

Full Price £4.50

Gofalwyr Am Ddim

Dyddiadau ac Amseroedd y Ffilmiau

Dydd Iau
15 Tach 2018

2pm

Other shows you may like

Sinema

White Christmas U

06.12.2018 - 06.12.2018
Ffilm gyfeillgar i ddementia - Ewch i hwyl yr ŵyl drwy wylio’r ffilm Nadolig twymgalon hon.